မွတ္ပံုမတင္ ရေသးေသာ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား

လက္ရွိတြင္ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္ေရာက္ရန္ တစ္လခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုမတင္ ရေသးေသာ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ားကို ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ လိုင္းပိတ္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ သတ္မွတ္ၿပီး စတင္ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းကတည္းက ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ရွစ္လ အခ်ိန္ေပးခဲ့သည္။

ေစာေစာစီးစီးကပင္ သြားေရာက္ မွတ္ပံုတင္သူမ်ားရွိသလို ေနာက္ဆံုးရက္နီးမွ အေျပးအလႊား သြားေရာက္မွတ္ပံုတင္မည့္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားကလည္း မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရသည္။ အစပထမတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသို႔ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္မွတ္ပံုတင္ၾကရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္ရာမထ ကိုယ္တိုင္ပင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

တယ္လီေနာက ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေၾကာင္း အမွတ္အသားရွိသည့္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕အသီးသီးရွိ တယ္လီေနာ အမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၉၀ ခန္႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၂ ခုရွိ အလင္းအိမ္စင္တာမ်ားတြင္လည္း မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္။

အူရီဒူးကလည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအျပင္ reg@ooredoo.com.mm သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ေပးျခင္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ *666# သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ www.ooredoo.com.mm ၀က္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ my Ooredoo App မွ တစ္ဆင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ SMS ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းစသျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ထားသည္။

MPT ကလည္း ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၉ ရက္မွ စတင္ကာ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၁၉ ခုတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္းကို စတင္ခဲ့သည္။MPT က ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ KBZ ဘဏ္၊ AYA ဘဏ္၊ CB ဘဏ္မ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး Bestone မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္မ်ား၊ စာတိုက္မ်ား စသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ Call Center ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္သည့္ ၁၀၆ သို႔ ေခၚဆို၍ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ၿပီး MPT 4U App သို႔မဟုတ္ care.mpt.com.mm ၀က္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာကို အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိသည္။
ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ အဆင္မေျပျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ထိုသို႔ မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ လြဲမွားေသာအခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက ဆိုသည္။

အဓိကေတြ႕ရွိရေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူး၍ ေပးပို႔ရာတြင္ ကင္မရာမီးေရာင္ေၾကာင့္ အလင္းျပန္ေနျခင္း၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈမရွိဘဲ မႈန္၀ါးေနျခင္း၊ ေဘးတစ္ျခမ္း ပ်က္ေနျခင္း၊ ကင္မရာႏွင့္ ေ၀းသျဖင့္ အရြယ္အစား ေသးငယ္ေနျခင္း စသည္တို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက ဆိုသည္။ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရာတြင္ Landscape အေနအထားျဖင့္သာ ႐ိုက္ကူး သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

ဆင္းမ္ကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိလာပါက ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားက ေပးအပ္ထားေသာ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ အူရီဒူးက ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေက်ာ္၊ MPT ႏွင့္ တယ္လီေနာတို႔က ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ၿပီးစီးထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ အသီးသီးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မွတ္ပံုတင္ၿပီးေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အမည္ႏွင့္ အမွန္ တကယ္သံုးစြဲသူတို႔ ထပ္ထူမက်ဘဲ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနရာ ယင္းျပႆနာမ်ားကို လတ္တေလာတြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး နည္းလမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“ေနာက္ေပၚတဲ့ ဆင္းမ္ကတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ၀ယ္ကတည္းက စနစ္တက် မွတ္ပံုတင္တာမ်ဳိး နည္းပါးၿပီး ျဖစ္သလို မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကတာ မ်ားတယ္။MPT ေရာ အူရီဒူးကတ္ပါ ၀ယ္တုန္းက ၾကံဳသလို မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေတာ့ ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သိတယ္။ အဲဒီႏွစ္ကတ္စလံုးကို ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ဖို႔ မႏိႈးေဆာ္ခင္ကတည္းက ကိုယ့္မွတ္ပံုတင္အမွန္နဲ႔ တစ္ခါသြား မွတ္ပံုတင္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ျဖစ္မလာဘဲ အရင္နာမည္ေတြနဲ႔ပဲ ရွိေနေသးတာ ေတြ႕ရတယ္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ဟုတ္ မဟုတ္ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ မွတ္ပံုတင္ၿပီးၿပီလို႔ျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ နာမည္ေတြ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ တခ်ဳိ႕ကိုျပတဲ့အခါ မမွန္ဘူးဆိုတာကို သိလိုက္ရတယ္”ဟု MPT ႏွင့္ အူရီဒူးဆင္းမ္ကတ္ ပူးတြဲသံုးစြဲသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုဆိုရင္ တယ္လီေနာ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မွတ္ပံုတင္ၿပီးၾကပါၿပီ။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီသံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔လည္း မတ္လအတြင္းမွာ အၿပီးမွတ္ပံုတင္ၾကဖို႔အတြက္ တယ္လီေနာက အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကာလေက်ာ္ရင္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးတဲ့ ဆင္းမ္ကတ္ေတြ လိုင္းပိတ္ခံရမယ့္ အေျခအေနရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီကာလအတြင္းမွာပဲ အားလံုး မွတ္ပံုတင္ၿပီးတဲ့ အေျခအေနေရာက္ဖို႔ကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္လကပင္ ေၾကညာထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ကား နီးကပ္လာခဲ့ေလၿပီ။ တစ္လတာကာလအတြင္း လက္က်န္ ဆင္းမ္ကတ္အားလံုး မွတ္ပံုတင္ၿပီး မၿပီးႏွင့္ အဆိုပါ ကာလေက်ာ္လြန္ပါက ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားအလြန္တြင္ အေျဖထုတ္ရေပလိမ့္မည္။
Writer: ေနမ်ဳိးထြန္း
Credit: Eleven
=======
 Unicode
လက်ရှိတွင် ဆင်းမ်ကတ် များကို မှတ်ပုံတင် ရန် သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးရက်ရောက်ရန် တစ်လခန့်သာ ကျန်ရှိတော့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ဆင်းမ်ကတ် များကို မှတ်ပုံတင်ကြရန်နှင့် မှတ်ပုံမတင် ရသေးသော ဆင်းမ်ကတ် များကို ဧပြီ ၁ ရက်တွင် လိုင်းပိတ်မည်ဟု ကြေညာထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အနေဖြင့် ဆင်းမ်ကတ် များကို မှတ်ပုံတင်ကြရန်နှင့် နောက်ဆုံးနေ့ သတ်မှတ်ပြီး စတင်နှိုးဆော်ခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းကတည်းက ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ရှစ်လ အချိန်ပေးခဲ့သည်။

စောစောစီးစီးကပင် သွားရောက် မှတ်ပုံတင်သူများရှိသလို နောက်ဆုံးရက်နီးမှ အပြေးအလွှား သွားရောက်မှတ်ပုံတင်မည့်သူများလည်း ရှိနေသည်။ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများကလည်း မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဆွဲဆောင်နိုင်စေရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ ပရိုမိုးရှင်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ရသည်။ အစပထမတွင် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများသို့ လူကိုယ်တိုင် သွားရောက်မှတ်ပုံတင်ကြရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုင်ရာမထ ကိုယ်တိုင်ပင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်။

တယ်လီနောက ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ကြောင်း အမှတ်အသားရှိသည့် လက်လီအရောင်းဆိုင်ပေါင်း ၄၂၀၀၀ ကျော်မှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြို့အသီးသီးရှိ တယ်လီနော အမှတ်တံဆိပ် အရောင်းဆိုင်ပေါင်း ၉၀ ခန့်တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိသည်။ မြို့နယ်ပေါင်း ၅၂ ခုရှိ အလင်းအိမ်စင်တာများတွင်လည်း မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။

အူရီဒူးကလည်း အရောင်းဆိုင်များတွင် သွားရောက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပြင် reg@ooredoo.com.mm သို့ အီးမေးလ်ပို့ပေးခြင်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ *666# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ www.ooredoo.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ my Ooredoo App မှ တစ်ဆင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းစသဖြင့် နည်းလမ်းများစွာ ချဲ့ထွင်ထားသည်။

MPT ကလည်း ဖေဖော်ဝါ ရီ ၉ ရက်မှ စတင်ကာ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၁၁၉ ခုတွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်။MPT က ဆင်းမ်ကတ်များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုအတွက် KBZ ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ CB ဘဏ်များနှင့်လည်း လက်တွဲ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး Bestone မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်များ၊ စာတိုက်များ စသည့်နေရာများတွင်လည်း ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။ ထို့ပြင် Call Center ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သည့် ၁၀၆ သို့ ခေါ်ဆို၍ အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို သိရှိနိုင်ပြီး MPT 4U App သို့မဟုတ် care.mpt.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာကို အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိသည်။
ဆင်းမ်ကတ်များကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အဆင်မပြေခြင်းများ ရှိနေပြီး ထိုသို့ မအောင်မြင်ရခြင်းမှာ လွဲမှားသောအချက်များ ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများက ဆိုသည်။

အဓိကတွေ့ရှိရသော အချက်တစ်ခုမှာ မှတ်ပုံတင်များကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး၍ ပေးပို့ရာတွင် ကင်မရာမီးရောင်ကြောင့် အလင်းပြန်နေခြင်း၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိဘဲ မှုန်ဝါးနေခြင်း၊ ဘေးတစ်ခြမ်း ပျက်နေခြင်း၊ ကင်မရာနှင့် ဝေးသဖြင့် အရွယ်အစား သေးငယ်နေခြင်း စသည်တို့ကို ကြုံတွေ့ရကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများက ဆိုသည်။ မှတ်ပုံတင်များကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် Landscape အနေအထားဖြင့်သာ ရိုက်ကူး သင့်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

ဆင်းမ်ကတ်များ မှတ်ပုံတင်ရန်မှာ ဥပဒေကြောင်းအရ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဆင်းမ်ကတ်ကို မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သော ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆင်းမ်ကတ်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိလာပါက ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။

ဆင်းမ်ကတ်များကို မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိပါက နိုင်ငံတော်အစိုးရက ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများက ပေးအပ်ထားသော မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ပြီးမှသာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပြန်လည်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။

ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ရန် နောက်ဆုံးရက် နီးကပ်လာချိန်တွင် အူရီဒူးက ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ ကျော်၊ MPT နှင့် တယ်လီနောတို့က ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော် ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြီးစီးထားကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ အသီးသီးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။

မှတ်ပုံတင်ပြီးသော ဆင်းမ်ကတ်များတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အမည်နှင့် အမှန် တကယ်သုံးစွဲသူတို့ ထပ်ထူမကျဘဲ ကွဲလွဲမှုများ ရှိနေရာ ယင်းပြဿနာများကို လတ်တလောတွင် ဖြေရှင်းနိုင်ဦးမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး နည်းလမ်းရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“နောက်ပေါ်တဲ့ ဆင်းမ်ကတ် အတော်များများက ဝယ်ကတည်းက စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်တာမျိုး နည်းပါးပြီး ဖြစ်သလို မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြတာ များတယ်။MPT ရော အူရီဒူးကတ်ပါ ဝယ်တုန်းက ကြုံသလို မှတ်ပုံတင်ခဲ့တော့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိတယ်။ အဲဒီနှစ်ကတ်စလုံးကို ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ဖို့ မနှိုးဆော်ခင်ကတည်းက ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်အမှန်နဲ့ တစ်ခါသွား မှတ်ပုံတင်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ဖြစ်မလာဘဲ အရင်နာမည်တွေနဲ့ပဲ ရှိနေသေးတာ တွေ့ရတယ်။ မှတ်ပုံတင်ပြီး ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီးပြီလို့ပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နာမည်တွေ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် တချို့ကိုပြတဲ့အခါ မမှန်ဘူးဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်”ဟု MPT နှင့် အူရီဒူးဆင်းမ်ကတ် ပူးတွဲသုံးစွဲသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။

“အခုဆိုရင် တယ်လီနော သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မှတ်ပုံတင်ပြီးကြပါပြီ။ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့လည်း မတ်လအတွင်းမှာ အပြီးမှတ်ပုံတင်ကြဖို့အတွက် တယ်လီနောက အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလကျော်ရင် မှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေ လိုင်းပိတ်ခံရမယ့် အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီကာလအတွင်းမှာပဲ အားလုံး မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့ အခြေအနေရောက်ဖို့ကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု တယ်လီနောမြန်မာ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။

မည်သို့ဆိုစေ လွန်ခဲ့သော ရှစ်လကပင် ကြေညာထုတ်ပြန်ခဲ့သော နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကား နီးကပ်လာခဲ့လေပြီ။ တစ်လတာကာလအတွင်း လက်ကျန် ဆင်းမ်ကတ်အားလုံး မှတ်ပုံတင်ပြီး မပြီးနှင့် အဆိုပါ ကာလကျော်လွန်ပါက ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ နောက်ဆုံးနေ့များအလွန်တွင် အဖြေထုတ်ရပေလိမ့်မည်။
Writer: နေမျိုးထွန်း
Credit: Eleven

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...