======

တရားခံ ဦးၾကည္လင္းကို စစ္ေဆးေနသည့္ လက္ရိွ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန ထြက္ေပၚလာပါၿပီ..။

" တရားခံ ဦးၾကည္လင္း ကို စစ္ေဆးေနသည့္ လက္ရိွ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန "
ဦးကိုနီ ကို ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ ဦးၾကည္လင္း ကို စစ္ေဆးေနတဲ့ အဖြဲ႔အား တိုင္းရံုးဝင္းအျပင္ဘက္သို႔ ေပးမထြက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါတယ္ ... ။
ဦးၾကည္လင္း ကို တိုင္းရံုးအတြင္းသို႔ ဇန္​န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ညပိုင္ကတည္းက ေခၚယူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဲမူးခ်ဳပ္အဆင့္က ဦးေဆာင္ကာ CID အပါအဝင္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ေတြက အလွည္​့က် ​ေမးျမန္​းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး နယ္/လံု ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးသည့္အခန္းကို ဦးစီးေနၿပီး ဇန္​န၀ါရီ ၃၀ ရက္ မနက္ပိုင္းမွစတင္ကာ ညပိုင္း သတ္မွတ္ထားခ်ိန္ထိ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ... ။
သတင္းရင္းျမစ္အဆိုရ ဦးၾကည္လင္း ကို ယမန္ေန႔က ဒဏ္ရာ ေဆးကုသျခင္းႏွင့္ အနည္းငယ္သာ စစ္ေဆးမႈ လုပ္ခဲ့ၿပီး ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စနစ္​တက် ေဆးေသာက္ေစခ်င္ အစာစားေစခ်င္ အိပ္စက္ေစခ်င္ေစခ်င္တို႔ ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ ... ။
စစ္ေမးမႈမ်ားတြင္ တူညီေသာေမးခြန္းမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ အလွည္​့က်ေမးေစခ်င္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သီးသန္​့အခန္း၌ စစ္ေဆးမႈကို တိုင္းရံုးအတြင္းမွ အျခားသူမ်ားပါ လာခြင့္မရေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ... ။
အထူးသျဖင့္ နယ္လံုဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ယမန္ေန႔ညပိုင္းက လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ ပ်ံႏွံခဲ့ေသာ လက္ေရးမူ စာရြက္ကိစၥကိုပါ ထည့္သြင္းစစ္ေဆးေနျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေမးေနသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းကိုပါ ပိတ္ထားခိုင္းကာ ကိုင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရသည္ ... ။
စစ္ေမးမႈ၏ ကနဦးရလဒ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဦးၾကည္ဝင္းက သူ႔အား မဲေဆာက္တြင္အေျခစိုက္သည့္ ဘုရားခိုးဂိုဏ္းမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေငြေပး၍ ဦးကိုနီ ကို သတ္ျဖတ္ခိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲေသာသတင္းမ်ားအရ ဘုရားခိုးဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္မွာ ျမင့္ေဆြ ဟု ဆိုသူ ( ကုလား ) တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သူ႔ေနာက္တြင္လည္း ခိုင္းေစသူတစ္ဦး ရိွေနသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ၾကားသိရသည္ ... ။
ဘုရားခိုးအဖြဲ႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ပ်ံ့ႏွံေနၿပီး ခိုးယူထားေသာ ဘုရားမ်ားကို မဲေဆာက္သို႔ ေပးပို႔ကာ ထိုင္းမွတဆင့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ဆိုသည္ ၊ ဦးၾကည္လင္း သည္ ျမန္မာစကားေျပာတတ္ေသာ ပန္းေသးတ႐ုတ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပညာတတ္ ဘြဲ႔ရတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သူကိုင္ထားေသာ ေသနတ္ႏွစ္လက္ကို ဘုရားခိုးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔က ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးၾကည္လင္း မွာ ေသနတ္ႏွင့္ ယဥ္းပါးသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္လည္း သိရသည္ ... ။
သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ ဦးၾကည္လင္း ဘက္မွ ထြက္ဆိုမႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး မွန္​ကန္​မႈရိွမရိွ တနည္းအားျဖင့္ လုပ္ၾကံမႈျဖစ္စဥ္အမွန္ကို ဖုံးကြယ္ထားျခင္းရိွမရိွကို အတည္ျပဳေနဆဲသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ၊ ဦးၾကည္လင္း သည္ ဦးကိုနီ အား ပစၥတိုျဖင့္ ပစ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ ၅ လံုးျပဴးေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ပစၥတို သေဘာတရားမွာ မည္မ်ွပင္ ထိန္းနိုင္အားေကာင္သည္ျဖစ္ေစ က်ည္ထြက္သည္ႏွင့္ တြန္းကန္အားေၾကာင့္ ထိခ်က္လြဲႏိုင္ေၾကာင္း ၊ သာမာန္လူတစ္ဦးဆိုလ်ွင္ တစ္ခ်က္ေမာင္းတင္ၿပီးသည္ႏွင့္ က်ည္ဆက္တိုက္ထြက္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္ေသာ ပစၥတိုကို ေရြးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္နက္ႏွင့္ ယဥ္ပါးသူ ဦးၾကည္လင္း က ေျပာင္းတို၍ ထိခ်က္မလြဲႏိုင္ေသာ ၅ လံုျပဴးကိုေရြးကာ ပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းအျပင္ ဦးၾကည္လင္း တကၠစီေပၚ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရဲက ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ၿပီး ေအာက္သို႔ဆင္းခိုင္ခ်ိန္၌ အသာတၾကည္ပင္ ၅ လံုးျပဴးကိုခ်၍ ေအာက္သို႔ဆင္းကာ ႐ုတ္တရက္ဆိုသကဲ့သို႔ ခါးၾကားတြင္ထိုးခဲ့ေသာ ပစၥတိုျဖင့္ ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ပစၥတို မွာ အရိွန္ျပင္းေသာေၾကာင့္ ထိခ်က္လြဲခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္သားမွာ သက္သာရာရသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ... ။
ဦးၾကည္လင္း သည္ ဘုရားခိုးဂိုဏ္းဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဘုရားခိုးမႈျဖင့္ ေထာင္ ၂၇ ႏွစ္ ခ်ခံထားရေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္လာခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ... ။
မႏၱ​ေလး လိပ္စာျဖစ္ေသာ္လည္း မႏၱ​ေလးသား မဟုတ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ညက ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္စစ္ခဲ့ေသာ မႏၱ​ေလးရိွ အိမ္မွာလည္း ဦးၾကည္လင္း ေနထိုင္ခဲ့ရာ အိမ္မဟုတ္ေၾကာင္း မႏၱ​ေလး နယ္လံုဝန္ႀကီးကေျပာသည္ ... ။
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဦးၾကည္လင္း ၏ မူလဇာတိျဖစ္ေသာ စိုင္လ်ားေက်းရြာကို CID ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားက သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အျခားေသာ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ ၊ ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွမရိွကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကေၾကာင္းၾကာသိရသည္ ၊ ဦးၾကည္လင္း သည္ စိုင္လ်ားေက်းရြာမွ ထြက္ခြာသြားသည္မွာ ၅ လ ခန္႔ရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရြာတြင္ရိွစဥ္ကေတာင္ သူ႔လုပ္ငန္းကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္​ခါတစ္​ရံ ေလးငါးရက္ေပ်ာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ... ။
ဦးၾကည္လင္း ၏ ရြာနာမည္မွာ ဦးဖိုးတူးျဖစ္ၿပီး အသက္ ၂၀ ခန္႔ကတည္းက ​ေက်းရြာမွ ထြက္သြားခဲ့သူျဖစ္ကာ ရြာကိုလည္ူ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္နွစ္ခန္႔က အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္၍ ျပန္လာခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္ ... ။ လက္ရိွအခ်ိန္ ယခုညပိုင္းတြင္လည္း ဦးၾကည္လင္း ကို တိုင္းရံုးအတြင္း၌ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က အလွည္​့က် စစ္ေမးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ... ။
မူရင္း - ကိုသိမ္းမိုး
# Thaung Han 


Unicode>>>
" တရားခံ ဦးကြည်လင်း ကို စစ်ဆေးနေသည့် လက်ရှိ နောက်ဆုံးအခြေအနေ "
ဦးကိုနီ ကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ဦးကြည်လင်း ကို စစ်ဆေးနေတဲ့ အဖွဲ့အား တိုင်းရုံးဝင်းအပြင်ဘက်သို့ ပေးမထွက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် ... ။
ဦးကြည်လင်း ကို တိုင်းရုံးအတွင်းသို့ ဇန်​နဝါရီ ၂၉ ရက် ညပိုင်ကတည်းက ခေါ်ယူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရဲမူးချုပ်အဆင့်က ဦးဆောင်ကာ CID အပါအဝင် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေက အလှည်​့ကျ ​မေးမြန်​းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး နယ်/လုံ ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးသည့်အခန်းကို ဦးစီးနေပြီး ဇန်​နဝါရီ ၃၀ ရက် မနက်ပိုင်းမှစတင်ကာ ညပိုင်း သတ်မှတ်ထားချိန်ထိ စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ... ။
သတင်းရင်းမြစ်အဆိုရ ဦးကြည်လင်း ကို ယမန်နေ့က ဒဏ်ရာ ဆေးကုသခြင်းနှင့် အနည်းငယ်သာ စစ်ဆေးမှု လုပ်ခဲ့ပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း စနစ်​တကျ ဆေးသောက်စေချင် အစာစားစေချင် အိပ်စက်စေချင်စေချင်တို့ ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည် ... ။
စစ်မေးမှုများတွင် တူညီသောမေးခွန်းများကို ထပ်ခါထပ်ခါ အလှည်​့ကျမေးစေချင်မျိုးဖြစ်ပြီး သီးသန်​့အခန်း၌ စစ်ဆေးမှုကို တိုင်းရုံးအတွင်းမှ အခြားသူများပါ လာခွင့်မရစေရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ... ။
အထူးသဖြင့် နယ်လုံဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ယမန်နေ့ညပိုင်းက လူမှုကွန်ယက်များတွင် ပျံနှံခဲ့သော လက်ရေးမူ စာရွက်ကိစ္စကိုပါ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးနေခြင်းလည်းဖြစ်ပြီး စစ်မေးနေသည့် ကာလအပိုင်းအခြားတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းကိုပါ ပိတ်ထားခိုင်းကာ ကိုင်ခွင့်မပြုကြောင်းလည်း ကြားသိရသည် ... ။
စစ်မေးမှု၏ ကနဦးရလဒ်အချို့တွင် ဦးကြည်ဝင်းက သူ့အား မဲဆောက်တွင်အခြေစိုက်သည့် ဘုရားခိုးဂိုဏ်းမှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ငွေပေး၍ ဦးကိုနီ ကို သတ်ဖြတ်ခိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် ခက်ခဲသောသတင်းများအရ ဘုရားခိုးဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင်မှာ မြင့်ဆွေ ဟု ဆိုသူ ( ကုလား ) တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ့နောက်တွင်လည်း ခိုင်းစေသူတစ်ဦး ရှိနေသည်ဟု ယူဆရကြောင်း ကြားသိရသည် ... ။
ဘုရားခိုးအဖွဲ့သည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပျံ့နှံနေပြီး ခိုးယူထားသော ဘုရားများကို မဲဆောက်သို့ ပေးပို့ကာ ထိုင်းမှတဆင့် မှောင်ခိုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်ဟု ဆိုသည် ၊ ဦးကြည်လင်း သည် မြန်မာစကားပြောတတ်သော ပန်းသေးတရုတ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပညာတတ် ဘွဲ့ရတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူကိုင်ထားသော သေနတ်နှစ်လက်ကို ဘုရားခိုးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်အဖွဲ့က ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးကြည်လင်း မှာ သေနတ်နှင့် ယဉ်းပါးသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်လည်း သိရသည် ... ။
သို့သော်လည်း ယင်းအချက်များမှာ ဦးကြည်လင်း ဘက်မှ ထွက်ဆိုမှုများသာဖြစ်ပြီး မှန်​ကန်​မှုရှိမရှိ တနည်းအားဖြင့် လုပ်ကြံမှုဖြစ်စဉ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းရှိမရှိကို အတည်ပြုနေဆဲသာဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ၊ ဦးကြည်လင်း သည် ဦးကိုနီ အား ပစ္စတိုဖြင့် ပစ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ ၅ လုံးပြူးသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ပစ္စတို သဘောတရားမှာ မည်မျှပင် ထိန်းနိုင်အားကောင်သည်ဖြစ်စေ ကျည်ထွက်သည်နှင့် တွန်းကန်အားကြောင့် ထိချက်လွဲနိုင်ကြောင်း ၊ သာမာန်လူတစ်ဦးဆိုလျှင် တစ်ချက်မောင်းတင်ပြီးသည်နှင့် ကျည်ဆက်တိုက်ထွက်အောင် ပစ်နိုင်သော ပစ္စတိုကို ရွေးမည်ဖြစ်သော်လည်း လက်နက်နှင့် ယဉ်ပါးသူ ဦးကြည်လင်း က ပြောင်းတို၍ ထိချက်မလွဲနိုင်သော ၅ လုံပြူးကိုရွေးကာ ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းအပြင် ဦးကြည်လင်း တက္ကစီပေါ် ရောက်ချိန်တွင် ရဲက သေနတ်ဖြင့်ချိန်ပြီး အောက်သို့ဆင်းခိုင်ချိန်၌ အသာတကြည်ပင် ၅ လုံးပြူးကိုချ၍ အောက်သို့ဆင်းကာ ရုတ်တရက်ဆိုသကဲ့သို့ ခါးကြားတွင်ထိုးခဲ့သော ပစ္စတိုဖြင့် ပစ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ပစ္စတို မှာ အရှိန်ပြင်းသောကြောင့် ထိချက်လွဲခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်သားမှာ သက်သာရာရသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ... ။
ဦးကြည်လင်း သည် ဘုရားခိုးဂိုဏ်းဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဘုရားခိုးမှုဖြင့် ထောင် ၂၇ နှစ် ချခံထားရသော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်လာခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ... ။
မန္တ​လေး လိပ်စာဖြစ်သော်လည်း မန္တ​လေးသား မဟုတ်ကြောင်း ယမန်နေ့ညက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ခဲ့သော မန္တ​လေးရှိ အိမ်မှာလည်း ဦးကြည်လင်း နေထိုင်ခဲ့ရာ အိမ်မဟုတ်ကြောင်း မန္တ​လေး နယ်လုံဝန်ကြီးကပြောသည် ... ။
ယင်းအတွက်ကြောင့် ဦးကြည်လင်း ၏ မူလဇာတိဖြစ်သော စိုင်လျားကျေးရွာကို CID နှင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက သွားရောက်ခဲ့ပြီး အခြားသော ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ ၊ နိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိမရှိကို မေးမြန်းခဲ့ကြကြောင်းကြာသိရသည် ၊ ဦးကြည်လင်း သည် စိုင်လျားကျေးရွာမှ ထွက်ခွာသွားသည်မှာ ၅ လ ခန့်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ရွာတွင်ရှိစဉ်ကတောင် သူ့လုပ်ငန်းကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း တစ်​ခါတစ်​ရံ လေးငါးရက်ပျောက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည် ... ။
ဦးကြည်လင်း ၏ ရွာနာမည်မှာ ဦးဖိုးတူးဖြစ်ပြီး အသက် ၂၀ ခန့်ကတည်းက ​ကျေးရွာမှ ထွက်သွားခဲ့သူဖြစ်ကာ ရွာကိုလည်ူ လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခန့်က အကျဉ်းထောင်မှလွတ်၍ ပြန်လာခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည် ... ။ လက်ရှိအချိန် ယခုညပိုင်းတွင်လည်း ဦးကြည်လင်း ကို တိုင်းရုံးအတွင်း၌ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က အလှည်​့ကျ စစ်မေးနေခြင်းပင်ဖြစ်သည် ... ။
မူရင်း - ကိုသိမ်းမိုး
# Thaung Han 

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...