မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ေကာင္ေလးနဲ႔ အိပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ သိေစနိုင္မယ့္ လကၡဏာမ်ား


သင့္ေဘာၵါတစ္ေယာက္ ေမန႔ညက ေကာေငၼလးေခ္ာေခ္ာေလးနဲ႔ တူတူ အိျပၡင့္ရခဲ့ရင္ေတာ့ သိသာၾလႏ္းေနမြာပါ။ ေေလလး တျစၡၽျႏၡၽႏၷဲ႔ ေအၾကာင္းမ႐ြိ ေအၾကာင္း႐ြာ ်ပံဳးေနမြာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေအၾတ႕အႀကံဳကို ေမနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ သင့္ ကိုလာေ်ပာ်ေပနမြာပါ။

ဒါေပမယ့္ မိႏ္းေမၾတ ဆိုရင္ေရာ?? သငၻားမြာေၾတ႕တဲ့ မိႏ္းေကလး၊ လုပ္ေဖာၠိဳငၹက္ေကာေငၼလး၊ Gym က ခ္ိတ္ တိတၱိတ္်ဖစ္ေနတဲ့ ေကာေငၼလး၊ သူတို႔ ေမန႔ညက ဆကၦံခဲ့ရင္ သင္ ဘယႅိဳ သိပါမလဲ?? ဆံပင္ေကာ က္ေန တာ လား?? Bite Mark ေၾတလား?? အဲဒီ ႐ုပ္႐ြငၴဲက လကၡဏာေၾတဟာ တကယ္ေတာ့ မြားေနပါေသးတယ္။ မိႏ္းေမၾတ ဟာ ခႏ္႔မြႏ္းရ ခၾကႅႏ္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ ေမန႔ညက ကံေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း ေသခ္ာတဲ့ လကၡဏာ ၅ ခု ႐ြိပါတယ္။ အဲဒါေၾတေကတာ့

၁. သင့္ကို ၾဆဲေဆာင္ႏိုျငႅႏ္းပါတယ္

လိငၠိစၥမြာ တက္ႂေၾကေလလ၊ သူမကိုယၡႏၶာက Pheromone ေၾတ မ္ားမ္ားၾထက္ေလပါ။ Pheromone ဆိုတာ မိႏ္းေကလးေၾတက ထုတ္ေပးတဲ့ သင့္ကို မ႐ိုးမၿရ ်ဖစ္ေစႏိုငၲဲ့ အနံ႔ေပးတဲ့ ဓာတုပစၥၫ္းေၾတပါ။ အဲဒီ ပစၥၫ္းေၾတဟာ ဆႏ္႔က္ငၻကႅိငၠိဳ စိတ္ႂေၾကစလာၿပီး သင္ သူမအနားကပႅိဳကႅိဳ႕ ကိုယၷံ႔ရတာနဲ႔ သင့္ကိုယၳဲက အငၢ္င္ေၾတ ခုတႅာရင္ေတာ့ သူမ လိငၠိစၥရထားတာ မၾကာေသးပါဘူး။

၂. သူမ ပိုေပ္ာ္ေနပါတယ္

လိငၧကၦံမႈ မ္ားလာေေလလ၊ ေပ္ာ္ရႊငၼႈ ်မင့္တကႅာေေလလပါ။ လူ ၁၅၀၀၀ ေလာကၠိဳ ေကာကၡဲ့တဲ့ စစၲမ္း တစၡဳမြာ တစၸါတၠိဳ ႏြစ္ႀကိေမၠန သံုးႀကိမ္ လိငၧကၦံသူေၾတဟာ လံုးဝ မဆကၦံသူေၾတထက္ ေပ္ာ္ရႊငၼႈ ၅၅ ရာႏႈႏ္း ပိုပါတယ္။ လူေၾတဟာ ကိုယ့္ပါတ္ဝႏ္းက္ငၠသူေၾတထက္ လိငၸိဳဆကၦံေရၾကာင္း သိေနရံုနဲ႔ကို ပိုေပ္ာၸါတယ္ တဲ့။

၃. ပံုမြႏၴက္ ပိုေလြနပါတယ္

လိငၧကၦံစဥၼြာ သင့္ခႏၶာကိုယၼြာ ေ်ပာင္းလဲမႈေၾတ အမ္ားႀကီး ်ဖစၸါတယ္။ ႂၾကက္သားေၾတ ေ်ေပလ္ာ့ၾသားၿပီး ေၾသးစီး ဆင္းႏႈႏ္း ပိုမ္ားလာပါတယ္။ ပါးေလးေၾတ ပႏ္းေရာင္သမ္းလာၿပီး အီစထ႐ိုဂ္င္ေဟာၼဳႏ္းလယၺယ္ ်မင့္လာပါတယ္။ တ်ခား ဟာေၾတ တူေနရင္ ပါးေလးေၾတ ေၾသးေရာင္ေတာက္ေနတာဟာ ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕ ေယာက္္ားေၾတကို ပိုလြတယႅိဳ႕ ထင္ေစ ပါတယ္။

၄. အိပ္ေရးဝလာပါတယ္

လိင္ၿပီးဆံုး်ခင္း ရထားတဲ့ အမ္ိဳးသမီးေၾတမြာ ဆကၦံၿပီးၿပီး်ခင္း Prolactin ေဟာၼဳႏ္း ၃၀ ရာႏႈႏ္း ပိုတိုးလာၿပီး ေနာကၱ စ္ေန႔ေန႔လၫၼြာ ေနာကၱစၡါ ထပၲိဳးလာပါတယ္။ Prolactin ေဟာၼဳႏ္းဟာ အိပၡ္ငၥိတၠိဳ ်ဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အဲ ဒါေၾကာင့္ သူမ ေန႔လၫ္ေန႔ခင္း အိပၹိဳ႕ ၾထၾက္သားရင္ေတာ့ ေမန႔ညက ရခဲ့ဲတဲ့ စၫ္းစိမ္ေေၾတၾကာင့္ ်ဖစ္ႏိုငၸါတယ္။

၅. လိုအပၡ္က္ေၾတ နၫ္းၾသားပါတယ္

လူေၾတမြာ တစ္ေယာကၷဲ႔ တစ္ေယာက္ သံေယာဇၪ္်ဖစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ လိငၠိစၥဟာ လူေၾတကို သံေယာဇၪ္်ဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ Oxytocin ေဟာၼဳႏ္း ထုတ္ေပးပါတယ္။ Oxytocin တိုးလာတာနဲ႔ သူမလဲ သံေယာဇၪ္ ပို႐ြိလာသလို ခံစား လာေစရမြာ ်ဖစ္ၿပီး သင့္ကိုပို စိတၡ္လာလို႔ အ်မဲ ၾတယၠေပၼေနေစတာ့ပါဘူး။ Oxytocin ဟာ မိႏ္းေမၾတကို လူမႈဆက္ ဆံေရးမြာ သံသယ နၫ္းေစတဲ့အၾတက္ အစစ္ေဆးပိုတာ၊ သင့္ စကားလံုးတိုင္း၊ ဖုႏ္းေ်ပာတိုင္း လိုကၥစ္ေဆးေနတာမ္ိဳး လုပ္ေတာ့မြာ မဟုတၸါဘူး။

Credit : Gentleman

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...