လူသိနည္း ေသာ သိသင့္တာေလးမ်ား


ဒါေလးေတြကေတာ့ အင္တာနက္ေပၚကေန ဖတ္မိတာေလးေတြပါ။ ဘယ္သူစုေဆာင္းထားတာလဲ ဆုိတာ ေသခ်ာေတာ့ မသိပါဘူး…။ အားလံုးသိေစဖို႔ ျပန္ရွယ္လုိက္ပါတယ္…။
၁) သင့္ရဲ့ ဖိနပ္ ေတြဟာ လူေတြကသင့္ကို မသိလုိက္မသိဘာသာ သတိျပဳမိေစမယ့္ ပထမဆံုးအရာေတြျဖစ္ပါတယ္… ဒါေၾကာင့္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖိနပ္ကိုဝတ္ဆင္ဖို႔လုိပါတယ္…
၂) အကယ္လို႔ သင္က တစ္ေန႔ကို ၁၁ နာရီထက္ပိုထုိင္ေနရမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အသက္ေသဆံုးဖို႔ ၅၀% ရွိပါတယ္….
၃) ဒီ ကမာၻ ေပၚမွာ သင္နဲ႔႐ုပ္ခ်င္းတူတဲ့သူ အနည္းဆံုး ၆ ေယာက္ေလာက္ရွိေနပါတယ္… သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သူတို႔ထဲက တစ္ေယာက္နဲ႔ဆံုစည္းဖို႔ ၉% အခြင့္အေရးရွိပါတယ္…
၄) ေခါင္းအံုး မပါဘဲ အိပ္တာဟာ ေနာက္ေက်ာနာက်င္မႈေဝဒနာကို သက္သာေစၿပီး သင့္ေက်ာ႐ိုးကုိလည္း ပိုၿပီး သန္မာေစပါတယ္…
၅) လူ႔ ဦးေႏွာက္ က သတိမျပဳဘဲ မေနႏုိင္တဲ့အရာသံုးမ်ိဳးရွိတယ္… အဲ့ဒါေတြကေတာ့ အစားအစာ… ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ပဲျဖစ္တယ္…
၆) ညာသန္ ေတြဟာ အစားအစာကို ညာဘက္မွာ ဝါးတာမ်ားတယ္….
၇) လက္ဘက္ေျခာက္ကိုအိတ္နဲ႔ထည့္ၿပီးအနံ႔ဆုိးတဲ့ေနရာေတြမွာထားရင္ အဲ့ဒီအနံ႔ဆုိးေတြကို လက္ဘက္ေျခာက္က စုပ္ယူသြားလိမ့္မယ္…
၈) အုိင္းစတုိင္းရဲ့အဆုိအရ ပ်ားရည္ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ ပ်ားမ်ိဳးေတြ ဒီကမာၻေျမျပင္ေပၚက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္ဆုိရင္ လူသားေတြလည္း ၄ ႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးသြားၾကလိမ့္မယ္…
၉) ပန္းသီးမ်ိဳးကြဲေပါင္းအမ်ားအျပားရွိတယ္… တစ္ေန႔ကိုတစ္မ်ိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးအစားအားလံုးကုန္ဖို႔ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာလိမ့္မယ္…
၁၀) အစာမစားဘဲေနမယ္ဆုိရင္ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ခ်ီၿပီး သင္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မယ္… မအိပ္ဘဲေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၁၁ ရက္ပဲ သင္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မယ္…
၁၁) အားပါးတရရယ္တဲ့သူေတြဟာ သိပ္မရယ္တဲ့သူေတြထက္ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းတယ္…
၁၂) ပ်င္းရိျခင္းနဲ႔ လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူေတြဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္လုိ႔ ေသဆံုးရသူ အေရအတြက္ ေလာက္ရွိတယ္…
၁၃) လူသားရဲ့ ဦးေႏွာက္ ရဲ့ သုိမွီးႏုိင္မႈပမာဏဟာ Wikipedia ထဲမွာပါတဲ့အခ်က္အလက္ရဲ့ ၅ ဆရွိတယ္…
၁၄) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးေႏွာက္ က အသံုးျပဳတဲ့ စြမ္းအင္ဟာ ၁၀ ဝပ္ မီးသီးက သံုးတဲ့စြမ္းအင္နဲ႔တူတယ္….
၁၅) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကုိယ္က ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့အပူဟာ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ၁ လီတာခြဲရွိတဲ့ ေရကို ဆူႏုိင္တဲ့အထိရွိတယ္…
၁၆) သားဥ ဟာ လူသားရဲ့ အႀကီးဆံုးဆဲလ္ျဖစ္ၿပီး သုတ္ေကာင္ဟာ အေသးဆံုးဆဲလ္ျဖစ္တယ္…
၁၇) အစာေခ်ရည္ဟာ သင္တံုးဓားသြားကို အရည္ေပ်ာ္ေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျပင္းတယ္…
၁၈) ၿပံဳးပါ… အၿပံဳးဟာ အထိေရာက္ဆံုး စိတ္က်ေရာဂါကာကြယ္ေဆးျဖစ္တယ္…၁) သင့္ရဲ့ဖိနပ္ေတြဟာ လူေတြကသင့္ကို မသိလုိက္ မသိဘာသာ သတိျပဳမိေစမယ့္ ပထမဆံုးအရာေတြျဖစ္ပါတယ္… ဒါေၾကာင့္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖိနပ္ကိုဝတ္ဆင္ဖို႔လုိပါတယ္…
၂) အကယ္လို႔ သင္က တစ္ေန႔ကို ၁၁ နာရီထက္ပိုထုိင္ေနရမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အသက္ေသဆံုးဖို႔ ၅၀% ရွိပါတယ္….
၃) ဒီကမာၻေပၚမွာ သင္နဲ႔႐ုပ္ခ်င္းတူတဲ့သူ အနည္းဆံုး ၆ ေယာက္ေလာက္ရွိေနပါတယ္… သင့္ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သူတို႔ထဲက တစ္ေယာက္နဲ႔ဆံုစည္းဖို႔ ၉% အခြင့္အေရးရွိပါတယ္…
၄) ေခါင္းအံုးမပါဘဲ အိပ္တာဟာ ေနာက္ေက်ာနာက်င္မႈေဝဒနာကို သက္သာေစၿပီး သင့္ေက်ာ႐ိုးကုိလည္း ပိုၿပီး သန္မာေစပါတယ္…
၅) လူ ႔ဦးေႏွာက္ က သတိမျပဳဘဲ မေနႏုိင္တဲ့အရာသံုးမ်ိဳးရွိတယ္… အဲ့ဒါေတြကေတာ့ အစားအစာ… ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ပဲျဖစ္တယ္…
၆) ညာသန္ေတြဟာ အစားအစာကို ညာဘက္မွာ ဝါးတာမ်ားတယ္….
၇) လက္ဘက္ေျခာက္ကိုအိတ္နဲ႔ထည့္ၿပီးအနံ႔ဆုိးတဲ့ေနရာေတြမွာထားရင္ အဲ့ဒီအနံ႔ဆုိးေတြကို လက္ဘက္ေျခာက္က စုပ္ယူသြားလိမ့္မယ္…
၈) အုိင္းစတုိင္း ရဲ့အဆုိအရ ပ်ားရည္ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ ပ်ားမ်ိဳးေတြ ဒီကမာၻေျမျပင္ေပၚက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္ ဆုိရင္ လူသားေတြလည္း ၄ ႏွစ္အတြင္း ေသဆံုး သြားၾကလိမ့္မယ္…
၉) ပန္းသီးမ်ိဳးကြဲေပါင္းအမ်ားအျပားရွိတယ္… တစ္ေန႔ကိုတစ္မ်ိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးအစားအားလံုးကုန္ဖို႔ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာလိမ့္မယ္…
၁၀) အစာမစားဘဲေနမယ္ဆုိရင္ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ခ်ီၿပီး သင္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မယ္… မအိပ္ဘဲေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၁၁ ရက္ပဲ သင္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မယ္…
၁၁) အားပါးတရရယ္တဲ့သူေတြဟာ သိပ္မရယ္တဲ့သူေတြထက္ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းတယ္…
၁၂) ပ်င္းရိျခင္းနဲ႔ လႈပ္ရွား တက္ၾကြမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူေတြဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္ လုိ႔ ေသဆံုးရသူ အေရအတြက္ေလာက္ရွိတယ္…
၁၃) လူသားရဲ့ ဦးေႏွာက္ ရဲ့ သုိမွီးႏုိင္မႈပမာဏဟာ Wikipedia ထဲမွာပါတဲ့အခ်က္အလက္ရဲ့ ၅ ဆရွိတယ္…
၁၄) ကၽြန္ေတာ္တို ႔ဦးေႏွာက္ က အသံုးျပဳတဲ့ စြမ္းအင္ဟာ ၁၀ ဝပ္ မီးသီးက သံုးတဲ့စြမ္းအင္နဲ႔တူတယ္….
၁၅) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကုိယ္ က ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့အပူဟာ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ၁ လီတာခြဲရွိတဲ့ ေရကို ဆူႏုိင္တဲ့အထိ ရွိတယ္…
၁၆) သားဥဟာ လူသားရဲ့ အႀကီးဆံုးဆဲလ္ျဖစ္ၿပီး သုတ္ေကာင္ဟာ အေသးဆံုးဆဲလ္ျဖစ္တယ္…
၁၇) အစာေခ်ရည္ ဟာ သင္တံုးဓားသြားကို အရည္ေပ်ာ္ေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျပင္းတယ္…
၁၈) ၿပံဳးပါ… အၿပံဳး ဟာ အထိေရာက္ဆံုး စိတ္က်ေရာဂါကာကြယ္ေဆးျဖစ္တယ္…
-သုတကမၻာ-
Credit : Seach myanmar 

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...