ဦးကိုနီ ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ ထံ ေပးစာႏွင့္အတူ ဆရာေတာ္၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံု...

"ဝီရသူကုိ တအားနင္းခ်စ္သူမ်ား(၂၂)"
=========================
ဒီေန႔ 1.3.2017 ရက္ေန႔မွာ စာတုိက္မွတစ္ဆင့္ ေရာက္လာတဲ့စာေလးပါ။
ဖတ္လုိ႔အရမ္းေကာင္းတယ္
ေဆာင္ပုဒ္ေလးကုိႀကဳိက္တယ္......
ေရြးေကာက္ပြဲေဆာင္ပုဒ္ထက္ေတာင္ သာေသးတယ္......
သာသနာေရာင္ဝါထြန္းလင္းေစဖုိ႔
ဝီရသူကုိ ရွင္းလင္းစုိ႔.......။
ဒီစာပုိင္ရွင္က စာအၿမဲပုိ႔ေနၾကပါ။
သူပုိ႔တဲ့စာေတြက တရုတ္ေတြအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဗလာစာရြက္က တရုတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေနတယ္။
တရုတ္မေကာင္းေၾကာင္း သတင္းပုိ႔သူက တရုတ္ဗလာစာအုပ္သုံးတယ္ဆုိေတာ့ ထူးဆန္းေနတာေပါ့။
အခုေတာ့ သူ႔ကုိယ္သူ ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္ထားျပန္တယ္။
အခုတေလာ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူ ေက်းဇူးတင္မိတာကုိပဲ မီဒီယာေတြက အမဲျဖတ္ၾက၊ လက္သီးပုန္းသမားေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ၾက၊ သိခရဏီသားေတြက ဝုိင္းအာၾကနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးႀကီးဝီရသူ က်န္းမာလ်က္ပါခင္ဗ်ား..........။
====================================================
 သုိ႔
ဝီရသူ
မင္းကေဟ့ ဘြတ္မွာ ဦးကုိနီကုိသတ္တဲ့သူေတြကုိ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ေရးကာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာတာဟာ မင္းကပါ လူသတ္မႈမွာပါဝင္ပတ္သက္တဲ့သေဘာဘဲကြ-
ဘယ္ႏွင့္ကြာ ဘုရားခုိးတဲ့သူခုိး လူသတ္တဲ့မိစၧာေကာင္ေတြ အစခြန္ေရွာက္တဲ့သူကုိ ေက်းဇူးတင္ေတာ့ မင္းဟာ သူခုိး ဂ်ပုိး ေတေသ လူသတ္ေကာင္နဲ႔ ဂုိဏ္းတူသြားတာေပါ့ကြာ-
မင္းက တကယ္ေတာ့ ဘာသာတခုကုိ ဘေၾကာကာႀကီးေနတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ေနတာပါကြာ။ ဘာသာတုိင္းက ေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔ သြန္သင္သင္ထားတာဘဲကြာ-
ငါတုိ႔ုဘုန္းႀကီးေတြလဲ မင္းနဲ႔ ဝါႀကီးၿပီး အလကာ မေနဘူးကြ- ေလ့လာေနတာဘဲ အစၥလာမ္ခရဇ္ယန္ ဟိႏၶဴ လူစကားေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ဘယ္ဘာသာမွ အစြန္းမေရာက္ဘဲ ေကာင္းတာကုိဘဲ သြန္သင္ထားတာေတြ႕ရတယ္။
မင္းရဲ႕ ေျပာဆုိစကား၊ လုပ္ပုံကုိင္ပုံေတြဟာ ဘုန္းႀကီး ဝိနည္းနဲ႔ လုံးဝ ကုိက္ညီမႈမရွိဘူးကြ။
ဒါေၾကာင့္ မင္းလူဝတ္လဲၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေနရင္ေကာင္းမယ္။
ဘာသာ သာသနာ သိကၡာက်ေအာင္ေျပာတာ ဆုိတာေတြ ေလ်ာ့သင့္ၿပီ- မင္းလုိ အဆင့္မရွိတဲ့ ေတေလဂ်ပုိးေတြေၾကာင့္ ဗုုဒၶဘာသာ တန္ဖုိးနည္းလာရတယ္။
ဘုန္းႀကီးတုိ႔ သိရသေလာက္ေတာ့ မင္းစိတ္မမွန္ဘူးလုိ႔ သိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းျမန္ျမန္လူဝတ္လဲၿပီး ငါတုိ႔(အဝုိင္း)ကေနထြက္ပါေတာ့ကြာ။
မင္းလုိေကာင္ကုိ မျမင္ခ်င္ဘးကြာ ေနာက္ထပ္လည္း အထင္ႀကီးေအာင္ ေလွ်ာက္လုပ္မေနပါနဲ႔ကြာ။
ဗုဒၶသာသနာ သန္႔ရွင္းကုိ သူ႔ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား
သာသနာေရာင္ဝါ ထြန္းလင္းေစဖုိ႔
ဝီရသူကုိ ရွင္းလင္းစုိ႔။သုိ႔
ဝီရသူ
မင္းကေဟ့ ဘြတ္မွာ ဦးကုိနီကုိသတ္တဲ့သူေတြကုိ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ေရးကာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာတာဟာ မင္းကပါ လူသတ္မႈမွာပါဝင္ပတ္သက္တဲ့သေဘာဘဲကြ-
ဘယ္ႏွင့္ကြာ ဘုရားခုိးတဲ့သူခုိး လူသတ္တဲ့မိစၧာေကာင္ေတြ အစခြန္ေရွာက္တဲ့သူကုိ ေက်းဇူးတင္ေတာ့ မင္းဟာ သူခုိး ဂ်ပုိး ေတေသ လူသတ္ေကာင္နဲ႔ ဂုိဏ္းတူသြားတာေပါ့ကြာ-
မင္းက တကယ္ေတာ့ ဘာသာတခုကုိ ဘေၾကာကာႀကီးေနတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ေနတာပါကြာ။ ဘာသာတုိင္းက ေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔ သြန္သင္သင္ထားတာဘဲကြာ-
ငါတုိ႔ုဘုန္းႀကီးေတြလဲ မင္းနဲ႔ ဝါႀကီးၿပီး အလကာ မေနဘူးကြ- ေလ့လာေနတာဘဲ အစၥလာမ္ခရဇ္ယန္ ဟိႏၶဴ လူစကားေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ဘယ္ဘာသာမွ အစြန္းမေရာက္ဘဲ ေကာင္းတာကုိဘဲ သြန္သင္ထားတာေတြ႕ရတယ္။
မင္းရဲ႕ ေျပာဆုိစကား၊ လုပ္ပုံကုိင္ပုံေတြဟာ ဘုန္းႀကီး ဝိနည္းနဲ႔ လုံးဝ ကုိက္ညီမႈမရွိဘူးကြ။
ဒါေၾကာင့္ မင္းလူဝတ္လဲၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေနရင္ေကာင္းမယ္။
ဘာသာ သာသနာ သိကၡာက်ေအာင္ေျပာတာ ဆုိတာေတြ ေလ်ာ့သင့္ၿပီ- မင္းလုိ အဆင့္မရွိတဲ့ ေတေလဂ်ပုိးေတြေၾကာင့္ ဗုုဒၶဘာသာ တန္ဖုိးနည္းလာရတယ္။
ဘုန္းႀကီးတုိ႔ သိရသေလာက္ေတာ့ မင္းစိတ္မမွန္ဘူးလုိ႔ သိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းျမန္ျမန္လူဝတ္လဲၿပီး ငါတုိ႔(အဝုိင္း)ကေနထြက္ပါေတာ့ကြာ။
မင္းလုိေကာင္ကုိ မျမင္ခ်င္ဘးကြာ ေနာက္ထပ္လည္း အထင္ႀကီးေအာင္ ေလွ်ာက္လုပ္မေနပါနဲ႔ကြာ။
ဗုဒၶသာသနာ သန္႔ရွင္းကုိ သူ႔ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား
သာသနာေရာင္ဝါ ထြန္းလင္းေစဖုိ႔
ဝီရသူကုိ ရွင္းလင္းစုိ႔။
.
Credit - ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။


Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...