အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဆိုတာ တကယ္ေရာ ရွိရဲ႕လား


လတ္တေလာတြင္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာမ်ား ကိစၥကို စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ ထုတ္ေျပာလာရသည္အထိ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္လာေနသည္။
အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္  အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာမ်ားေစ်းကြက္ကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လာမႈကို စာနယ္ဇင္းတို႔က ေထာက္ျပေနသျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းႏွင့္အျပင္ ႏွစ္ရပ္စလံုး လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္ ကုန္ၾကေတာ့သည္။
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ရွိ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ရာ လူနည္းစုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ယင္းတို႔အားဝန္ေဆာင္ေနၾကရေသာ ပုရိသတို႔က ပိုအလႈပ္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။
အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဆိုတာ  တကယ္ေရာ ရွိရဲ႕လား

တစ္ဆင့္ၾကားဖူးသူႏွင့္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံ သယ္ေဆာင္ခ်ဲ႕ကားလာေသာ စကားသံတို႔ကို ကိုးကားကာအမ်ားစုက အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတို႔ရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါလိမ့္မည္။
”ဘယ္ေနရာ မွာလဲ၊ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးလဲ” ဟု တိတိက်က်ေမးလွ်င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ရွိတတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမာဆက္အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ ေပ်ာ္ပါး၍ပါ တစ္ခါတည္းရေသာ အႏွိပ္ခန္း ဗန္းျပေနရာမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးျပည့္တန္ဆာမ်ား ရွိတတ္ရာေနရာမ်ားကဲ့သို႔ေတာ့  ရွာေဖြရမလြယ္၊ ေဖာ္ျပရမလြယ္။ ထိုအလုပ္၏ သေဘာသဘာဝကလည္း အ မ်ဳိးသမီးျပည့္ တန္ဆာမ်ားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ေပၚေပၚ လုပ္လို႔မရ၊ ပုန္းလွ်ဳိးဝွက္လွ်ဳိးႏွင့္သာ လုပ္ကိုင္ေန ၾကရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆူးေလလမ္းမႀကီး အနီး၌ တစ္ခါတစ္ရံ လာေ ရာက္ကာ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးအသြင္လုပ္ကိုင္ ေနရသူအသက္ ၂ဝ ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးကဆိုသည္။ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာမ်ား ရန္ကုန္ တြင္ ရွိေန သည္မွာ ၾကာေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ာနယ္မ်ားေၾကာင့္ ယခုမွသာ ယခင္ကထက္ လူပိုသိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔စကားက ဒါကို Offer လိုက္ တယ္ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ လမ္းေပၚထိုင္ေစာင့္ေနတာနဲ႔၊ ဆိုင္နဲ႔ထိုင္တာ ဒီလိုပဲကြာပါတယ္”ဟု ထိုသူက ေျပာသည္။

သူတို႔လို လူမ်ဳိးေတြဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ရွိၾကတာလဲ

ျပည္ပ မီဒီယာအစံုတို႔၏ အင္တာနက္မ်ားေပၚ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းမ်ားအားကိုးကားရပါလွ်င္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတို႔သည္ ေရာမအင္ပါယာလက္ထက္ကတည္းက တရားဝင္သေဘာျဖင့္ စတင္ရွိၾကသည္ဟု ေျပာရေပလိမ့္မည္။ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ဂ်ဳးလိယက္ဆီဇာ နီ႐ိုးဘုရင္လက္ထက္က ဂုဏ္ရွိသည့္ ႐ိုမန္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ မထပ္ရေသးသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အသြင္ျဖင့္ ထားေပးခဲ့ဖူးေၾကာင္းႏွင့္  ၁၅ ရာစု အီတ လီတြင္လည္း အသက္ ၂ဝေက်ာ္ အမ်ဳိး သမီးတို႔၏ လိင္ကိစၥအတြက္ အမ်ဳိးသားလူငယ္တို႔ကိုထား ရွိေပးေၾကာင္း မီဒီယာတို႔ကေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းထိုအရာက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာကာ ၁၇ဝဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ စစ္သားမ်ားကို လိင္ေဖ်ာ္ေျဖရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုစတင္ခဲ့သည္။ ၎ကို ဘား တိုက္ပေရာ့စတီက်ဳးရွင္း စစ္တန္းလ်ားျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းဟု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၇ လပိုင္းက ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ  Male Sex Work Society  စာအုပ္တြင္ အခိုင္အ မာေဖာ္ျပထားသည္။Oxford  အဘိဓာန္တြင္မူ ခ်မ္းသာေသာအမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြယူ၍ အငွားလိုက္ေပ်ာ္ပါးေပး သည့္ ေယာက်္ားေပ်ာ္ေတာ္ဆက္မ်ားကို gigolo ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ေခၚဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာကို ဘယ္လိုေရာက္လာၾကသလဲ

ျမန္မာသို႔ေရာက္ရွိသည့္ခုႏွစ္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပဖို႔ရန္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း  ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာတို႔ကမူ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ႔စီးပြားေရး ပ်က္ ကပ္ ဆိုက္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာယဥ္ေက်းမႈသည္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအႏွံအျပားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာက လြတ္ လပ္ေရးၿပီး ေနာက္ ပိုင္း ကာလမ်ားမွသာ ေရာက္ႏိုင္သည္။အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္အရြယ္ရွိသည့္ ေဂးအမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ဦးက ”ေတာ္ေတာ္ေတာ့ၾကာၿပီ။ မွတ္ေတာင္မ မွတ္မိေတာ့ဘူး။ စေကာ့ေစ်း နားမွာေလ။ အမ်ားဆံုးရွိတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ေရာ၊ မိန္းမလ်ာေတြအတြက္ေရာ ပိုက္ဆံေပးရတယ္ေလ။ ဟိုတုန္းကေခၚပံုက သူငယ္ေပါ့” ဟု ေျပာသည္။ ထိုေနရာ တြင္သာမက ထိုစဥ္က အမ်ားသံုးအိမ္သာ အထူးသျဖင့္ ေျမေအာက္ အိမ္သာမ်ား တြင္ပါ မိန္းမလ်ာမ်ားကို ဦးတည္သည့္ ထိုသူတို႔ရွိ ၾကေၾကာင္း၎က ဆိုသည္။ ”တခ်ဳိ႕က တစ္ခါတေလမွလာတယ္။ တခ်ဳိ႕က စီးပြားျဖစ္ကို လုပ္စားတာ၊ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ရွားပါတယ္”ဟု အဆိုပါ ေဂးအမ်ဳိးသားႀကီးက ဆိုသည္။

ပိုမိုပြင့္လင္းလာေသာ ထိုလုပ္ငန္း

သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ ေနာက္ပိုင္းအေရာက္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာကိစၥက တရားဝင္ပင္ရွိလာသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေဝးကြာလြန္းေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဆိုထားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ပါ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ႐ုပ္ပံုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း၊ လိပ္စာတို႔ေဖာ္ျပကာ ေစ်းႏႈန္းပင္ သတ္မွတ္ေပးထားမႈမ်ား ရွိ လာၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာတြင္ေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံတို႔အရ အမ်ဳိးသမီးျပည့္တန္ဆာဟူ၍ တရားဝင္မရွိေသးသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဟု ဆိုပါလွ်င္လည္း မရွိေသးဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္လည္း တရားမဝင္ကေတာ့ရွိေနသည္ဟု ထိုေလာကႏွင့္ နီးစပ္သူတို႔ကေျပာၾကသည္။ ေက်ာက္ေျမာင္း တြင္ ေန ထိုင္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတို႔ႏွင့္ ထိစပ္မႈရွိသည့္ အလွဖန္တီး ရွင္တစ္ဦးက ”၂ဝဝ၈ မတိုင္ခင္ကတည္းက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိလာၿပီ။ ဒီလိုေတာ့ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မဟုတ္ေသးဘူး။ မွတ္မွတ္ရရ ေျပာရရင္ ၂ဝဝ၈ ေနာက္ပိုင္းတအားမ်ားလာတာ ခုပိုဆိုးေနၿပီ”ဟု ၎က ဆိုသည္။ သူ၏အေျပာက တစ္ဦးခ်င္း၊ အုပ္စုလိုက္၊ ကြန္ရက္ လိုက္ႏွင့္ Spa, Beauty Salon,Bar အမည္ခံလိင္ကိစၥဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာ ေနရာအားလံုးကို ဆိုလိုသည္ဟုေျပာသည္။

”ဆိုင္ဖြင့္တဲ့သူေတြကလည္း သိတယ္မွတ္လား။ အကုန္လံုး မဟုတ္တာလုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ထိုင္းတို႔၊ စင္ကာပူတို႔သြား ေလ့လာၿပီးဖြင့္လိုက္ၾကတာ။ ခုနာ မည္ႀကီးေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းကဆိုင္ေတြအျပင္ တာေမြ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ အင္းစိန္ မနည္းဘူးေနာ္။ ခုအားလံုးသိေနတာက နည္းနည္းပဲရွိေသးတယ္။ မသိတာေတြ အမ်ားႀကီး ပဲ”ဟု ၎ကေျပာသည္။ အမ်ားဆံုးက ေတာ့ ေဂးမ်ားႏွင့္ ေဂးကို ႏွစ္သက္သူ (အျပန္အလွန္)တို႔ႏွင့္သာ သြားရၿပီး တစ္ခါတေလမွ အမ်ဳိးသမီးတို႔နဲ႔လိုက္ရေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အင္းစိန္မွ တာေမြ မဂၤလာေစ်းသို႔ တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး ၄ ရက္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ ရဲရင့္ (အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာ အားလံုးက နာမည္အရင္းႏွင့္မဟုတ္ၾကေပ) ကတစ္ႀကိမ္လိုက္လွ်င္ (တစ္ညကို ဆိုလိုသည္) အနိမ့္ဆံုး ၁ဝဝဝဝ က်ပ္မွစကာ က်ပ္ရွစ္ေ သာင္းအထိ ေခၚသူေပၚမူတည္ကာရတတ္ၿပီး၊ အမ်ားဆံုးရသည္ကေတာ့ က်ပ္၂ဝဝဝဝႏွင့္ က်ပ္ ၃၅ဝဝဝ ပတ္လည္သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ ”ေတာ္႐ံုတန္႐ံုကေတာ့ က် သင့္ေငြပဲရွင္းေပးပါတယ္။ ပိုေပးတာကနည္းပါတယ္”ဟု ရဲရင့္က ဆိုသည္။ ၂ဝ၁၂ ေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ယခင္ကထက္ အလုပ္ပိုေကာင္းလာ သည္ ဟု အျခားအမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာ (အမ်ဳိးသားအစစ္မ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးရသူ)တစ္ဦးကဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဘဝ ဘယ္လိုေရာက္

ဆံပင္မိတ္ကပ္ဖန္တီးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာျဖတ္သန္းလာခဲ့သူ ေက်ာက္ေျမာင္းမွ အန္တီမင္းက အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ နား ခါးၿပီး၊ ၾကမ္းတမ္းသည့္စကားလံုးတစ္ခုဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ ”ဘယ္သူက လုပ္ခ်င္မွာလဲ။ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေန႔တိုင္းခိုင္းေနတာကို မ႐ိုေသစကား၊ အန္တီမင္းနဲ႔ သိတဲ့လူဆို တစ္ေန႔ကို ၅ ႀကိမ္ေလာက္ ေပ်ာ္ပါးေပးရတယ္။ ဒါေန႔တိုင္းေနာ္။ ဘယ္သူလုပ္ခ်င္လဲ လိုက္ေမးၾကည့္စမ္းပါဦး”ဟု ၎က ဆိုသည္။ မေျပလည္မႈ၊ ႀကီးျမင့္လာ သည့္ေန ထိုင္ စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ မိသားစုေထာက္ပံ့ရမႈတို႔ေၾကာင့္ သာအမ်ားစုက လုပ္ေနရသည္ဟု သူက ဆိုျပန္သည္။

”တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဘယ္ေလာက္မွ မရၾကပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး လူေပါင္းစံုနဲ႔ေလ။ လုပ္စားသူေတြထဲမွာ အိမ္ေထာင္သည္ေတြေတာင္ပါပါတယ္။ မိသားစုကေတာ့ ဘယ္သိ မွာလဲ။ တျခား အလုပ္လုပ္ေနတယ္လို႔ပဲသိတာေပါ့”အန္တီမင္းဆိုသူက ေျပာလာသည္။ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ပစၥည္းခိုးမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရဖူးသူ ယင္းေလာကအေခၚ Man Offer တစ္ဦးက ”တျခားအလုပ္က ဒီေလာက္ ပိုက္ဆံမရဘူး။ အရင္းအႏွီးေလးရရင္ ဒီအလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး”ဟု ေျပာသည္။ ၎၏ အေပါင္း အသင္းအသိထဲတြင္ ထိုအလုပ္လုပ္ေနရင္း AIDS ျဖစ္သြားသူ၊ ဘဝပ်က္ သြားသူစသည္ျဖင့္ ရွိေနၾကသည့္အတြက္ ထိုအလုပ္ကို ေၾကာက္ေၾကာင္း၊ အရင္းအႏွီးရလွ်င္ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဟုဆိုေသာ္လည္း သူ႕အသိထဲတြင္ အလုပ္ျဖင့္ခ်မ္းသာသြားသူ သိပ္မရွိခဲ့ဟု ေျပာသည္။

ဘယ္လိုမ်ဳိး ခ်ိတ္ဆက္ၾကသလဲ

အသက္ ၂၅ ေက်ာ္သာရွိ ေသးၿပီး အလုပ္ထြက္လိုက္ရ၍ ယာယီထိုအလုပ္ ျပန္လုပ္ေနသူဟုဆိုေသာ  Man Offer တစ္ဦးက”အင္တာနက္၊ Viber နဲ႔ ဖုန္းက အရင္ကထက္ အဆင္ေျပလာတယ္ေလ” ဟု ေျပာသည္။ ၂ဝ၁ဝ မတိုင္ခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမေအာက္ခန္းအမ်ားသံုး အိမ္သာထဲတို႔ႏွင့္ ထိုေနရာတို႔၌ ဆရာ က်ေနေ သာ(သူတို႔ အေခၚ၊ တစ္ေနကုန္နီးပါး အိမ္သာထဲဝင္လိုက္ထြက္လိုက္လုပ္ေနေသာ) သူတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္လႈပ္ရွား၍တစ္ဖံုစ သည္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၁ဝဝဝဝ က်ပ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားခဲ့ရဖူးေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလည္း ထိုပံုစံအတိုင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူ တို႔ရွိေနၾကသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ၂ဝ၁၄ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အိမ္သာမ်ားကို ျပဳျပင္လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထိုေစ်းကြက္က ရွိေသးေသာ္လည္း နည္းသြားၿပီးအမ်ားစုက ပံုစံေျပာင္းသြားၾကသည္ဟု ၎ထံမွ သိရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ အဆင့္ခြဲတယ္ဗ်။ အိမ္သာထိုင္၊ တံတားေပၚထိုင္၊ ပလက္ေဖာင္းထိုင္၊ မွတ္တိုင္ထိုင္၊ ဆိုင္ထိုင္၊ အြန္လိုင္းထိုင္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ အိမ္သာ၊ ပလက္ေဖာင္း၊ မွတ္တိုင္၊ တံတားထိုင္ကေတာ့ ေအာက္တာေပါ့”ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားအမ်ားစုရွိသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ပန္းဆိုးတန္းအ ထက္ လမ္း၊ ဆူးေလမွတ္တိုင္မွ သံေစ်းမွတ္တိုင္ၾကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္၊ အေနာ္ရထာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းေရွ႕ႏွင့္ တာေမြ၊ မဂၤလာေစ်း၊ အထူးသျဖင့္ ကလပ္ မ်ား စသည္တို႔တြင္ ညတိုင္းနီးပါး Man Offer တို႔ရွိၾကသည္ဟု ေဆာင္းပါးပါ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ားစုက ေျပာၾကသည္။

Bar, Spa,  ဖုန္း၊ Facebook  ( Sex အတြက္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ အေကာင့္) Viber စသည္တို႔ျဖင့္ ယခုေနာက္ပိုင္း ေခၚယူ၍ရၿပီး၊ တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ဘဏ္တြင္ပင္ ATM အေကာင့္ဖြင့္ထားကာ ေငြသြင္းၿပီးပါက အမ်ဳိးသားပံုတို႔ကိုေပးပို႔ကာ ႀကိဳက္ရာေခၚ၍ရေသာ စနစ္ပင္ရွိသည္ဟု ၎တို႔ထံက သိရသည္။ သူတို႔၏ အေျပာမ်ားအရ အမ်ဳိး သားျပည့္တန္ဆာ ေခၚယူမႈကိစၥကို အထူးသျဖင့္ ေဂးေလာက အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသူတို႔ကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းသိသည္ဟု သိရသည္။ ထိုအသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ မနီးစပ္သူတို႔ ေခၚယူခ်င္သည္၊ ေတြ႕ခ်င္သည္ဆိုပါက ခဲယဥ္းသည္ဟု ေျပာကာအမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ား အမ်ဳိးအစားမ်ားက အစားစားရွိသည္ဟု အႏုပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိၿပီး၊ မၾကာေသးမီက ေဂးအလွမယ္ဆုတစ္ဆုရရွိသြားသူ၏ ဆရာျဖစ္သူ (မိတ္ကပ္ဖန္တီးရွင္)က ေျပာသည္။

”အမ်ဳိးသား အခ်င္းခ်င္း အေပၚကေနေပးတာ၊ ေအာက္ကေနေနေပးတာ၊ အေပၚေရာ၊ ေအာက္ေရာေနေပးရတာ၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ေနေပးရတာ၊ ပံုစံအမ်ားႀကီးရွိတယ္”ဟု ၎ ကေျပာ သည္။ ေဂးမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္လာပါက ေခၚယူရလြယ္ကူေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖို႔ကေတာ့ နီးစပ္ရာ၊ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈမွတစ္ဆင့္ ခင္မင္ရသူတို႔ႏွင့္ တစ္ ဆင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ”အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ေရာ၊ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ပါ ေရာေရာေႏွာေႏွာ ေနႏိုင္တာဆိုလို႔ မိန္းမလ်ာပဲရွိတယ္။ ယံုၾကည္ၾက တယ္ေလ။ တိုင္ ပင္ၾက တယ္ေလ။ အစံုေပါ့။ ဒီထဲမွာ တခ်ဳိ႕ကလည္း Sex ကိစၥ ေတြပါလာတယ္၊၊ ျပည့္ျပည့္ဝဝမရဘူး စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ ဒီေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕လည္းေခၚ ၾကပါတယ္”ဟု အဆိုပါ မိတ္ကပ္ဖန္တီးသူက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာကိုေခၚေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာျပႆနာေတြ ရွိလာသလဲ

”ေျပာရမွာေတာင္ ရွက္ပါတယ္”ဟု အစခ်ီ ကာအသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုလာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အမ်ဳိးသား ၏ေ ဖာက္ျပန္မႈသတင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ၾကင္နာမႈ႐ုပ္သိမ္းခံလိုက္ရၿပီးေနာက္ စိတ္ေလသြားကာ မလုပ္သင့္တာလုပ္ခဲ့မိပံုသူမအေၾကာင္းကို ေပၚျပဴလာနယူးစ္သို႔ ဆက္သြယ္ ကာ ျပန္ေျပာျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။”ေယာက်္ား ျပည့္တန္ဆာေတြကေလ မိန္းမျပည့္တန္ဆာထက္ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ လိုတာရရင္ ၿပီးေရာမဟုတ္ဘူး။ အေတာမ သတ္ႏိုင္တဲ့ ေလာဘေတြအျပည့္ရွိတယ္” ဟု သူမက အဆက္အစပ္မရွိေျပာခ်လိုက္သည္။ သူမ၏ေယာက်္ား ႏိုင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္စဥ္ မကြာရွင္းဘဲ ေနာက္ အိမ္ေ ထာင္က်ကာ ကေလးတစ္ေယာက္ပင္ရေနသည္ဆိုေသာ သတင္း ၾကားၿပီးေနာက္ အရြဲ႕တိုက္လိုေဇာျဖင့္ အသိမိတ္ ေဆြအကူအညီျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ ဆာ မ်ားႏွင့္ အ တူေနခဲ့မိသည္ဟု သူမက ေျပာသည္။ ”တန္ရာတန္ေၾကး ေပးေနတာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထိုသတင္းကို မိဘမ်ားသိ၍ တားျမစ္ခဲ့ သလို၊ ႏိုင္ငံျခားေ ရာက္ ေယာက်္ား ကလည္း ကြာရွင္းသြားသည္ဟု သူမကေျပာသည္။

”ေယာက်္ားေတြက သူတို႔ဆႏၵကိုေတာ့ ျဖည့္ၾကတယ္။ မိန္းမေတြမွာလည္း အေသြးနဲ႔ အသားနဲ႔ပဲ။ ငါတို႔က ေဖာက္ျပန္လို႔ရတယ္။ မင္းတို႔ေတာ့ မရဘူး။ ဒီလိုေတြေလ။ ကြၽန္မက ႏိုင္ငံျခားကေနဘြဲ႕ေတာင္ရခဲ့ပါတယ္။ အသိတရားက နာၾကည္းစိတ္ေရာက္ၿပီး ကြၽန္မတစ္ေယာက္နဲ႔ ယူခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ မွားတာပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္း သူက ေျခ လွမ္းေတြပ်က္လာၿပီး ကြၽန္မေရႊေတြ၊ ပိုက္ဆံေတြယူသြားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းသူက ေယာက်္ားေတြဆီကေရာ၊ မိန္းမေတြဆီကပါ ဒီလိုလုပ္စားေနတာ သိလိုက္ရတယ္”ဟု သူမက ျပည့္စံုစြာရွင္းျပသည္။ လက္ရွိတြင္ သူမ ေခၚယူေပ်ာ္ပါးခဲ့ဖူးေသာ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးက သူမ၏သမီးကို ပိုးပန္းေနေၾကာင္း သိခဲ့တဲ့အတြက္လည္း အမ်ား သိေအာင္ ဒါေတြရွိေၾကာင္းႏွင့္သတိ ထားဖို႔လိုသည့္အတြက္ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

”ကြၽန္မရဲ႕ နာလြန္းလွတဲ့ဘဝအတြက္ ဒီမွာဆက္ၿပီးမေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကို မိသားစုလိုက္ အၿပီးေျပာင္းသြားေတာ့မယ္”ဟု ၎က ေျပာ သည္။ ျပည့္ တန္ ဆာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မိၿပီး ျပႆနာ အရွာခံရပါက လူအမ်ားစုတို႔သည္ ဖြင့္မေျပာၾကဘဲ မ်ဳိခ်လိုက္သည္ကမ်ားသည္ဟု ျပည့္တန္ဆာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္မိသူ တို႔က ေျပာၾက သည္။ ”သိကၡာေလ၊ ေျပာလိုက္မွ အရွက္ကပိုကြဲသြားမယ္”ဟု တည္းခိုခန္းတြင္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးႏွင့္ အခေၾကးေငြေပးကာသြား အိပ္စဥ္ ျပည့္တန္ဆာ အေ ပါင္း အ သင္းမ်ားက ဝင္လာၿပီး မိုက္ေၾကးခြဲလုယက္ပံုကို ေျပာျပသည္။ျပန္ရွာလွ်င္ရသည္ဟုဆိုေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ရဲလည္းမတိုင္ေတာ့ဘဲ အသက္မေသ ဘဲျပန္လာရ သည္ ကိုပင္ ဝမ္းသာမိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

”မိတ္ကပ္ေလာကမွာလည္း ဒီလိုခံလိုက္ရတာ ေတြအမ်ားႀကီးပဲ”ဟုနာမည္ႀကီးေမာ္ဒယ္ႏွင့္ မင္းသမီးတို႔ကို မိတ္ကပ္ျပင္ေပးေနသည့္ အမည္မေဖာ္လိုေသာ ေဂးတစ္ဦးက ဆိုသည္။လြယ္လွ်င္သူၾကြယ္ပင္ ခိုးႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည့္ စကားပံုကအလကားထားသည္မဟုတ္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ယင္းသို႔အျပင္ သိကၡာက်မည္စိုး၍ မ တိုင္ၾကေ သာ အားနည္းမႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားက ရဲရဲတင္းတင္း လက္ေစာင္းထက္ေနၾကၿပီး အိမ္ေခၚေပ်ာ္ပါးသူအခ်ိဳ႕ကို လူသတ္ ပစၥည္း လု သည္အထိျဖစ္ေနသည့္ သတင္းေတြကိုၾကားေန ရၿပီဟု ၎က ေျပာျပန္သည္။ ထိုအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ လိုင္စင္ႏွင့္ေရာ၊ လိုင္စင္မရွိသည့္ အမ်ဳိးသား သီးသန္႔ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးရာေနရာမ်ားသို႔ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္သူတို႔က လွည့္သြားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ”ဒီေတာ့ အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့အမ်ဳိး သား အႏွိပ္ ခန္းေ တြ ေစ်းေကာင္းေ တာ့တာေပါ့။ အဲဒီကေနခ်ိတ္ေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းမွာလည္း ျပႆနာေတြရွိေနတယ္

”ကိုယ္ရတဲ့ ေငြထဲက အခ်ဳိ႕ကို ပြဲစားခအေနနဲ႔  ေခါင္းေတြကိုခြဲေပးရတာ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ မိတ္ေဆြမွ မရွိတာကို”ဟု  Man 0ffer ရဲရင့္က ဆိုသည္။အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ ဆာအခ်ဳိ႕သည္ တစ္ဦးခ်င္းထက္ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္စားတတ္ၾကၿပီး၊ ျပႆနာျဖစ္လာပါက ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ လာငွားသူအေပၚအႏိုင္က်င့္ျခင္းတို႔လုပ္ၾကသည္ဟု ၎က ေျပာ သည္။ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း လာငွားသူကတစ္ေယာက္တည္းလို႔ေျပာၿပီး အဖြဲ႕လိုက္အႏိုင္က်င့္တာေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ကြန္ဒုံးေတာင္ မသံုးခိုင္းဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အေရးမယူဘူးလား

လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနၿပီး ကလပ္မ်ား ဖြင့္ထားကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ အေရး ယူႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေျခစိုက္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ”ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ ဒီကိစၥက ခက္တယ္ေလ”ဟု ၎ က ဆိုသည္။ရဲက ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ တိတိက်က်ကိုင္ တြယ္ရန္ လူ႕အခြင့္အေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါသတိထားေနရၿပီး လမ္းေဘးရပ္ေနသူကို ဒီအတိုင္း သြား ဖမ္း ၍လည္း မရဟု ၎ကဆိုသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ”အမ်ဳိးသမီးျပည့္တန္ဆာေတြဆိုရင္အသြင္ယူၿပီး ဖမ္းေတာ့ သက္ေသခံရတယ္။ အမ်ဳိး သားျပည့္တန္ဆာၾက ေတာ့အသြင္ယူၿပီးဖမ္းလို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ ဘာမွမရွိဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ

ဆံပင္မိတ္ကပ္ ဖန္တီးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သူ ေက်ာက္ေျမာင္းမွ အန္တီမင္းက”ဖမ္းလိုက္တာနဲ႔ ၿပီးသြားတဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ ဖမ္းတာက ေျဖရွင္းနည္း အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူး”ဟုေျပာသည္။ ဆင္းရဲ၍ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈမွအစခ်ီကာျဖစ္လာေသာ ယင္းျပႆနာကိုအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္သာေျဖရွင္းပါမွ အဆင္ေျပမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က မိန္းမလ်ာတို႔ကို စစ္ဆင္ေရးအသြင္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၎ကေျပာကာ ထိုႏွိမ္နင္းမႈက မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု အန္တီမင္းက ေျပာသည္။ယခင္ ၁၈ဝဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္၌ လန္ဒန္၊ ေတာ္ဝင္စာတိုက္႐ံုးမွဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ စာပို႔ လူငယ္ထူေထာင္ေသာ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာအဖြဲ႕မွာ ႀကီးမားလာေသာကြန္ရက္အသြင္ ျဖစ္လာသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွိမ္နင္းခဲ့ရဖူးသည္။  ထိုႏွိမ္နင္းမႈတြင္ လူငယ္တို႔မွာ ငယ္ရြယ္လြန္းသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလႊတ္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း Google Male Sex Worker Website တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Facebook တြင္လူသိမ်ားသည့္ အမ်ဳိး သားျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးကေတာ့ ”ခုတစ္ေလာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သတိထားေနရတယ္။ အဆြဲခံရမွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ အရင္က ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ရင္ လက္ခံ လိုက္တယ္။ ခုလက္မခံရဲေတာ့ဘူး။ အြန္လိုင္းေပၚမွာပဲ ဝန္ေဆာင္ေတာ့တယ္” ဟု ေျပာသည္။

Credit: Popular Myanmar

Unicode
လတ်တလောတွင် အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာများ ကိစ္စကို စာနယ်ဇင်းများမှ ထုတ်ပြောလာရသည်အထိ ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်လာနေသည်။
အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်များမှ တစ်ဆင့်  အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာများဈေးကွက်ကို ပိုမိုချဲ့ထွင်လာမှုကို စာနယ်ဇင်းတို့က ထောက်ပြနေသဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်းနှင့်အပြင် နှစ်ရပ်စလုံး လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ် ကုန်ကြတော့သည်။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်သော ရန်ကုန်ရှိ ယင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ရာ လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ယင်းတို့အားဝန်ဆောင်နေကြရသော ပုရိသတို့က ပိုအလှုပ်ဆုံးဖြစ်နေသည်။
အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာဆိုတာ  တကယ်ရော ရှိရဲ့လား

တစ်ဆင့်ကြားဖူးသူနှင့် ယင်းမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့ သယ်ဆောင်ချဲ့ကားလာသော စကားသံတို့ကို ကိုးကားကာအများစုက အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာတို့ရှိသည်ဟု ဆိုကြပါလိမ့်မည်။
”ဘယ်နေရာ မှာလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ” ဟု တိတိကျကျမေးလျှင် မြို့ကြီးများတွင် ရှိတတ်သော အမျိုးသမီးမာဆက်အနှိပ်ခန်းများ၊ ပျော်ပါး၍ပါ တစ်ခါတည်းရသော အနှိပ်ခန်း ဗန်းပြနေရာများ၊ အမျိုးသမီးပြည့်တန်ဆာများ ရှိတတ်ရာနေရာများကဲ့သို့တော့  ရှာဖွေရမလွယ်၊ ဖော်ပြရမလွယ်။ ထိုအလုပ်၏ သဘောသဘာဝကလည်း အ မျိုးသမီးပြည့် တန်ဆာများကဲ့သို့ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လုပ်လို့မရ၊ ပုန်းလျှိုးဝှက်လျှိုးနှင့်သာ လုပ်ကိုင်နေ ကြရသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆူးလေလမ်းမကြီး အနီး၌ တစ်ခါတစ်ရံ လော ရာက်ကာ အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးအသွင်လုပ်ကိုင် နေရသူအသက် ၂ဝ ကျော်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးကဆိုသည်။ အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာများ ရန်ကုန် တွင် ရှိနေ သည်မှာ ကြာနေပြီဖြစ်ပြီး၊ ဂျာနယ်များကြောင့် ယခုမှသာ ယခင်ကထက် လူပိုသိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ”ကျွန်တော်တို့စကားက ဒါကို Offer လိုက် တယ် လို့ ပြောကြပါတယ်။ လမ်းပေါ်ထိုင်စောင့်နေတာနဲ့၊ ဆိုင်နဲ့ထိုင်တာ ဒီလိုပဲကွာပါတယ်”ဟု ထိုသူက ပြောသည်။

သူတို့လို လူမျိုးတွေဘယ်အချိန်ကတည်းက ရှိကြတာလဲ

ပြည်ပ မီဒီယာအစုံတို့၏ အင်တာနက်များပေါ် ဖော်ပြထားသော သတင်းများအားကိုးကားရပါလျှင် အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာတို့သည် ရောမအင်ပါယာလက်ထက်ကတည်းက တရားဝင်သဘောဖြင့် စတင်ရှိကြသည်ဟု ပြောရပေလိမ့်မည်။ တိတိကျကျဆိုရလျှင် ဂျုးလိယက်ဆီဇာ နီရိုးဘုရင်လက်ထက်က ဂုဏ်ရှိသည့် ရိုမန်အမျိုးသားများနှင့် လက် မထပ်ရသေးသည့် အမျိုးသမီးများကို လိင်ဖျော်ဖြေပေးရန်အတွက် သင့်တော်သော အမျိုးသားများကို ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်အသွင်ဖြင့် ထားပေးခဲ့ဖူးကြောင်းနှင့်  ၁၅ ရာစု အီတ လီတွင်လည်း အသက် ၂ဝကျော် အမျိုး သမီးတို့၏ လိင်ကိစ္စအတွက် အမျိုးသားလူငယ်တို့ကိုထား ရှိပေးကြောင်း မီဒီယာတို့ကဖော်ပြခဲ့ကြသည်။

ယင်းနောက်ပိုင်းထိုအရာက ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာကာ ၁၇ဝဝ ပြည့်နှစ်အရောက်တွင် စစ်သားများကို လိင်ဖျော်ဖြေရန်အတွက် အသုံးပြုသော ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို ဘား တိုက်ပရော့စတီကျုးရှင်း စစ်တန်းလျားပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဟု ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ၇ လပိုင်းက ထုတ်ဝေခဲ့သော  Male Sex Work Society  စာအုပ်တွင် အခိုင်အ မာဖော်ပြထားသည်။Oxford  အဘိဓာန်တွင်မူ ချမ်းသာသောအမျိုးသမီးကြီးများနှင့် အခကြေးငွေယူ၍ အငှားလိုက်ပျော်ပါးပေး သည့် ယောကျာ်းပျော်တော်ဆက်များကို gigolo ဟု အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်ခေါ်ဆိုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

မြန်မာကို ဘယ်လိုရောက်လာကြသလဲ

မြန်မာသို့ရောက်ရှိသည့်ခုနှစ်ကို တိတိကျကျ ဖော်ပြဖို့ရန် သမိုင်းမှတ်တမ်းများ မရှိသေးသော်လည်း  နိုင်ငံတကာမီဒီယာတို့ကမူ ၁၉၃၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပျက် ကပ် ဆိုက်ပြီး အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာယဉ်ကျေးမှုသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံအပြားသို့ ရောက်ရှိသွားသည်ဟု ဆိုထားသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် မြန်မာက လွတ် လပ်ရေးပြီး နောက် ပိုင်း ကာလများမှသာ ရောက်နိုင်သည်။အသက် ၇ဝ ကျော်အရွယ်ရှိသည့် ဂေးအမျိုးသားကြီးတစ်ဦးက ”တော်တော်တော့ကြာပြီ။ မှတ်တောင်မ မှတ်မိတော့ဘူး။ စကော့ဈေး နားမှာလေ။ အများဆုံးရှိတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရော၊ မိန်းမလျာတွေအတွက်ရော ပိုက်ဆံပေးရတယ်လေ။ ဟိုတုန်းကခေါ်ပုံက သူငယ်ပေါ့” ဟု ပြောသည်။ ထိုနေရာ တွင်သာမက ထိုစဉ်က အများသုံးအိမ်သာ အထူးသဖြင့် မြေအောက် အိမ်သာများ တွင်ပါ မိန်းမလျာများကို ဦးတည်သည့် ထိုသူတို့ရှိ ကြကြောင်း၎င်းက ဆိုသည်။ ”တချို့က တစ်ခါတလေမှလာတယ်။ တချို့က စီးပွားဖြစ်ကို လုပ်စားတာ၊ တော်တော်တော့ ရှားပါတယ်”ဟု အဆိုပါ ဂေးအမျိုးသားကြီးက ဆိုသည်။

ပိုမိုပွင့်လင်းလာသော ထိုလုပ်ငန်း

သက္ကရာဇ် ၂ဝဝဝ နောက်ပိုင်းအရောက် နိုင်ငံကြီးများတွင် အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာကိစ္စက တရားဝင်ပင်ရှိလာသည်။ မြန်မာနှင့် ဝေးကွာလွန်းသော အနောက်နိုင်ငံများတွင် မဆိုထားနှင့် အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်ပါ အမျိုးသားများ၏ ရုပ်ပုံနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း၊ လိပ်စာတို့ဖော်ပြကာ ဈေးနှုန်းပင် သတ်မှတ်ပေးထားမှုများ ရှိ လာကြသည်။ ယခုအချိန်အထိ မြန်မာတွင်တော့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတို့အရ အမျိုးသမီးပြည့်တန်ဆာဟူ၍ တရားဝင်မရှိသေးသည့်အတွက် အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာဟု ဆိုပါလျှင်လည်း မရှိသေးဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။သို့သော်လည်း တရားမဝင်ကတော့ရှိနေသည်ဟု ထိုလောကနှင့် နီးစပ်သူတို့ကပြောကြသည်။ ကျောက်မြောင်း တွင် နေ ထိုင်ပြီး အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာတို့နှင့် ထိစပ်မှုရှိသည့် အလှဖန်တီး ရှင်တစ်ဦးက ”၂ဝဝ၈ မတိုင်ခင်ကတည်းက တော်တော်များများရှိလာပြီ။ ဒီလိုတော့ ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် မဟုတ်သေးဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ ပြောရရင် ၂ဝဝ၈ နောက်ပိုင်းတအားများလာတာ ခုပိုဆိုးနေပြီ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ သူ၏အပြောက တစ်ဦးချင်း၊ အုပ်စုလိုက်၊ ကွန်ရက် လိုက်နှင့် Spa, Beauty Salon,Bar အမည်ခံလိင်ကိစ္စဝန်ဆောင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရာ နေရာအားလုံးကို ဆိုလိုသည်ဟုပြောသည်။

”ဆိုင်ဖွင့်တဲ့သူတွေကလည်း သိတယ်မှတ်လား။ အကုန်လုံး မဟုတ်တာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ထိုင်းတို့၊ စင်ကာပူတို့သွား လေ့လာပြီးဖွင့်လိုက်ကြတာ။ ခုနာ မည်ကြီးနေတဲ့ စမ်းချောင်းကဆိုင်တွေအပြင် တာမွေ၊ ကျောက်မြောင်း၊ အင်းစိန် မနည်းဘူးနော်။ ခုအားလုံးသိနေတာက နည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်။ မသိတာတွေ အများကြီး ပဲ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ အများဆုံးက တော့ ဂေးများနှင့် ဂေးကို နှစ်သက်သူ (အပြန်အလှန်)တို့နှင့်သာ သွားရပြီး တစ်ခါတလေမှ အမျိုးသမီးတို့နဲ့လိုက်ရကြောင်း ၎င်း ကပြောသည်။ အမျိုးသား ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အင်းစိန်မှ တာမွေ မင်္ဂလာဈေးသို့ တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး ၄ ရက် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သော အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ရှိ ရဲရင့် (အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာ အားလုံးက နာမည်အရင်းနှင့်မဟုတ်ကြပေ) ကတစ်ကြိမ်လိုက်လျှင် (တစ်ညကို ဆိုလိုသည်) အနိမ့်ဆုံး ၁ဝဝဝဝ ကျပ်မှစကာ ကျပ်ရှစေ် သာင်းအထိ ခေါ်သူပေါ်မူတည်ကာရတတ်ပြီး၊ အများဆုံးရသည်ကတော့ ကျပ်၂ဝဝဝဝနှင့် ကျပ် ၃၅ဝဝဝ ပတ်လည်သာဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ ”တော်ရုံတန်ရုံကတော့ ကျ သင့်ငွေပဲရှင်းပေးပါတယ်။ ပိုပေးတာကနည်းပါတယ်”ဟု ရဲရင့်က ဆိုသည်။ ၂ဝ၁၂ နောက်ပိုင်း ၂ဝ၁၄ နှင့် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက ယခင်ကထက် အလုပ်ပိုကောင်းလာ သည် ဟု အခြားအမျိုးသားပြည့်တန်ဆာ (အမျိုးသားအစစ်များကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရသူ)တစ်ဦးကဆိုသည်။

အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာဘဝ ဘယ်လိုရောက်

ဆံပင်မိတ်ကပ်ဖန်တီးသူတစ်ဦးအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကြာဖြတ်သန်းလာခဲ့သူ ကျောက်မြောင်းမှ အန်တီမင်းက အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာဆိုသည့် စကားလုံးသည် နား ခါးပြီး၊ ကြမ်းတမ်းသည့်စကားလုံးတစ်ခုဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သည်။ ”ဘယ်သူက လုပ်ချင်မှာလဲ။ ပိုက်ဆံပေးပြီး နေ့တိုင်းခိုင်းနေတာကို မရိုသေစကား၊ အန်တီမင်းနဲ့ သိတဲ့လူဆို တစ်နေ့ကို ၅ ကြိမ်လောက် ပျော်ပါးပေးရတယ်။ ဒါနေ့တိုင်းနော်။ ဘယ်သူလုပ်ချင်လဲ လိုက်မေးကြည့်စမ်းပါဦး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ မပြေလည်မှု၊ ကြီးမြင့်လာ သည့်နေ ထိုင် စားသောက်စရိတ်နှင့် မိသားစုထောက်ပံ့ရမှုတို့ကြောင့် သာအများစုက လုပ်နေရသည်ဟု သူက ဆိုပြန်သည်။

”တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘယ်လောက်မှ မရကြပါဘူး။ နောက်ပြီး လူပေါင်းစုံနဲ့လေ။ လုပ်စားသူတွေထဲမှာ အိမ်ထောင်သည်တွေတောင်ပါပါတယ်။ မိသားစုကတော့ ဘယ်သိ မှာလဲ။ တခြား အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ပဲသိတာပေါ့”အန်တီမင်းဆိုသူက ပြောလာသည်။ အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပြီး ပစ္စည်းခိုးမှုဖြင့် အဖမ်းခံရဖူးသူ ယင်းလောကအခေါ် Man Offer တစ်ဦးက ”တခြားအလုပ်က ဒီလောက် ပိုက်ဆံမရဘူး။ အရင်းအနှီးလေးရရင် ဒီအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး”ဟု ပြောသည်။ ၎င်း၏ အပေါင်း အသင်းအသိထဲတွင် ထိုအလုပ်လုပ်နေရင်း AIDS ဖြစ်သွားသူ၊ ဘဝပျက် သွားသူစသည်ဖြင့် ရှိနေကြသည့်အတွက် ထိုအလုပ်ကို ကြောက်ကြောင်း၊ အရင်းအနှီးရလျှင် ဆက်မလုပ်တော့ဟုဆိုသော်လည်း သူ့အသိထဲတွင် အလုပ်ဖြင့်ချမ်းသာသွားသူ သိပ်မရှိခဲ့ဟု ပြောသည်။

ဘယ်လိုမျိုး ချိတ်ဆက်ကြသလဲ

အသက် ၂၅ ကျော်သာရှိ သေးပြီး အလုပ်ထွက်လိုက်ရ၍ ယာယီထိုအလုပ် ပြန်လုပ်နေသူဟုဆိုသော  Man Offer တစ်ဦးက”အင်တာနက်၊ Viber နဲ့ ဖုန်းက အရင်ကထက် အဆင်ပြေလာတယ်လေ” ဟု ပြောသည်။ ၂ဝ၁ဝ မတိုင်ခင်က ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပတ်ဝန်းကျင် မြေအောက်ခန်းအများသုံး အိမ်သာထဲတို့နှင့် ထိုနေရာတို့၌ ဆရာ ကျနေေ သာ(သူတို့ အခေါ်၊ တစ်နေကုန်နီးပါး အိမ်သာထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေသော) သူတို့နှင့် ချိတ်ဆက်၍လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှား၍တစ်ဖုံစ သည်ဖြင့် တစ်ကြိမ် လျှင် အများဆုံး ၁ဝဝဝဝ ကျပ်နှင့် လုပ်ကိုင်စားခဲ့ရဖူးကြောင်းနှင့် ယခုလည်း ထိုပုံစံအတိုင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသူ တို့ရှိနေကြသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ သို့သော် လည်း ၂ဝ၁၄ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် အိမ်သာများကို ပြုပြင်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း ထိုဈေးကွက်က ရှိသေးသော်လည်း နည်းသွားပြီးအများစုက ပုံစံပြောင်းသွားကြသည်ဟု ၎င်းထံမှ သိရသည်။

”ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်းတောင် အဆင့်ခွဲတယ်ဗျ။ အိမ်သာထိုင်၊ တံတားပေါ်ထိုင်၊ ပလက်ဖောင်းထိုင်၊ မှတ်တိုင်ထိုင်၊ ဆိုင်ထိုင်၊ အွန်လိုင်းထိုင် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အိမ်သာ၊ ပလက်ဖောင်း၊ မှတ်တိုင်၊ တံတားထိုင်ကတော့ အောက်တာပေါ့”ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ အမျိုးသား ပြည့်တန်ဆာများအများစုရှိသည့် နေရာများမှာ ပန်းဆိုးတန်းအ ထက် လမ်း၊ ဆူးလေမှတ်တိုင်မှ သံဈေးမှတ်တိုင်ကြား ဗိုလ်ချုပ်လမ်း တစ်လျှောက်၊ အနော်ရထာလမ်းတစ်လျှောက်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ့နှင့် တာမွေ၊ မင်္ဂလာဈေး၊ အထူးသဖြင့် ကလပ် များ စသည်တို့တွင် ညတိုင်းနီးပါး Man Offer တို့ရှိကြသည်ဟု ဆောင်းပါးပါ သတင်းရင်းမြစ်အများစုက ပြောကြသည်။

Bar, Spa,  ဖုန်း၊ Facebook  ( Sex အတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသော အကောင့်) Viber စသည်တို့ဖြင့် ယခုနောက်ပိုင်း ခေါ်ယူ၍ရပြီး၊ တချို့ဆိုလျှင် ဘဏ်တွင်ပင် ATM အကောင့်ဖွင့်ထားကာ ငွေသွင်းပြီးပါက အမျိုးသားပုံတို့ကိုပေးပို့ကာ ကြိုက်ရာခေါ်၍ရသော စနစ်ပင်ရှိသည်ဟု ၎င်းတို့ထံက သိရသည်။ သူတို့၏ အပြောများအရ အမျိုး သားပြည့်တန်ဆာ ခေါ်ယူမှုကိစ္စကို အထူးသဖြင့် ဂေးလောက အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်နေသူတို့ကတော့ ကောင်းကောင်းသိသည်ဟု သိရသည်။ ထိုအသိုင်း အဝိုင်းနှင့် မနီးစပ်သူတို့ ခေါ်ယူချင်သည်၊ တွေ့ချင်သည်ဆိုပါက ခဲယဉ်းသည်ဟု ပြောကာအမျိုးသား ပြည့်တန်ဆာများ အမျိုးအစားများက အစားစားရှိသည်ဟု အနုပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နီးစပ်မှုရှိပြီး၊ မကြာသေးမီက ဂေးအလှမယ်ဆုတစ်ဆုရရှိသွားသူ၏ ဆရာဖြစ်သူ (မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင်)က ပြောသည်။

”အမျိုးသား အချင်းချင်း အပေါ်ကနေပေးတာ၊ အောက်ကနေနေပေးတာ၊ အပေါ်ရော၊ အောက်ရောနေပေးရတာ၊ အမျိုးသမီးနဲ့ နေပေးရတာ၊ ပုံစံအများကြီးရှိတယ်”ဟု ၎င်း ကပြော သည်။ ဂေးများအနေဖြင့် လိုအပ်လာပါက ခေါ်ယူရလွယ်ကူသော်လည်း အမျိုးသမီးများအဖို့ကတော့ နီးစပ်ရာ၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမှတစ်ဆင့် ခင်မင်ရသူတို့နှင့် တစ် ဆင့် ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ”အမျိုးသမီးတွေနဲ့ရော၊ အမျိုးသားတွေနဲ့ပါ ရောရောနှောနှော နေနိုင်တာဆိုလို့ မိန်းမလျာပဲရှိတယ်။ ယုံကြည်ကြ တယ်လေ။ တိုင် ပင်ကြ တယ်လေ။ အစုံပေါ့။ ဒီထဲမှာ တချို့ကလည်း Sex ကိစ္စ တွေပါလာတယ်၊ ပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူး စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးအချို့လည်းခေါ် ကြပါတယ်”ဟု အဆိုပါ မိတ်ကပ်ဖန်တီးသူက ပြောသည်။

အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာကိုခေါ်တော့ နောက်ဆက်တွဲ ဘာပြဿနာတွေ ရှိလာသလဲ

”ပြောရမှာတောင် ရှက်ပါတယ်”ဟု အစချီ ကာအသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဆိုလာသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က နိုင်ငံခြားရောက် အမျိုးသား ၏ေ ဖာက်ပြန်မှုသတင်းများနှင့် အတူ ကြင်နာမှုရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရပြီးနောက် စိတ်လေသွားကာ မလုပ်သင့်တာလုပ်ခဲ့မိပုံသူမအကြောင်းကို ပေါ်ပြူလာနယူးစ်သို့ ဆက်သွယ် ကာ ပြန်ပြောပြနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။”ယောကျာ်း ပြည့်တန်ဆာတွေကလေ မိန်းမပြည့်တန်ဆာထက်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ လိုတာရရင် ပြီးရောမဟုတ်ဘူး။ အတောမ သတ်နိုင်တဲ့ လောဘတွေအပြည့်ရှိတယ်” ဟု သူမက အဆက်အစပ်မရှိပြောချလိုက်သည်။ သူမ၏ယောကျာ်း နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်စဉ် မကွာရှင်းဘဲ နောက် အိမေ် ထာင်ကျကာ ကလေးတစ်ယောက်ပင်ရနေသည်ဆိုသော သတင်း ကြားပြီးနောက် အရွဲ့တိုက်လိုဇောဖြင့် အသိမိတ် ဆွေအကူအညီဖြင့် အမျိုးသားပြည့်တန် ဆာ များနှင့် အ တူနေခဲ့မိသည်ဟု သူမက ပြောသည်။ ”တန်ရာတန်ကြေး ပေးနေတာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ထိုသတင်းကို မိဘများသိ၍ တားမြစ်ခဲ့ သလို၊ နိုင်ငံခြားေ ရာက် ယောကျာ်း ကလည်း ကွာရှင်းသွားသည်ဟု သူမကပြောသည်။

”ယောကျာ်းတွေက သူတို့ဆန္ဒကိုတော့ ဖြည့်ကြတယ်။ မိန်းမတွေမှာလည်း အသွေးနဲ့ အသားနဲ့ပဲ။ ငါတို့က ဖောက်ပြန်လို့ရတယ်။ မင်းတို့တော့ မရဘူး။ ဒီလိုတွေလေ။ ကျွန်မက နိုင်ငံခြားကနေဘွဲ့တောင်ရခဲ့ပါတယ်။ အသိတရားက နာကြည်းစိတ်ရောက်ပြီး ကျွန်မတစ်ယောက်နဲ့ ယူခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ မှားတာပါပဲ။ နောက်ပိုင်း သူက ခြေ လှမ်းတွေပျက်လာပြီး ကျွန်မရွှေတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေယူသွားတယ်။ နောက်ပိုင်းသူက ယောကျာ်းတွေဆီကရော၊ မိန်းမတွေဆီကပါ ဒီလိုလုပ်စားနေတာ သိလိုက်ရတယ်”ဟု သူမက ပြည့်စုံစွာရှင်းပြသည်။ လက်ရှိတွင် သူမ ခေါ်ယူပျော်ပါးခဲ့ဖူးသော အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးက သူမ၏သမီးကို ပိုးပန်းနေကြောင်း သိခဲ့တဲ့အတွက်လည်း အများ သိအောင် ဒါတွေရှိကြောင်းနှင့်သတိ ထားဖို့လိုသည့်အတွက်ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူမက ဆက်ပြောသည်။

”ကျွန်မရဲ့ နာလွန်းလှတဲ့ဘဝအတွက် ဒီမှာဆက်ပြီးမနေချင်တော့ဘူး။ နိုင်ငံခြားကို မိသားစုလိုက် အပြီးပြောင်းသွားတော့မယ်”ဟု ၎င်းက ပြော သည်။ ပြည့် တန် ဆာများနှင့်ပတ်သက်မိပြီး ပြဿနာ အရှာခံရပါက လူအများစုတို့သည် ဖွင့်မပြောကြဘဲ မျိုချလိုက်သည်ကများသည်ဟု ပြည့်တန်ဆာတို့နှင့် ပတ်သက်မိသူ တို့က ပြောကြ သည်။ ”သိက္ခာလေ၊ ပြောလိုက်မှ အရှက်ကပိုကွဲသွားမယ်”ဟု တည်းခိုခန်းတွင် အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးနှင့် အခကြေးငွေပေးကာသွား အိပ်စဉ် ပြည့်တန်ဆာ အေ ပါင်း အ သင်းများက ဝင်လာပြီး မိုက်ကြေးခွဲလုယက်ပုံကို ပြောပြသည်။ပြန်ရှာလျှင်ရသည်ဟုဆိုသော ခံယူချက်ဖြင့် ရဲလည်းမတိုင်တော့ဘဲ အသက်မသေ ဘဲပြန်လာရ သည် ကိုပင် ဝမ်းသာမိသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။

”မိတ်ကပ်လောကမှာလည်း ဒီလိုခံလိုက်ရတာ တွေအများကြီးပဲ”ဟုနာမည်ကြီးမော်ဒယ်နှင့် မင်းသမီးတို့ကို မိတ်ကပ်ပြင်ပေးနေသည့် အမည်မဖော်လိုသော ဂေးတစ်ဦးက ဆိုသည်။လွယ်လျှင်သူကြွယ်ပင် ခိုးနိုင်သည်ဟု ဆိုထားသည့် စကားပုံကအလကားထားသည်မဟုတ်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ယင်းသို့အပြင် သိက္ခာကျမည်စိုး၍ မ တိုင်ကြေ သာ အားနည်းမှုအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူကာ အမျိုးသား ပြည့်တန်ဆာများက ရဲရဲတင်းတင်း လက်စောင်းထက်နေကြပြီး အိမ်ခေါ်ပျော်ပါးသူအချို့ကို လူသတ် ပစ္စည်း လု သည်အထိဖြစ်နေသည့် သတင်းတွေကိုကြားနေ ရပြီဟု ၎င်းက ပြောပြန်သည်။ ထိုအကြောင်းတို့ကြောင့် လိုင်စင်နှင့်ရော၊ လိုင်စင်မရှိသည့် အမျိုးသား သီးသန့် ဝန်ဆောင် မှုပေးရာနေရာများသို့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတို့က လှည့်သွားသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ”ဒီတော့ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့အမျိုး သား အနှိပ် ခန်းေ တွ ဈေးကောင်းေ တာ့တာပေါ့။ အဲဒီကနေချိတ်ပေါ့”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

သူတို့ အချင်းချင်းမှာလည်း ပြဿနာတွေရှိနေတယ်

”ကိုယ်ရတဲ့ ငွေထဲက အချို့ကို ပွဲစားခအနေနဲ့  ခေါင်းတွေကိုခွဲပေးရတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ မိတ်ဆွေမှ မရှိတာကို”ဟု  Man 0ffer ရဲရင့်က ဆိုသည်။အမျိုးသားပြည့်တန် ဆာအချို့သည် တစ်ဦးချင်းထက် အဖွဲ့လိုက်လုပ်စားတတ်ကြပြီး၊ ပြဿနာဖြစ်လာပါက ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် လာငှားသူအပေါ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းတို့လုပ်ကြသည်ဟု ၎င်းက ပြော သည်။ ”ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း လာငှားသူကတစ်ယောက်တည်းလို့ပြောပြီး အဖွဲ့လိုက်အနိုင်ကျင့်တာတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ကွန်ဒုံးတောင် မသုံးခိုင်းဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

အရေးမယူဘူးလား

လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နေပြီး ကလပ်များ ဖွင့်ထားကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသဖွယ် ဆောင်ရွက်နေသည့် အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာများအား ဖော်ထုတ် အရေး ယူနိုင်ရန် ခက်ခဲနေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အခြေစိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိ တစ်ဦးကပြောသည်။ ”ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ ဒီကိစ္စက ခက်တယ်လေ”ဟု ၎င်း က ဆိုသည်။ရဲက ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့် တိတိကျကျကိုင် တွယ်ရန် လူ့အခွင့်အရေးစသည့် အချက်များကိုပါသတိထားနေရပြီး လမ်းဘေးရပ်နေသူကို ဒီအတိုင်း သွား ဖမ်း ၍လည်း မရဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ”အမျိုးသမီးပြည့်တန်ဆာတွေဆိုရင်အသွင်ယူပြီး ဖမ်းတော့ သက်သေခံရတယ်။ အမျိုး သားပြည့်တန်ဆာကြ တော့အသွင်ယူပြီးဖမ်းလို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာ ဘာမှမရှိဘူး”ဟု ပြောသည်။

ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ

ဆံပင်မိတ်ကပ် ဖန်တီးသူတစ်ဦးအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကြာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သူ ကျောက်မြောင်းမှ အန်တီမင်းက”ဖမ်းလိုက်တာနဲ့ ပြီးသွားတဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ ဖမ်းတာက ဖြေရှင်းနည်း အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘူး”ဟုပြောသည်။ ဆင်းရဲ၍ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုမှအစချီကာဖြစ်လာသော ယင်းပြဿနာကိုအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးသော နည်းလမ်းဖြင့်သာဖြေရှင်းပါမှ အဆင်ပြေမည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယခင်တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်က မိန်းမလျာတို့ကို စစ်ဆင်ရေးအသွင်ဖြင့် နှိမ်နင်းခဲ့ဖူးကြောင်း ၎င်းကပြောကာ ထိုနှိမ်နင်းမှုက မအောင်မြင်ခဲ့ဟု အန်တီမင်းက ပြောသည်။ယခင် ၁၈ဝဝ ပြည့်နှစ်အရောက်၌ လန်ဒန်၊ တော်ဝင်စာတိုက်ရုံးမှဆယ်ကျော်သက်အရွယ် စာပို့ လူငယ်ထူထောင်သော အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာအဖွဲ့မှာ ကြီးမားလာသောကွန်ရက်အသွင် ဖြစ်လာသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က နှိမ်နင်းခဲ့ရဖူးသည်။  ထိုနှိမ်နင်းမှုတွင် လူငယ်တို့မှာ ငယ်ရွယ်လွန်းသည့်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ကလွှတ်ပေးခဲ့ရကြောင်း Google Male Sex Worker Website တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Facebook တွင်လူသိများသည့် အမျိုး သားပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးကတော့ ”ခုတစ်လော လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် သတိထားနေရတယ်။ အဆွဲခံရမှာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ အရင်က ဖုန်းနဲ့ချိတ်ရင် လက်ခံ လိုက်တယ်။ ခုလက်မခံရဲတော့ဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ ဝန်ဆောင်တော့တယ်” ဟု ပြောသည်။


Credit: Popular Myanmar

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...