သတိ ရထားေပၚ တြင္ ဆင္ျခင္ပါ


အထူး ရထားေပၚ  ေရာက္ ေရာက္ ခ်င္း ေနရာ လြတ္ၾကည့္ရင္း    ရထား နံရံတြင္  ကပ္ထားသည့္ သတိေပး တားျမစ္ခ်က္ စာတန္းႏွင့္ သေကၤတ ကို   ေတြ႕လိုက္ေသာ ပုဂၢလိက    သင္တန္းေက်ာင္း ဆရာမေလး အံ့ၾသသြားသည္။ ယင္း သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ တြင္  အနီေရာင္ ကန္႔လန္႔မ်ဥ္း  သံုးခု ပါ၀င္ၿပီး စာသား တစ္ခုလည္း ပါ၀င္သည္။ ပထမ တားျမစ္ခ်က္ ႏွစ္ခု မွာ သူမေတြ႕ဖူးေနက်  တားျမစ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဆံုး တားျမစ္ခ်က္မွာ သူမ အတြက္ အထူးအဆန္း   ျဖစ္ေနသည္။ ခ်က္ခ်င္း ဆုိသလို အဆုိပါ သတိ ေပးတားျမစ္ခ်က္ ကုိ လက္ထဲရိွ မုိဘိုင္းဖုန္း မွ ကင္မရာျဖင့္ ႐ုိက္ကူး ယူလုိက္သည္။ တားျမစ္ခ်က္ သံုးခု အနက္ သူမ ကုိ အံ့ၾသသြားေစ သည့္ အမွတ္ သေကၤတ မွာ မိန္းကေလး ႏွင့္ ေယာ က္်ားေလး မ် က္ႏွာ ခ်င္း ဆုိင္ အနမ္းေပးမႈ ကုိ အနီေရာင္ မ်ဥ္းျဖင့္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကပ္လ်က္ စာသားမွာ ‘‘ခရီးသြားျပည္သူ မ်ား အေႏွာင့္အ ယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အျပဳ အမူမ်ား မလုပ္ရ’’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဓိ ပၸာယ္မွာ ရထားေပၚတြင္ မနမ္းရ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုး ရပ္ကြက္ မ်ား ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး သည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား မ်ားကုိ ယခင္ က ေစ်းသည္ အမ်ားစုသာ လုိက္ပါ စီးနင္းသည့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ယာဥ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၾက သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္မွ စ၍ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္း ေၾကာင္း မွာ ဂ်ပန္ေလေအးေပး စက္မ်ား ပါ၀င္ သည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားတြဲဆုိင္း မ်ားျဖင့္ စီးေနက် သူမ်ား အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘတ္စ္ ကား အသံုးျပဳသူ မ်ား၏ စိတ္ ကုိ ဖမ္းစားလုိက္သည္။  ေနာက္တစ္ ႏွစ္နီးပါး အၾကာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မွ ေလေအးေပးစက္ ပါ ရထား တစ္စီး   ထပ္မံေရာက္ရိွ လာခဲ့ သည္။  ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆုိသလို တတိယေျမာက္ ရထား တစ္စီး တိုးလာခဲ့သည္။ တုိက္ဆုိင္ စြာ ေလေအးေပးစက္ ပါ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား သံုးစီး ရိွေနခ်ိန္တြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မွာ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ ပုိမုိဆိုး ရြားလာခဲ့သည္။ ယခင္က အေရးတယူ တန္ ဖုိးထားျခင္း မခံရသည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား မ်ားသည္ လက္ရိွ တြင္ ခရီးသည္ မ်ား အေပ်ာ္ စီးနင္းသည့္ အေျခအေန သုိ႔ ေရာက္ရိွလာ သည္။ ဘူတာ႐ံု မွ အပ မနားတမ္း ခုတ္ေမာင္းေနသည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား ခရီးစဥ္ကုိ ၿမိဳ႕တြင္း သို႔ အ ခ်ိန္တို အတြင္းေရာက္ရိွ လိုသူမ်ား အတြက္ အားကိုးရာ အျပင္ လူ ငယ္မ်ား အတြက္ ေပ်ာ္ပဲြစား ထြက္ ရာနယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ထားရ သည္။  ေလေအးေပးစက္ ေအာက္ တြင္ ေခတ္သစ္ ယဥ္ေက်း မႈ တစ္ခုျဖစ္လာေသာ ဂိမ္းႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သံုးစဲြ သူမ်ား အတြက္ သေဘာေခြ႕ စရာျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ခရီးစဥ္ အစအဆံုး ၂ နာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါၿမိဳ႕ပတ္ ရထားမွာ ခ်စ္သူ စံုတြဲ မ်ား မ်က္စိက် စရာျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ ခ်စ္သူ စံုတဲြႏွင့္ တကၠ သုိလ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ား လုိက္ပါ စီးနင္းေလ့ ရိွသည့္ အထူး ရထားေပၚ တြင္ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရ၊ အမိႈက္ မပစ္ရဟူ ေသာ တားျမစ္ခ်က္ ႏွစ္ခု အျပင္ ခ်စ္သူ စံုတြဲမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ တားျမစ္ ထားသည့္ အမွတ္သေကၤတ ႏွင့္ စာသား တစ္ခုကို တာ၀န္ရိွ သူ မ်ားက ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ကပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ အေျခခံ လူ တန္းစားမ်ား အားကုိးရာ ႐ုိး႐ုိုးၿမိဳ႕ ပတ္ ရထားမ်ားေပၚတြင္ အထက္ ပါသေကၤတႏွင့္ စာသား မ်ားျမင္ ေတြ႕ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ေလေအး  ေပးစက္ အထူးရထားတဲြ မ်ားေပၚ တြင္သာ ျမင္ေတြ႕ ၇    မ ည္ျဖစ္ သည္။  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား ၂၃ စီး မွ အေခါက္ေရ ၂၁၅ ေခါက္ေျပးဆဲြ ေနလ်က္ ရိွသည္။ ေျပး ဆဲြ လ်က္ ရိွ သည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား ၂၃ စီး တြင္ စီးေရ ၂၀ မွာ ႐ုိး႐ုိး ရထား မ်ားျဖစ္ ၿပီး သံုးစီးသာ အထူး ရထားမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အထူးရထား သံုးစီး မွာ တစ္ရက္ လွ်င္ ၂၄ ေခါက္ေျပးဆဲြလ်က္ ရိွသည္။ အေျခခံ လူတန္းစား အမ်ား စုမွာ ႐ိုး႐ုိး ရထားကုိသာ စီးနင္း အသံုးျပဳေလ့ ရိွၿပီး အေပ်ာ္စီးနင္း သည့္ ေက်ာင္း သူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ား၊ ခ်စ္သူ စံုတြဲ အမ်ားစုမွာ ေလ ေအးေပးစက္ ပါ အထူး ရထားကို လိုက္ပါေလ့ ရိွေၾကာင္း အသက္ (၃၅) ႏွစ္အရြယ္ ရိွ လက္မွတ္စစ္ အရာရိွ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ‘‘ေစ်းသည္ တို႔၊ လက္လုပ္ လက္စားတုိ႔ လို အေျခခံ လူတန္း စား အမ်ားစု ကေတာ့ လက္မွတ္ ၀ယ္ မရမွသာ အဲကြန္း စီးတာ မ်ား တယ္။ အဲကြန္း ကေတာ့ အေပ်ာ္ စီးမ်ားတယ္။ ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းပိတ္ ရက္ေတြ မွာ စီးသူ ပိုမ်ားေလ့ ရိွတယ္’’ဟု ၎က ရွင္း ျပသည္။ အဆုိပါ ရထား စတင္ေျပးဆဲြ သည့္ အခ်ိန္က လက္မွတ္ခ ကို ေလးရာ က်ပ္သတ္မွတ္ ခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ရိွ တြင္ သံုးရာ က်ပ္ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံေနသည္။ ‘‘ပုိက္ဆံ သံုးရာ ဆုိတာ အေျခခံလူတန္းစား အတြက္သာ တြက္ခ်က္ေနရ တဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးျဖစ္ တာ ။ ေက်ာင္းသား တုိ႔၊ စံုတဲြတုိ႔ အတြက္ေတာ့ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ သံုးရာ၊ ႏွစ္ေယာက္ ေပါင္း မွ ေျခာက္ရာ ပဲကုန္မွာ။ ေျခာက္ရာ ဆုိတာ ဒီေန႔ေခတ္ စံုတဲြ ေတြ အတြက္ ခက္ခဲ မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး’’ဟု အထက္ပါ လက္မွတ္ စစ္ က  ၎၏ အျမင္ ကိုေျပာသည္။ ေလေအးေပးစက္ ပါ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားေပၚ ရွိ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုႏွင့္ စာသား စတစ္ကာ ကပ္ ထားျခင္းမွာ  လူငယ္ မ်ား ႏုိင္ငံ ျခားသားမ်ားကို အတုခုိး မွားၿပီး လူ ႀကီး မ်ား၏ အျမင္တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ သည့္အျပဳအမူ မ်ဳိးျဖစ္ေပၚ မလာ  ရန္ ႀကိဳတင္ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးမွ ႐ုံ ပုိင္ခ်ဳပ္ ဦးၾကည္၀င္း ကဆုိသည္။ ‘‘လူငယ္ေတြ ပိုရဲတင္းလာ မွာ စုိးရိမ္ လုိ႔ အဲဒီ သတိေပးစကား ေတြ ကပ္ႏွိပ္ ထားတာျဖစ္မွာပါ။ လုိအပ္လို႔ ကပ္ထား တာေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိသည္။ အဆုိပါ အထူး ရထား မ်ားကို မ်ားေသာ အားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၊ ေစ်းသည္ မ်ားက ဇိမ္ခံ စီးနင္းျခင္း မ်ဳိး မျပဳၾကေခ်။ သူတုိ ႔အတြက္ လက္မွတ္ခ ငါးဆယ္တန္၊ တစ္ရာတန္ ႐ုိး႐ုိးၿမိဳ႕ပတ္ ရထား မ်ား ကသာ အဓိက အားကိုးရာ။ ေရွာင္လႊဲ မ ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သာ အထူးရထားလက္မွတ္ ကို ၀ယ္ ယူျခင္းျဖစ္သည္။  တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား မ်ား၊ ခ်စ္သူ စုံတြဲမ်ားႏွင့္ အေပ်ာ္စီး သူမ်ားသာ အထူး ရထားကို တကူးတက  လုိက္ပါ စီးနင္းၾက သည္။ ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း ရွိ ဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္၊ အခ်ဳိ႕ အေအးဆုိင္ မ်ားတြင္ မဖြယ္ မရာမျပဳလုပ္ရ ဟူေသာ သတိေပးခ်က္ မ်ားေတြ႕ရေလ့ ရွိေသာ္လည္း ယခု သတိေပးခ်က္ မွာ အနည္းငယ္ ဆန္းသစ္ေန သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်စ္သူ သက္ တမ္း ၂ႏွစ္ေက်ာ္ ခဲ့ၿပီ။ ရထားေပၚ မွာ ဘာမွ မ ဟုတ္တာ လုပ္ဖုိ႔မရွိ ဘူး။ ရထား ကို စီးေနက် မဟုတ္ ဘူး။ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု အေန နဲ႔ ပဲ စီးၾကည့္တာ။ သတိေပးခ်က္ ေတြ ကပ္တာက သူတုိ႔ အလုပ္လုိ႔ ထင္တယ္။ အဲဒီ သတိေပးခ်က္ ေၾကာင့္ စုံတြဲေတြ ဆင္ျခင္မယ္လုိ႔ မထင္ဘူး။ လူျမင္ကြင္းမွာ အရွက္ ရွိတဲ့ လူက အျမင္မေတာ္တာ မ လုပ္ဘူး။ လုပ္ခ်င္တဲ့ သူကေတာ့ လုပ္မွာပဲ။ အဲဒီ သတိေပးခ်က္ေတြ က သိပ္ၿပီး အက်ဳိး ထူးမွာေတာ့ မ ဟုတ္ဘူး ထင္တာပဲ’’ဟု ခ်စ္သူ လက္ကို ဆုပ္ကုိင္ ထားရင္း အ သက္(၂၂)ႏွစ္ အရြယ္   ကိုမ်ဳိး ေအာင္ ကေျပာသည္။ လူ႔ အခြင့္အေရး (Human Right) ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ပတ္ ၀န္းက်င္ ကို စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အရ ျဖစ္ေစ၊ အျပဳ အမူ အရျဖစ္ေစ အ ေႏွာင့္ အယွက္မျဖစ္ေစရေသာ ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း က လက္ မခံသည့္ အျပဳ အမူ မ်ားကို ေရွာင္ ရွား သင့္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ  ေမာင္သာခ်ဳိ  က ၎၏ အျမင္ ကုိ ေျပာသည္။ အဆုိပါ သတိေပး တားျမစ္ ခ်က္ မ်ားမွာ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ျမင္တြ႕ရျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္ မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ကို ထိခုိက္ေစ မည့္ အျပဳအမူ မ်ားကို လူ အမ်ားျမင္ကြင္း တြင္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ ရြယ္ သည္ ဟု ထင္ျမင္ၿပီး ယင္း တားျမစ္ခ်က္ ကို အဆုိး မျမင္မိ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေဒါက္ တာညိဳညိဳသင္း ကသုံးသပ္သည္။ ၿမိဳ႕ပတ္ အထူးရထား တြဲ ဆုိင္း တြင္ ျမင္ေတြ႕ရ သည့္ သတိ ေပး တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လုိက္ပါ စီးနင္း သူမ်ား က အမ်ဳိးမ်ဳိးေ၀ဖန္လ်က္ ရွိသည္။ ‘‘ထုိင္ခုံ ကလည္း က်ယ္ တယ္။ ဖက္ထား တာေတြေတာ့ ေတြ႕ရတယ္။ အမ်ား အားျဖင့္ ေစ်း သည္ေတြ မ်ား တယ္။ လူ အမ်ား အျမင္ မေတာ္ေအာင္ နမ္းတာ မ်ဳိး ေတာ့ မလုပ္ၾကဘူး ထင္ပါတယ္။ ပုံေလး ကေတာ့ နည္း နည္းဆုိး တယ္’’ဟု အဆုိပါ ရထားတြဲ စီးဖူး ေသာ SkyNet  ႐ုပ္သံ မီဒီယာ  အယ္ဒီတာ မစုစုႏုိင္ က မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။ ‘‘အလုပ္ ဆင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြ မွာ စီးတဲ့ သူလည္း မ်ားေတာ့ ဘယ္ သူမွ မဖြယ္ မရာ မလုပ္ၾကပါဘူး။ အဲဒီ သတိေပး တားျမစ္ခ်က္ေတြ က နည္းနည္းေလး Overျဖစ္ေန တယ္လုိ႔ ထင္တာပဲ’’ဟုအသက္ (၂၃)ႏွစ္ အရြယ္ ဆရာမ မအင္ ၾကင္းျဖဴ  က ၎၏ အျမင္ကိုေျပာ သည္။
7Day Daily

Unicode
အထူး ရထားပေါ်  ရောက် ရောက် ချင်း နေရာ လွတ်ကြည့်ရင်း    ရထား နံရံတွင်  ကပ်ထားသည့် သတိပေး တားမြစ်ချက် စာတန်းနှင့် သင်္ကေတ ကို   တွေ့လိုက်သော ပုဂ္ဂလိက    သင်တန်းကျောင်း ဆရာမလေး အံ့သြသွားသည်။ ယင်း သတိပေးတားမြစ်ချက် တွင်  အနီရောင် ကန့်လန့်မျဉ်း  သုံးခု ပါဝင်ပြီး စာသား တစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။ ပထမ တားမြစ်ချက် နှစ်ခု မှာ သူမတွေ့ဖူးနေကျ  တားမြစ်ချက်များဖြစ်သည်။ နောက် ဆုံး တားမြစ်ချက်မှာ သူမ အတွက် အထူးအဆန်း   ဖြစ်နေသည်။ ချက်ချင်း ဆိုသလို အဆိုပါ သတိ ပေးတားမြစ်ချက် ကို လက်ထဲရှိ မိုဘိုင်းဖုန်း မှ ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူး ယူလိုက်သည်။ တားမြစ်ချက် သုံးခု အနက် သူမ ကို အံ့သြသွားစေ သည့် အမှတ် သင်္ကေတ မှာ မိန်းကလေး နှင့် ယော ကျာ်းလေး မျ က်နှာ ချင်း ဆိုင် အနမ်းပေးမှု ကို အနီရောင် မျဉ်းဖြင့် ကန့်လန့်ဖြတ် ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ကပ်လျက် စာသားမှာ ‘‘ခရီးသွားပြည်သူ များ အနှောင့်အ ယှက်ဖြစ်စေမည့် အပြု အမူများ မလုပ်ရ’’ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အဓိ ပ္ပာယ်မှာ ရထားပေါ်တွင် မနမ်းရ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ၏ မြို့လယ်ကောင်နှင့် ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက် များ ကို ချိတ်ဆက်ပေး သည့် မြို့ပတ် ရထား များကို ယခင် က ဈေးသည် အများစုသာ လိုက်ပါ စီးနင်းသည့် ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး ယာဉ် အဖြစ် သတ်မှတ် ထားကြ သည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် တစ်နှစ် ကျော်မှ စ၍ မြို့ပတ် ရထားလမ်း ကြောင်း မှာ ဂျပန်လေအေးပေး စက်များ ပါဝင် သည့် မြို့ပတ် ရထားတွဲဆိုင်း များဖြင့် စီးနေကျ သူများ အပြင် အချို့သော ဘတ်စ် ကား အသုံးပြုသူ များ၏ စိတ် ကို ဖမ်းစားလိုက်သည်။  နောက်တစ် နှစ်နီးပါး အကြာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ မှ လေအေးပေးစက် ပါ ရထား တစ်စီး   ထပ်မံရောက်ရှိ လာခဲ့ သည်။  ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဆိုသလို တတိယမြောက် ရထား တစ်စီး တိုးလာခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင် စွာ လေအေးပေးစက် ပါ မြို့ပတ် ရထား သုံးစီး ရှိနေချိန်တွင် ရန် ကုန်မြို့ ၏ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မှာ တစ်ရက်ထက် တစ်ရက် ပိုမိုဆိုး ရွားလာခဲ့သည်။ ယခင်က အရေးတယူ တန် ဖိုးထားခြင်း မခံရသည့် မြို့ပတ် ရထား များသည် လက်ရှိ တွင် ခရီးသည် များ အပျော် စီးနင်းသည့် အခြေအနေ သို့ ရောက်ရှိလာ သည်။ ဘူတာရုံ မှ အပ မနားတမ်း ခုတ်မောင်းနေသည့် မြို့ပတ် ရထား ခရီးစဉ်ကို မြို့တွင်း သို့ အ ချိန်တို အတွင်းရောက်ရှိ လိုသူများ အတွက် အားကိုးရာ အပြင် လူ ငယ်များ အတွက် ပျော်ပွဲစား ထွက် ရာနယ်မြေ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံ ထားရ သည်။  လေအေးပေးစက် အောက် တွင် ခေတ်သစ် ယဉ်ကျေး မှု တစ်ခုဖြစ်လာသော ဂိမ်းနှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးစွဲ သူများ အတွက် သဘောခွေ့ စရာဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင် ခရီးစဉ် အစအဆုံး ၂ နာရီကျော် ကြာမြင့်သောကြောင့် အဆိုပါမြို့ပတ် ရထားမှာ ချစ်သူ စုံတွဲ များ မျက်စိကျ စရာဖြစ်လာခဲ့ သည်။ ထိုသို့ ချစ်သူ စုံတွဲနှင့် တက္က သိုလ်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များ လိုက်ပါ စီးနင်းလေ့ ရှိသည့် အထူး ရထားပေါ် တွင် ဆေးလိပ် မသောက်ရ၊ အမှိုက် မပစ်ရဟူ သော တားမြစ်ချက် နှစ်ခု အပြင် ချစ်သူ စုံတွဲများကို ရည်ရွယ် တားမြစ် ထားသည့် အမှတ်သင်္ကေတ နှင့် စာသား တစ်ခုကို တာဝန်ရှိ သူ များက နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ကပ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ၏ အခြေခံ လူ တန်းစားများ အားကိုးရာ ရိုးရိုုးမြို့ ပတ် ရထားများပေါ်တွင် အထက် ပါသင်္ကေတနှင့် စာသား များမြင် တွေ့ရမည် မဟုတ်ဘဲ လေအေး  ပေးစက် အထူးရထားတွဲ များပေါ် တွင်သာ မြင်တွေ့ ၇    မ ည်ဖြစ် သည်။  ရန်ကုန်မြို့ တွင် တစ်ရက် လျှင် မြို့ပတ် ရထား ၂၃ စီး မှ အခေါက်ရေ ၂၁၅ ခေါက်ပြေးဆွဲ နေလျက် ရှိသည်။ ပြေး ဆွဲ လျက် ရှိ သည့် မြို့ပတ် ရထား ၂၃ စီး တွင် စီးရေ ၂၀ မှာ ရိုးရိုး ရထား များဖြစ် ပြီး သုံးစီးသာ အထူး ရထားများ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အထူးရထား သုံးစီး မှာ တစ်ရက် လျှင် ၂၄ ခေါက်ပြေးဆွဲလျက် ရှိသည်။ အခြေခံ လူတန်းစား အများ စုမှာ ရိုးရိုး ရထားကိုသာ စီးနင်း အသုံးပြုလေ့ ရှိပြီး အပျော်စီးနင်း သည့် ကျောင်း သူ၊ ကျောင်းသား များ၊ ချစ်သူ စုံတွဲ အများစုမှာ လေ အေးပေးစက် ပါ အထူး ရထားကို လိုက်ပါလေ့ ရှိကြောင်း အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ် ရှိ လက်မှတ်စစ် အရာရှိ တစ်ဦးကပြောသည်။ ‘‘ဈေးသည် တို့၊ လက်လုပ် လက်စားတို့ လို အခြေခံ လူတန်း စား အများစု ကတော့ လက်မှတ် ဝယ် မရမှသာ အဲကွန်း စီးတာ များ တယ်။ အဲကွန်း ကတော့ အပျော် စီးများတယ်။ ရုံးပိတ်ရက်တွေ နဲ့ ကျောင်းပိတ် ရက်တွေ မှာ စီးသူ ပိုများလေ့ ရှိတယ်’’ဟု ၎င်းက ရှင်း ပြသည်။ အဆိုပါ ရထား စတင်ပြေးဆွဲ သည့် အချိန်က လက်မှတ်ခ ကို လေးရာ ကျပ်သတ်မှတ် ခဲ့သော် လည်း လက်ရှိ တွင် သုံးရာ ကျပ် ဖြင့် ပြောင်းလဲကောက်ခံနေသည်။ ‘‘ပိုက်ဆံ သုံးရာ ဆိုတာ အခြေခံလူတန်းစား အတွက်သာ တွက်ချက်နေရ တဲ့ အခြေအနေ မျိုးဖြစ် တာ ။ ကျောင်းသား တို့၊ စုံတွဲတို့ အတွက်တော့ လက်မှတ် တစ်စောင် သုံးရာ၊ နှစ်ယောက် ပေါင်း မှ ခြောက်ရာ ပဲကုန်မှာ။ ခြောက်ရာ ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ် စုံတွဲ တွေ အတွက် ခက်ခဲ မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး’’ဟု အထက်ပါ လက်မှတ် စစ် က  ၎င်း၏ အမြင် ကိုပြောသည်။ လေအေးပေးစက် ပါ မြို့ပတ် ရထားပေါ် ရှိ အမှတ်သင်္ကေတ တစ်ခုနှင့် စာသား စတစ်ကာ ကပ် ထားခြင်းမှာ  လူငယ် များ နိုင်ငံ ခြားသားများကို အတုခိုး မှားပြီး လူ ကြီး များ၏ အမြင်တွင် မသင့်လျော် သည့်အပြုအမူ မျိုးဖြစ်ပေါ် မလာ  ရန် ကြိုတင် တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ရန်ကုန် ဘူတာကြီးမှ ရုံ ပိုင်ချုပ် ဦးကြည်ဝင်း ကဆိုသည်။ ‘‘လူငယ်တွေ ပိုရဲတင်းလာ မှာ စိုးရိမ် လို့ အဲဒီ သတိပေးစကား တွေ ကပ်နှိပ် ထားတာဖြစ်မှာပါ။ လိုအပ်လို့ ကပ်ထား တာပေါ့’’ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ အဆိုပါ အထူး ရထား များကို များသော အားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ၏ အခြေခံ လူတန်းစားများ၊ ဈေးသည် များက ဇိမ်ခံ စီးနင်းခြင်း မျိုး မပြုကြချေ။ သူတို ့အတွက် လက်မှတ်ခ ငါးဆယ်တန်၊ တစ်ရာတန် ရိုးရိုးမြို့ပတ် ရထား များ ကသာ အဓိက အားကိုးရာ။ ရှောင်လွှဲ မ ရသည့် အချိန်များတွင် သာ အထူးရထားလက်မှတ် ကို ဝယ် ယူခြင်းဖြစ်သည်။  တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား များ၊ ချစ်သူ စုံတွဲများနှင့် အပျော်စီး သူများသာ အထူး ရထားကို တကူးတက  လိုက်ပါ စီးနင်းကြ သည်။ နိုင်ငံ တစ်ဝန်း ရှိ ဘုရား ရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင်၊ အချို့ အအေးဆိုင် များတွင် မဖွယ် မရာမပြုလုပ်ရ ဟူသော သတိပေးချက် များတွေ့ရလေ့ ရှိသော်လည်း ယခု သတိပေးချက် မှာ အနည်းငယ် ဆန်းသစ်နေ သည်။ ‘‘ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူ သက် တမ်း ၂နှစ်ကျော် ခဲ့ပြီ။ ရထားပေါ် မှာ ဘာမှ မ ဟုတ်တာ လုပ်ဖို့မရှိ ဘူး။ ရထား ကို စီးနေကျ မဟုတ် ဘူး။ အပြောင်းအလဲ တစ်ခု အနေ နဲ့ ပဲ စီးကြည့်တာ။ သတိပေးချက် တွေ ကပ်တာက သူတို့ အလုပ်လို့ ထင်တယ်။ အဲဒီ သတိပေးချက် ကြောင့် စုံတွဲတွေ ဆင်ခြင်မယ်လို့ မထင်ဘူး။ လူမြင်ကွင်းမှာ အရှက် ရှိတဲ့ လူက အမြင်မတော်တာ မ လုပ်ဘူး။ လုပ်ချင်တဲ့ သူကတော့ လုပ်မှာပဲ။ အဲဒီ သတိပေးချက်တွေ က သိပ်ပြီး အကျိုး ထူးမှာတော့ မ ဟုတ်ဘူး ထင်တာပဲ’’ဟု ချစ်သူ လက်ကို ဆုပ်ကိုင် ထားရင်း အ သက်(၂၂)နှစ် အရွယ်   ကိုမျိုး အောင် ကပြောသည်။ လူ့ အခွင့်အရေး (Human Right) ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ပတ် ဝန်းကျင် ကို စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အရ ဖြစ်စေ၊ အပြု အမူ အရဖြစ်စေ အ နှောင့် အယှက်မဖြစ်စေရသော ကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း က လက် မခံသည့် အပြု အမူ များကို ရှောင် ရှား သင့်ကြောင်း စာရေးဆရာ  မောင်သာချို  က ၎င်း၏ အမြင် ကို ပြောသည်။ အဆိုပါ သတိပေး တားမြစ် ချက် များမှာ အခြားနိုင်ငံ များတွင် မြင်တွ့ရခြင်း မရှိသော်လည်း မြန် မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ကို ထိခိုက်စေ မည့် အပြုအမူ များကို လူ အများမြင်ကွင်း တွင် မဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည် ရွယ် သည် ဟု ထင်မြင်ပြီး ယင်း တားမြစ်ချက် ကို အဆိုး မမြင်မိ ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်ဒေါက် တာညိုညိုသင်း ကသုံးသပ်သည်။ မြို့ပတ် အထူးရထား တွဲ ဆိုင်း တွင် မြင်တွေ့ရ သည့် သတိ ပေး တားမြစ်ချက်များနှင့် ပတ် သက်၍ လိုက်ပါ စီးနင်း သူများ က အမျိုးမျိုးဝေဖန်လျက် ရှိသည်။ ‘‘ထိုင်ခုံ ကလည်း ကျယ် တယ်။ ဖက်ထား တာတွေတော့ တွေ့ရတယ်။ အများ အားဖြင့် ဈေး သည်တွေ များ တယ်။ လူ အများ အမြင် မတော်အောင် နမ်းတာ မျိုး တော့ မလုပ်ကြဘူး ထင်ပါတယ်။ ပုံလေး ကတော့ နည်း နည်းဆိုး တယ်’’ဟု အဆိုပါ ရထားတွဲ စီးဖူး သော SkyNet  ရုပ်သံ မီဒီယာ  အယ်ဒီတာ မစုစုနိုင် က မှတ်ချက် ပြုသည်။ ‘‘အလုပ် ဆင်းတဲ့ အချိန်တွေ မှာ စီးတဲ့ သူလည်း များတော့ ဘယ် သူမှ မဖွယ် မရာ မလုပ်ကြပါဘူး။ အဲဒီ သတိပေး တားမြစ်ချက်တွေ က နည်းနည်းလေး Overဖြစ်နေ တယ်လို့ ထင်တာပဲ’’ဟုအသက် (၂၃)နှစ် အရွယ် ဆရာမ မအင် ကြင်းဖြူ  က ၎င်း၏ အမြင်ကိုပြော သည်။
7Day Daily

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...