ကမၻာေပၚမွာ လူေတြဟာ “ငါးပူတင္း”ကုိခ်က္စားမိလုိ႔ တစ္ႏွစ္ကုိ လူအေယာက္ (၅၀)ေက်ာ္ ေသဆုံး ေနပါတယ္။
ငါးပူတင္းကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (pufferfish) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္(Fuku)ျဖစ္ပါတယ္။
ငါးပုတင္းမွာလူကုိေသေစႏုိင္တဲ့”Chemical Tatrodotoxin” မ်ားစြာ႐ွိပါတယ္။
Related imageငါးပုတင္းမွာ အဆိပ္အျပင္းဆုံးေနရာက ငါးရဲ႕အသည္း ႏွင့္သည္းေျခ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္မျဖစ္မေန ခ်က္စား ခ်င္ပါက ငါး၏အသည္း ႏွင့္ သည္းေျခကုိ အရင္ဦးဆုံး ဖယ္႐ွားပစ္ပါ။
ငါး၏အသားကုိသာ ခ်က္စားမည္ဆုိပါက လူသားတုိ႔ အတြက္ ေသေစေလာက္သည္အထိ အသက္အႏၲရာယ္ မ႐ွိပါ။ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စားေသာက္ဆုိင္အခ်ဳိ႕မွာ ငါးပူတင္းဟင္းလ်ာ မ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းခ်ေလ့႐ွိပါတယ္။ဒီငါးကုိ စားလုိ႔ရတယ္.ဒါေပမဲ့ အသည္းႏွင့္သည္းေျခကုိ မစားပါႏွင့္.

တိမ္မင္းသားေလးRelated image