မီးနီျဖတ္ျခင္း…(သို႔) ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံျခင္း ( အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားသာဖတ္ရန္ )

မီးနီျဖတ္ျခင္း…(သို႔) ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံျခင္း ( အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားသာဖတ္ရန္ )
အမ်ိဳးသမီး၌ရာသီလာေနပါက လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ေယာက်္ားတိုင္းလိုလိုပင္ ၀န္ေလးတတ္ၾကပါသည္…။အေၾကာင္းမွာ ရာသီလာျခင္းသည္
လိင္အဂၤ ါမ်ားမွ အညစ္အေၾကး ၊ မေကာင္းေသာေသြးမ်ားဆင္းျခင္းဟု ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ယူဆယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္
အမွန္အားျဖင္႔ ရာသီလာျခင္းမွာ မိန္းမကိုယ္မွအညစ္အေၾကး ၊ ေသြးမ်ားစြန္႔ထုတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ သဘာ၀အရပဋိသေႏၶမရွိ၍ သားအိမ္အတြင္းေမွး
ေၾကြက်ျခင္းသာျဖစ္သည္…။ သို႔ျဖစ္၍ရာသီလာျခင္းကို မည္သို႔မွ်ရြံရွာစက္ဆုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ…။

မိန္းမသဘာ၀အရ ရာသီမလာမွီႏွင္႔ လာေနစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါမ်ားသည္ ေသြးျဖင္႔ျပည္ ႔လ်က္ ေဖာင္းေနေတာင္႔တင္းေန
တတ္ပါသည္။လိင္အဂၤ ါမ်ားေတာင္႔တင္းတိုင္း လိင္စိတ္ထၾကြတတ္ရာ ဤအခ်ိန္မ်ား၌မိန္းမတို႔၏ကာမဆႏၵစိတ္သည္ပိုမိုတက္ၾကြၾကေပသည္။
သို႔ပါ၍ရာသီလာေနစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမတို႔၏ေသြးသားဆႏၵလိုအပ္ခ်က္အရ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ၾကိဳဆိုေတာင္႔တေနတတ္ၾကေပသည္။
ရာသီလာေနစဥ္အေတာအတြင္း လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အေျခအေနမေပးပါက အနည္းဆံုး သူစိမ္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္ႏွင္႔ ပြတ္သီးပြတ္သပ္ေနလို
ျခင္းေတာ႔ျဖစ္တတ္ေပသည္…။

သို႔ရာတြင္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳပါက မိန္းခေလးမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသတိျပဳရေပမည္..။

၁) ေသြးျဖင္႔တင္းေနေသာမိန္းမလိင္အဂၤ ါမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္းေၾကာင္႔ ေသြးပိုမိုမ်ားလာျပီး ရာသီေသြးပိုဆင္းႏိုင္ပါသည္။

၂) ေသြးသည္ေရာဂါပိုးမ်ားအတြက္ အစာလည္းဟုတ္ ၊ တြယ္ကပ္ေနရန္ေနရာတစ္ခုလည္းဟုတ္ေပရာ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံပါက မိန္းမ
အဂၤ ါမ်ားထဲသို႔ ေရာဂါပိုးမ်ား၀င္ေရာက္ရန္ အထူးလြယ္ကူပါသည္။ သို႔ပါ၍ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳခ်င္ၾကေသာ မိန္းမသားတို႔အေနျဖင္႔
မိမိႏွင္႔လိင္ဆက္ဆံေသာေယာက်္ား၏လိင္တံမွာ က်န္းမာသန္႔စင္ဖို႔လိုပါသည္။ ေရာဂါပိုးမ်ား မခိုမကပ္ပဲ ကင္းစင္ေနေအာင္ လိင္ဆက္ဆံမႈ
မျပဳမီ ႏွစ္ဦးစလံုးစင္ၾကယ္သန္႔စင္သြားေအာင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔လိုပါသည္။ မိန္းမျဖစ္သူ၏လိင္အဂၤ ါမ်ား မထိခိုက္ မပြန္းပဲ႔ေစရန္ ညင္သာစြာ
ဆက္ဆံေသာနည္းကိုသံုးရပါမည္။

၃) ရာသီမလာမီ လိင္ဆက္ဆံပါက သားအိမ္ထိခိုက္လႈပ္ရွားေစႏိုင္ေသာ မိန္းမေမွာက္ခံု ၊ ေလးဘက္ေထာက္(Doggy Style)စသည္ ႔ပံုစံမ်ား
ျဖင္႔ မဆက္ဆံသင္႔ပါ။ (ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက မိန္းမ၏တင္ဆံုကြင္းအတြင္းေသြးပိုမို၀င္ေစသျဖင္႔ ရာသီလာေသာအခါ ေသြးပိုမိုဆင္းတတ္ေပသည္။

၄) လာရိုးလာစဥ္ထက္ေသြးပိုမိုဆင္းေနပါက စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနေသာ္လည္း လိင္ဆက္ဆံမႈကိုလံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္။မေနႏိုင္၍လိင္ဆက္
ဆံျဖစ္ပါက ပိပိအတြင္းသို႔ လိင္တံနက္ရိႈင္းစြာ၀င္ေစေသာနည္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ (ဤအခ်က္ကိုမလိုက္နာပါက ရာသီအလာမရပ္ပဲေသြး
ဆင္းလြန္ႏိုင္ပါသည္။)

၅) မီးနီျဖတ္(ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံ)ပါက မဆက္ဆံမီႏွင္႔ဆက္ဆံျပီးစတြင္ ႏွစ္ဦးစလံုး၏လိင္အဂၤ ါမ်ား ၊
လိင္အဂၤ ါမ်ားပတ္လည္တ၀ိုက္ႏွင္႔
လက္မ်ားကို ဆပ္ျပာ ၊ ေရေႏြးမ်ားျဖင္႔ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာသုတ္သင္ရပါမည္။ ဤသို႔သန္႔ရွင္းေပးပါမွ
 မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါမ်ားအတြင္းသို႔
ေရာဂါပိုးမ်ား ၀င္ေရာက္ပ်ံ ႔ႏွံ ႔ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သကဲ႔သို႔ ေယာက်္ားျဖစ္သူ၏ကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုလည္း ရာသီေသြးမေပေစပဲ သန္႔ရွင္းစင္
ၾကယ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါပိုးမ၀င္ေအာင္ ကြန္ဒံုစြတ္၍မဆက္ဆံသင္႔ပါ..။ အေၾကာင္းမွာ ၎ကြန္ဒံုမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးမ၀င္ေရာက္ေစရန္
အကာအကြယ္မျဖစ္သည္သာမက ႏူးညံ ႔ေသာေယာနိကိုလည္း အလြယ္တကူပြန္းပဲ႔စုတ္ျပဲေစႏိုင္သျဖင္႔ ေရာဂါပိုးပိုမိုကူးစက္ေစႏိုင္ပါသည္။

၆) မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါဇာတ္ ၊ ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားႏွင္႔ လိင္ေစ႔ကို ပြတ္တိုက္လံႈ ႔ေဆာ္၍ ဆက္ဆံမႈမျပဳသင္႔ပါ။
ေယာနိအဂၤ ါအတြင္းသို႔လည္းလက္
ျဖင္႔ႏိႈက္၍မလံႈ ႔ေဆာ္သင္႔ပါ။ လံႈ ႔ေဆာ္ပါက အထက္ပါအဂၤ ါမ်ား ဒဏ္ရာရ ပြန္းပဲ႔ေစႏိုင္ပါသည္။

၇) လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳစဥ္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းမဆက္ဆံသင္႔ပဲ ညင္သာစြာဆက္ဆံရေပမည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆက္ဆံပါက ရာသီေသြးပိုမိုဆင္းႏိုင္ပါ
သည္။ မိန္းမျဖစ္သူတြင္ ခါးလည္းနာႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံပါက သာမန္အခ်ိန္ဆက္ဆံမႈႏွင္႔မတူပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ ထူးကဲေသာခံစားမႈအရသာမ်ားကိုရရွိႏိုင္
ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍မိန္းမအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ အထူးရွိၾကေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရေပသည္။

myanmarnewsupdate
====
မီးနီဖြတ်ခြင်း…(သို့) ရာသီလာစဉ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း ( အိမ်ထောင်ရှင်များသာဖတ်ရန် )
အမျိုးသမီး၌ရာသီလာနေပါက လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန် ယောကျ်ားတိုင်းလိုလိုပင် ဝန်လေးတတ်ကြပါသည်…။အကြောင်းမှာ ရာသီလာခြင်းသည်
လိင်အင်္ဂ ါများမှ အညစ်အကြေး ၊ မကောင်းသောသွေးများဆင်းခြင်းဟု ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ ယူဆယုံကြည်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်


အမှန်အားဖြင့် ရာသီလာခြင်းမှာ မိန်းမကိုယ်မှအညစ်အကြေး ၊ သွေးများစွန့်ထုတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲ သဘာဝအရပဋိသန္ဓေမရှိ၍ သားအိမ်အတွင်းမှေး
ကြွေကျခြင်းသာဖြစ်သည်…။ သို့ဖြစ်၍ရာသီလာခြင်းကို မည်သို့မျှရွံရှာစက်ဆုပ်စရာအကြောင်းမရှိပေ…။

မိန်းမသဘာဝအရ ရာသီမလာမှီနှင့် လာနေစဉ်ကာလအတွင်း မိန်းမ၏လိင်အင်္ဂ ါများသည် သွေးဖြင့်ပြည် ့လျက် ဖောင်းနေတောင့်တင်းနေ
တတ်ပါသည်။လိင်အင်္ဂ ါများတောင့်တင်းတိုင်း လိင်စိတ်ထကြွတတ်ရာ ဤအချိန်များ၌မိန်းမတို့၏ကာမဆန္ဒစိတ်သည်ပိုမိုတက်ကြွကြပေသည်။
သို့ပါ၍ရာသီလာနေစဉ်ကာလအတွင်း မိန်းမတို့၏သွေးသားဆန္ဒလိုအပ်ချက်အရ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ကြိုဆိုတောင့်တနေတတ်ကြပေသည်။
ရာသီလာနေစဉ်အတောအတွင်း လိင်ဆက်ဆံဖို့ အခြေအနေမပေးပါက အနည်းဆုံး သူစိမ်းယောကျ်ားတစ်ယောက်နှင့် ပွတ်သီးပွတ်သပ်နေလို
ခြင်းတော့ဖြစ်တတ်ပေသည်…။

သို့ရာတွင် ရာသီလာစဉ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပါက မိန်းခလေးများအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များကိုသတိပြုရပေမည်..။

၁) သွေးဖြင့်တင်းနေသောမိန်းမလိင်အင်္ဂ ါများသည် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းကြောင့် သွေးပိုမိုများလာပြီး ရာသီသွေးပိုဆင်းနိုင်ပါသည်။

၂) သွေးသည်ရောဂါပိုးများအတွက် အစာလည်းဟုတ် ၊ တွယ်ကပ်နေရန်နေရာတစ်ခုလည်းဟုတ်ပေရာ ရာသီလာစဉ်လိင်ဆက်ဆံပါက မိန်းမ
အင်္ဂ ါများထဲသို့ ရောဂါပိုးများဝင်ရောက်ရန် အထူးလွယ်ကူပါသည်။ သို့ပါ၍ရာသီလာစဉ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုချင်ကြသော မိန်းမသားတို့အနေဖြင့်
မိမိနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောကျ်ား၏လိင်တံမှာ ကျန်းမာသန့်စင်ဖို့လိုပါသည်။ ရောဂါပိုးများ မခိုမကပ်ပဲ ကင်းစင်နေအောင် လိင်ဆက်ဆံမှု
မပြုမီ နှစ်ဦးစလုံးစင်ကြယ်သန့်စင်သွားအောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုပါသည်။ မိန်းမဖြစ်သူ၏လိင်အင်္ဂ ါများ မထိခိုက် မပွန်းပဲ့စေရန် ညင်သာစွာ
ဆက်ဆံသောနည်းကိုသုံးရပါမည်။

၃) ရာသီမလာမီ လိင်ဆက်ဆံပါက သားအိမ်ထိခိုက်လှုပ်ရှားစေနိုင်သော မိန်းမမှောက်ခုံ ၊ လေးဘက်ထောက်(Doggy Style)စသည် ့ပုံစံများ
ဖြင့် မဆက်ဆံသင့်ပါ။ (ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက မိန်းမ၏တင်ဆုံကွင်းအတွင်းသွေးပိုမိုဝင်စေသဖြင့် ရာသီလာသောအခါ သွေးပိုမိုဆင်းတတ်ပေသည်။

၄) လာရိုးလာစဉ်ထက်သွေးပိုမိုဆင်းနေပါက စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေသော်လည်း လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရပေမည်။မနေနိုင်၍လိင်ဆက်
ဆံဖြစ်ပါက ပိပိအတွင်းသို့ လိင်တံနက်ရှိုင်းစွာဝင်စေသောနည်းကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ (ဤအချက်ကိုမလိုက်နာပါက ရာသီအလာမရပ်ပဲသွေး
ဆင်းလွန်နိုင်ပါသည်။)

၅) မီးနီဖြတ်(ရာသီလာစဉ်လိင်ဆက်ဆံ)ပါက မဆက်ဆံမီနှင့်ဆက်ဆံပြီးစတွင် နှစ်ဦးစလုံး၏လိင်အင်္ဂ ါများ ၊
လိင်အင်္ဂ ါများပတ်လည်တဝိုက်နှင့်
လက်များကို ဆပ်ပြာ ၊ ရေနွေးများဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောသုတ်သင်ရပါမည်။ ဤသို့သန့်ရှင်းပေးပါမှ
 မိန်းမ၏လိင်အင်္ဂ ါများအတွင်းသို့
ရောဂါပိုးများ ဝင်ရောက်ပျံ ့နှံ ့ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သကဲ့သို့ ယောကျ်ားဖြစ်သူ၏ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုလည်း ရာသီသွေးမပေစေပဲ သန့်ရှင်းစင်
ကြယ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ရောဂါပိုးမဝင်အောင် ကွန်ဒုံစွတ်၍မဆက်ဆံသင့်ပါ..။ အကြောင်းမှာ ၎င်းကွန်ဒုံများသည် ရောဂါပိုးမဝင်ရောက်စေရန်
အကာအကွယ်မဖြစ်သည်သာမက နူးညံ ့သောယောနိကိုလည်း အလွယ်တကူပွန်းပဲ့စုတ်ပြဲစေနိုင်သဖြင့် ရောဂါပိုးပိုမိုကူးစက်စေနိုင်ပါသည်။

၆) မိန်းမ၏လိင်အင်္ဂ ါဇာတ် ၊ နှုတ်ခမ်းသားများနှင့် လိင်စေ့ကို ပွတ်တိုက်လှုံ ့ဆော်၍ ဆက်ဆံမှုမပြုသင့်ပါ။
ယောနိအင်္ဂ ါအတွင်းသို့လည်းလက်
ဖြင့်နှိုက်၍မလှုံ ့ဆော်သင့်ပါ။ လှုံ ့ဆော်ပါက အထက်ပါအင်္ဂ ါများ ဒဏ်ရာရ ပွန်းပဲ့စေနိုင်ပါသည်။

၇) လိင်ဆက်ဆံမှုပြုစဉ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းမဆက်ဆံသင့်ပဲ ညင်သာစွာဆက်ဆံရပေမည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံပါက ရာသီသွေးပိုမိုဆင်းနိုင်ပါ
သည်။ မိန်းမဖြစ်သူတွင် ခါးလည်းနာနိုင်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ရာသီလာစဉ်လိင်ဆက်ဆံပါက သာမန်အချိန်ဆက်ဆံမှုနှင့်မတူပဲ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ထူးကဲသောခံစားမှုအရသာများကိုရရှိနိုင်
ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍မိန်းမအတော်များများသည် ရာသီလာစဉ်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ် အထူးရှိကြကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပေသည်။

myanmarnewsupdate

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...