======

မက္ဇူကာဗတ္၏ေအာင္ျမင္ေရး လွ်ဳိ့ဝွက္ခ်က္ ၅ ခ်က္​

မက္ဇူကာဗတ္၏ေအာင္ျမင္ေရး လွ်ဳိ့ဝွက္ခ်က္ ၅ ခ်က္​
၂၀၁၀ခုႏွစ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းႀကီးဧ။္ `Person of the Year´ တႏွစ္တာအတြင္း အထင္ရွားဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူမွာ အသက္၂၅အ႐ြယ္ မက္ဇူကာဗက္ ဆိုသည့္ လူငယ္ေလးျဖစ္သည္။၁၉ႏွစ္အ႐ြယ္သာရွိေသးသည့္ဇူကာဗက္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ေန႔၊ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ေဖ့ဘြတ္ တည္းဟူေသာ အင္ပါယာကို စတင္လႊင့္တင္ခဲ့သည္။
တရုတ္ႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ရွိလူဦးေရ အေရအတြက္ ၿပီးလ်င္ ေဖ့ဘြတ္သည္ တတိယအင္အားအေတာင့္ တင္းဆံုး ေနမဝင္အင္ပါယာျဖစ္သည္။ အင္ပါယာ တည္ေထာင္သူ ဇူကာဗက္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻအခ်မ္းသာဆံုး နံပါတ္ ၂၉ျဖစ္ လာခဲ့ေတာ့သည္။
ေဖ့ဘြတ္ႏွင့္ဇူကာဗတ္တို႔ စတင္ေပါက္ပြားရာ ဘူမိနက္သန္ကား ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ဟားဗတ္ဘြဲ႕ကိုပင္စြန္႔လႊတ္ကာ ကမာၻအခ်မ္းသာဆံုးစာရင္းထဲအထိ တိုးဝင္ လာခဲ့ သည့္ လူငယ္ေလးဇူကာဗတ္၏ ေအာင္ျမင္ေရးလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟခ်ျပေသာအခါ အ့ံၾသစရာ ျဖစ္ခဲ့ၾကရ ျပန္ပါသည္။ မထူးျခားသည့္ အခ်က္ငါးခ်က္မွ်သာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဇူကာဘတ္ကိုယ္တိုင္ ေျပာေလ့ရွိသည္မွာ-“အားလံုးကိုေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့စိတ္မထားပါနဲ႔။ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့အရာကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။မဆုတ္မနစ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ပါ။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆက္ဆံပါ။ အရာအားလံုးဟာေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မယ္။´´
မက္ဇူကာဘတ္၏အာင္ျမင္ေရးလွ်ဳိဝွက္ေသာ့ခ်က္မ်ား သည္ကား
၁။ ရူးသြပ္ျခင္း(Passion)
၂။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္(Purpose)
၃။ လူသားအင္အား(People)
၄။တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း(Product)
၅။အေပါင္းအသင္းစိတ္ဓာတ္(Partnerships) စသည္ P(၅)လံုးမွ်သာျဖစ္သည္။
ရူးသြပ္ျခင္း
အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ခ်င္သည္။ရူးသြပ္ရမည္။အိမ္မက္ထဲအထိပင္ အဂၤလိပ္စကား ေျပာေန သည္ဟု ျမင္မက္သူသည္ အဂၤလိပ္စကားတတ္ေျမာက္မည့္သူ ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲပါေခ်။ေအာင္ျမင္ မႈတိုင္းသည္ ရူးသြပ္မႈျဖင့္သာစတင္ရသည္။ရူးသြပ္မႈသည္ ေလာင္စာျဖစ္သည္။ရူးသြပ္မႈသည္ေမာင္း ႏွင္ အားကိုျဖစ္ေစသည္။
အႏုပညာျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျဖစ္ေစနယ္ပယ္အားလံုးတို႔ကို ေမာင္းႏွင္သည္မွာ ရူးသြပ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ရူးသြပ္မိေသာအရာမ်ားကို မေနမနားလုပ္ကိုင္ရသည္ရွိေသာ္ ပင္ပမ္းျခင္းကိုမျဖစ္ေစ။ မရူးသြပ္ပါဘဲ လုပ္ကိုင္ေနရသမွ်သည္ ပင္ပမ္းေစသည္။ ရူးသြပ္မႈႏွင့္လုပ္ ေဆာင္မႈ ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္သာ ရလာဒ္ကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေဖ့ဘြတ္မျဖစ္မည္ကာလာကပင္ ဆင့္နက္ (Synapse)၊ ေကာ့မက္သ္(CourseMatch)၊ေဖ့စ္မက္ရွ္ (Facemash)အစရွိသည့္ ပရိုဂရမ္ေလး မ်ားကိဖန္တီးခဲ့သည္။
ေဖ့စ္မက္ရွ္ကို ဟားဗတ္မွတားျမစ္ကာ ေခၚယူသတိေပးခံ ခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဟားဗတ္ေက်ာင္းေဆာင္ ၁၂ ေဆာင္ရွိရာ ၉ေဆာင္မွေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားဧ။္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းယူၿပီး အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္မက္ရွ္ဧ။္ က်ဆံုးခန္းကို ေဖ့ဘြတ္ဧ။္နိဒါန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူခဲ့သည္။ ဤမွ်ထိ ရူးသြပ္သူျဖစ္သည္။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္(Purpose)
ရူးသြပ္ျခင္းသည္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္၊ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးသည္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတခုကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ထားရေပေတာ့မည္။ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝမ်ားကို တြက္ခ်က္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ထားေသာအလုပ္သည္ ေအာင္ျမင္ေစ သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မဲ့ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ပဲ့မပါေသာေလွကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ေခ်သည္။
လူသားအင္အား(People)
“ က်ေနာ္အဓိက အာရံုစိုက္တာ ၂ခုရွိပါတယ္။ တခုက ကုမၸဏီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ေနာက္တခုက အဲ့ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္သူေတြပဲ။ကုမၸဏီတခုဟာ လားရာပန္းတိုင္သာခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ အဲ့ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ဖို႔ ဝန္ထမ္းေတြကို စီမံႏိုင္သူေတြပဲလိုေတာ့တာေပါ့။´´ ဟု နယူးေယာ့ကာမဂၢဇင္းကို မက္ဇူကာဗတ္က ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။
ကုမၸဏီတခုသည္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေရရွည္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ထိုကုမၸဏီရွိ အရည္အခ်င္းရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲတတ္သူမ်ား၊ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ ထိုသူတို႔ ကသာလ်င္ စိတ္ကူးမ်ား၊အျမင္မ်ား၊ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အသက္သြင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပး သည္။ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕မရွိပါက လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတခု စတင္ေတာ့ မည္ဆိုပါလ်င္ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အသက္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္အရည္ခ်င္း ရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပထမဦးစြာ ေ႐ြးခ်ယ္စုစည္းႏိုင္ရမည္။
တီထြင္ဖန္တီးထုတ္လုပ္ျခင္း(Product)
“ လူေတြဟာ မိမိဘာလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုသာ အၿမဲတမ္းစိတ္ထဲမွာရွိတတ္ၾကတာ။ တခုခုကို တည္ေဆာင္ဖန္တီးခဲ့တယ္ဆိုပါစို႔၊ အဲ့အေၾကာင္းရုပ္ရွင္ရိုက္ျပလည္းလူေတြစိတ္ဝင္စားမွာက ဘာကိုဖန္တီးတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာကိုပဲ။ဘယ္သူဖန္တီးတယ္ဆိုတာကို တကယ္က စိတ္မဝင္စားၾကဘူးဗ်။´´မည္သူမဆို တီထြင္ဖန္တီးမႈတခုခုကို မတီထြင္၊မဖန္တီးပါဘဲ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို မရႏိုင္ေပ။
ကုန္ပစၥည္း အသစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖန္တီးႏိုင္ ရမည္။ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းဧ။္ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မွာ တီထြင္ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ျခင္းသာ လ်င္ ျဖစ္သည္။ မိမိယံုၾကည္သည္ကိုသာလ်င္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ပါ။မိမိကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚျဖင့္ မိမိဧ။္ လုပ္ငန္းအက်ဳိးစီးပြားကို ခ်ိန္ညႇိယူပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္ပိုင္အစြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈတခုခုကို မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။
အေပါင္းအသင္းစိတ္ဓာတ္(Partnerships)
“ ရွယ္ရာဟာ ေဖ့ဘြတ္လည္ပါတ္ႏိုင္ေရးအတြက္သာမက၊ကုမၸဏီေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အခရာက်တဲ့ အေပါင္းအသင္းတေယာက္ပါပဲ။ ´´ ဟု မက္ဇူကာဗတ္ေျပာေလ့ရွိသည္။အေပါင္းအသင္းေကာင္းမရွိပါဘဲ ကုမၸဏီတခု၊ အိမ္မက္တခု အေကာင္ထည္ေပၚမလာႏိုင္။ အေပါင္း အသင္းေကာင္းတို႔သည္သာ ေအာင္ျမင္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကအခန္း က႑မွ မရွိ မျဖစ္ပါဝင္ေနတတ္စၿမဲျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အေပါင္းအသင္းက႑ကြဲသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္လည္း မတူညီသည့္က႑မွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကပါလိမ့္မည္။ ရွယ္ရာ႕သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူမ သည္ အၿမဲတမ္းပင္ ဒုတိယေနရာေနကာ ဇူကာဗတ္ကို အၿမဲတမ္း ပထမေနရာထားကာ ေအာင္ျမင္ေစ သူျဖစ္သည္။ဇူကာတ္ဆမ္ဗတ္ (Zuckerberg-Sandberg) အတြဲဟုပင္ ေျပာစမွတ္တြင္ေစသည္အထိ လက္တြဲညီညီ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။
ရွယ္ရာ႕မွာ ဟားဗတ္ ကပင္ဘြဲ႕ရၿပီး MBA ဘြဲ႕ကိုလည္း ဟားဗတ္မွပင္ ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂူဂဲ၊ ကမာၻဘဏ္တို႔တြင္သာမက၊ သမၼတကလင္တန္လက္ေအာက္တြင္ ယူအက္စ္ ဘဏၰာေရးဌာန(US Treasury Department) တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားဧ။္ အႀကီးအကဲ အျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသးသည္။ ဇူကာဗတ္သည္ ေဖ့ဘြတ္ပလက္ေဖာင္းကိုသာလ်င္ ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအရ စာရင္း အင္းပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ အားနည္းသည္ကို သူမနား လည္သေဘာေပါက္သည္။
ထိုအားနည္းခ်က္ကို သူမမွ ဝင္ျဖည့္ေပးသည္။ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဖ့ဘြတ္ကုမၸဏီဘုတ္အဖြဲ႕ဧ။္ ပထမဆံုး ေသာ အမ်ဳိးသမီးဒါရိုက္အဖြဲ႕ဝင္တဦးအထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဇူကာဗတ္ႏွင့္ ရွယ္ရာတို႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို စံနမူနာထားကာအေပါင္းအသင္း မ်ားၾကားဝယ္ ထားရွိရမည့္ အဓိကအခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ေျပာျပေပးထားပါေသးသည္။
၁။ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားရမည္။
၂။အျမင္ႏွင့္တန္ဖိုးထားမႈ မွ်ေဝႏိုင္ရမည္။
၃။အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ၾကရမည္။
၄။တန္ဖိုးထားမႈခ်င္း သင့္တင့္စြာဖလွယ္ႏိုင္ရမည္။
၅။အားသာခ်က္ျဖင့္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၾကရမည္။
၆။ကတိတည္ရမည္။
၇။အျပန္အလွန္ေလးစားၾကရမည္….. ဟုဆိုထားသည္။
ေအာင္ျမင္ေရး ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးက်မ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ဖတ္သူတိုင္းမႀကီးပြား၊မေအာင္ျမင္ ၾကေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟု သံုးသပ္ၾကည့္သင့္သည္။ ဇူကာဗတ္ကမူ တရံုးလံုးတြင္`အလုပ္ လုပ္ျပတာဟာ ၿပီးျပည့္စံုမႈထက္သာတယ္။ျမန္ျမန္လုပ္၊ အတားအဆီးေတြကိုခ်ဳိးဖ်က္။အာရံုကိုႏွစ္ျမဳပ္ၿပီး ခရီးတြင္ေအာင္႐ြက္လႊင့္။ဒါဆိုရင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ခရီး ၁%ၿပီးၿပီ။
Credit to ေမာင္ႏိုးေဝ(မံု႐ြာေဂဇက္)
Search Myanmar
===========

မက်ဇူကာဗတ်၏အောင်မြင်ရေး လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ချက်​
၂၀၁ဝခုနှစ် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကြီးဧ။် `Person of the Year´ တနှစ်တာအတွင်း အထင်ရှားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသူမှာ အသက်၂၅အရွယ် မက်ဇူကာဗက် ဆိုသည့် လူငယ်လေးဖြစ်သည်။၁၉နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည့်ဇူကာဗက်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ရက်နေ့၊ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ဖေ့ဘွတ် တည်းဟူသော အင်ပါယာကို စတင်လွှင့်တင်ခဲ့သည်။
တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ရှိလူဦးရေ အရေအတွက် ပြီးလျင် ဖေ့ဘွတ်သည် တတိယအင်အားအတောင့် တင်းဆုံး နေမဝင်အင်ပါယာဖြစ်သည်။ အင်ပါယာ တည်ထောင်သူ ဇူကာဗက်သည် ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး နံပါတ် ၂၉ဖြစ် လာခဲ့တော့သည်။
ဖေ့ဘွတ်နှင့်ဇူကာဗတ်တို့ စတင်ပေါက်ပွားရာ ဘူမိနက်သန်ကား ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဖြစ် သည်။ သို့သော် ဟားဗတ်ဘွဲ့ကိုပင်စွန့်လွှတ်ကာ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစာရင်းထဲအထိ တိုးဝင် လာခဲ့ သည့် လူငယ်လေးဇူကာဗတ်၏ အောင်မြင်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ဟချပြသောအခါ အ့ံသြစရာ ဖြစ်ခဲ့ကြရ ပြန်ပါသည်။ မထူးခြားသည့် အချက်ငါးချက်မျှသာ ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ဇူကာဘတ်ကိုယ်တိုင် ပြောလေ့ရှိသည်မှာ-“အားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မထားပါနဲ့။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကို သေချာအောင်လုပ်ပါ။မဆုတ်မနစ်အကောင်ထည်ဖော်ပါ။ နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံပါ။ အရာအားလုံးဟာပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။´´
မက်ဇူကာဘတ်၏အာင်မြင်ရေးလျှိုဝှက်သော့ချက်များ သည်ကား
၁။ ရူးသွပ်ခြင်း(Passion)
၂။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်(Purpose)
၃။ လူသားအင်အား(People)
၄။တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း(Product)
၅။အပေါင်းအသင်းစိတ်ဓာတ်(Partnerships) စသည် P(၅)လုံးမျှသာဖြစ်သည်။
ရူးသွပ်ခြင်း
အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ချင်သည်။ရူးသွပ်ရမည်။အိမ်မက်ထဲအထိပင် အင်္ဂလိပ်စကား ပြောနေ သည်ဟု မြင်မက်သူသည် အင်္ဂလိပ်စကားတတ်မြောက်မည့်သူ ဖြစ်လာမည်မှာ မလွဲပါချေ။အောင်မြင် မှုတိုင်းသည် ရူးသွပ်မှုဖြင့်သာစတင်ရသည်။ရူးသွပ်မှုသည် လောင်စာဖြစ်သည်။ရူးသွပ်မှုသည်မောင်း နှင် အားကိုဖြစ်စေသည်။
အနုပညာဖြစ်စေ၊နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဖြစ်စေနယ်ပယ်အားလုံးတို့ကို မောင်းနှင်သည်မှာ ရူးသွပ်မှုပင်ဖြစ်သည်။ရူးသွပ်မိသောအရာများကို မနေမနားလုပ်ကိုင်ရသည်ရှိသော် ပင်ပမ်းခြင်းကိုမဖြစ်စေ။ မရူးသွပ်ပါဘဲ လုပ်ကိုင်နေရသမျှသည် ပင်ပမ်းစေသည်။ ရူးသွပ်မှုနှင့်လုပ် ဆောင်မှု ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သာ ရလာဒ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဖေ့ဘွတ်မဖြစ်မည်ကာလာကပင် ဆင့်နက် (Synapse)၊ ကော့မက်သ်(CourseMatch)၊ဖေ့စ်မက်ရှ် (Facemash)အစရှိသည့် ပရိုဂရမ်လေး များကိဖန်တီးခဲ့သည်။
ဖေ့စ်မက်ရှ်ကို ဟားဗတ်မှတားမြစ်ကာ ခေါ်ယူသတိပေးခံ ခဲ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ ဟားဗတ်ကျောင်းဆောင် ၁၂ ဆောင်ရှိရာ ၉ဆောင်မှကျောင်းသူကျောင်း သားများဧ။် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဖောက်ထွင်းယူပြီး အသုံးပြုထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်မက်ရှ်ဧ။် ကျဆုံးခန်းကို ဖေ့ဘွတ်ဧ။်နိဒါန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲယူခဲ့သည်။ ဤမျှထိ ရူးသွပ်သူဖြစ်သည်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်(Purpose)
ရူးသွပ်ခြင်းသည် ဘဝရည်မှန်းချက်၊ စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ပုံဖော်ပေးသည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတခုကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ရန် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားရပေတော့မည်။ လုပ်ငန်း သဘောသဘာဝများကို တွက်ချက်ပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ထားသောအလုပ်သည် အောင်မြင်စေ သည်။ ရည်မှန်းချက်မဲ့သော လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုသည် ပဲ့မပါသောလှေကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်ချေသည်။
လူသားအင်အား(People)
“ ကျနော်အဓိက အာရုံစိုက်တာ ၂ခုရှိပါတယ်။ တခုက ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး၊နောက်တခုက အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ပေးမယ့်သူတွေပဲ။ကုမ္ပဏီတခုဟာ လားရာပန်းတိုင်သာချမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင် အဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ ဝန်ထမ်းတွေကို စီမံနိုင်သူတွေပဲလိုတော့တာပေါ့။´´ ဟု နယူးယော့ကာမဂ္ဂဇင်းကို မက်ဇူကာဗတ်က ပြောပြခဲ့ဖူးသည်။
ကုမ္ပဏီတခုသည် အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရေရှည် လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် ထိုကုမ္ပဏီရှိ အရည်အချင်းရှိသော စီမံခန့်ခွဲတတ်သူများ၊ကျွမ်းကျင်သူများကသာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသူတို့ ကသာလျင် စိတ်ကူးများ၊အမြင်များ၊ရည်မှန်းချက်များကို အသက်သွင်း ဖော်ဆောင်ပေး သည်။ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အဖွဲ့မရှိပါက လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်မလာနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းတခု စတင်တော့ မည်ဆိုပါလျင် လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များကို အသက်သွင်းဖော်ဆောင်ပေးမည့်အရည်ချင်း ရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ပထမဦးစွာ ရွေးချယ်စုစည်းနိုင်ရမည်။
တီထွင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်း(Product)
“ လူတွေဟာ မိမိဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသာ အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာရှိတတ်ကြတာ။ တခုခုကို တည်ဆောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုပါစို့၊ အဲ့အကြောင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ပြလည်းလူတွေစိတ်ဝင်စားမှာက ဘာကိုဖန်တီးတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကိုပဲ။ဘယ်သူဖန်တီးတယ်ဆိုတာကို တကယ်က စိတ်မဝင်စားကြဘူးဗျ။´´မည်သူမဆို တီထွင်ဖန်တီးမှုတခုခုကို မတီထွင်၊မဖန်တီးပါဘဲ အောင်မြင်ခြင်းကို မရနိုင်ပေ။
ကုန်ပစ္စည်း အသစ်သော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်သော်လည်းကောင်း ဖန်တီးနိုင် ရမည်။ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဧ။် အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်မှာ တီထွင်ဖန်တီး ထုတ်လုပ်နိုင် ခြင်းသာ လျင် ဖြစ်သည်။ မိမိယုံကြည်သည်ကိုသာလျင် ဖန်တီးတည်ဆောက်ပါ။မိမိကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ဖြင့် မိမိဧ။် လုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားကို ချိန်ညှိယူပါ။ သို့သော် မိမိကိုယ်ပိုင်အစွမ်းဖြင့် ဖန်တီးမှုတခုခုကို မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်ကြရမည်။
အပေါင်းအသင်းစိတ်ဓာတ်(Partnerships)
“ ရှယ်ရာဟာ ဖေ့ဘွတ်လည်ပါတ်နိုင်ရေးအတွက်သာမက၊ကုမ္ပဏီအောင်မြင်ရေးနှင့် တိုးတက်ရေးအတွက် အခရာကျတဲ့ အပေါင်းအသင်းတယောက်ပါပဲ။ ´´ ဟု မက်ဇူကာဗတ်ပြောလေ့ရှိသည်။အပေါင်းအသင်းကောင်းမရှိပါဘဲ ကုမ္ပဏီတခု၊ အိမ်မက်တခု အကောင်ထည်ပေါ်မလာနိုင်။ အပေါင်း အသင်းကောင်းတို့သည်သာ အောင်မြင်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဓိကအခန်း ကဏ္ဍမှ မရှိ မဖြစ်ပါဝင်နေတတ်စမြဲဖြစ်သည်။
သို့သော် အပေါင်းအသင်းကဏ္ဍကွဲသကဲ့သို့ လုပ်ငန်း ဖော်ဆောင် ရာတွင်လည်း မတူညီသည့်ကဏ္ဍမှ ဖော်ဆောင်ပေးကြပါလိမ့်မည်။ ရှယ်ရာ့သည် ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ သူမ သည် အမြဲတမ်းပင် ဒုတိယနေရာနေကာ ဇူကာဗတ်ကို အမြဲတမ်း ပထမနေရာထားကာ အောင်မြင်စေ သူဖြစ်သည်။ဇူကာတ်ဆမ်ဗတ် (Zuckerberg-Sandberg) အတွဲဟုပင် ပြောစမှတ်တွင်စေသည်အထိ လက်တွဲညီညီ အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
ရှယ်ရာ့မှာ ဟားဗတ် ကပင်ဘွဲ့ရပြီး MBA ဘွဲ့ကိုလည်း ဟားဗတ်မှပင် ရခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဂူဂဲ၊ ကမ္ဘာဘဏ်တို့တွင်သာမက၊ သမ္မတကလင်တန်လက်အောက်တွင် ယူအက်စ် ဘဏ္ဏာရေးဌာန(US Treasury Department) တွင် ဝန်ထမ်းများဧ။် အကြီးအကဲ အဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သေးသည်။ ဇူကာဗတ်သည် ဖေ့ဘွတ်ပလက်ဖောင်းကိုသာလျင် ထူးထူးချွန်ချွန် ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ပြီး စီးပွားရေးအရ စာရင်း အင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အားနည်းသည်ကို သူမနား လည်သဘောပေါက်သည်။
ထိုအားနည်းချက်ကို သူမမှ ဝင်ဖြည့်ပေးသည်။ထို့ကြောင့်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဖေ့ဘွတ်ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့ဧ။် ပထမဆုံး သော အမျိုးသမီးဒါရိုက်အဖွဲ့ဝင်တဦးအထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဇူကာဗတ်နှင့် ရှယ်ရာတို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို စံနမူနာထားကာအပေါင်းအသင်း များကြားဝယ် ထားရှိရမည့် အဓိကအချက် ၇ ချက်ကို ပြောပြပေးထားပါသေးသည်။
၁။မျှော်လင့်ထားမှုများ ရှင်းလင်းပြတ်သားရမည်။
၂။အမြင်နှင့်တန်ဖိုးထားမှု မျှဝေနိုင်ရမည်။
၃။အပြန်အလှန် ယုံကြည်ကြရမည်။
၄။တန်ဖိုးထားမှုချင်း သင့်တင့်စွာဖလှယ်နိုင်ရမည်။
၅။အားသာချက်ဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြရမည်။
၆။ကတိတည်ရမည်။
၇။အပြန်အလှန်လေးစားကြရမည်….. ဟုဆိုထားသည်။
အောင်မြင်ရေး ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကျမ်းများစွာရှိသည်။ ဖတ်သူတိုင်းမကြီးပွား၊မအောင်မြင် ကြချေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟု သုံးသပ်ကြည့်သင့်သည်။ ဇူကာဗတ်ကမူ တရုံးလုံးတွင်`အလုပ် လုပ်ပြတာဟာ ပြီးပြည့်စုံမှုထက်သာတယ်။မြန်မြန်လုပ်၊ အတားအဆီးတွေကိုချိုးဖျက်။အာရုံကိုနှစ်မြုပ်ပြီး ခရီးတွင်အောင်ရွက်လွှင့်။ဒါဆိုရင် လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ခရီး ၁%ပြီးပြီ။
Credit to မောင်နိုးဝေ(မုံရွာဂေဇက်)
Search Myanmar

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...