သင္႔ ပတ္၀န္းက်င္ မွာ သင္႔ကိုေစာင္႔ၾကည္႔ေနတဲ႔ သရဲ ေတြ တကယ္ရွိေနသလား ???သင္ သရဲ၊ တေစၧ ေတြကို ယံုပါသလား ?
ဒါဟာလူတိုင္းေမးေလ႔ရွိၾကတဲ႔ ေမးခြန္းပါ၊ သရဲ ၊ တေစၧနဲ႔ ၀ိညာဥ္ဆိုတဲ႔ အရာေတြ တကယ္ရွိမရွိဆိုတာဟာ ေရွးယခင္ကတည္းကေန ယေန႔ထက္တိုင္ ျငင္းခုန္ေနၾကဆဲ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပါ။ ယေန႔ရွင္သန္ေနတဲ႔ လူသားမ်ားရဲ႕ တစ္၀က္ေလာက္က သရဲရွိတယ္ဆိုတာကို မယံုဘူးလို႔ မျငင္းၾကပါဘူး၊ တစ္ျခားတစ္၀က္ကေတာ႔ သိပၸံနည္းက်ရွင္းျပႏိုင္တဲ႔ ကိစၥမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ၿပီး၊ ၀ိညာဥ္ေလာကဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းေတြပါလို႔ ထင္ျမင္ယူဆထားၾကပါတယ္။
သရဲကို ယံုမယံုမစဥ္းစားခင္၊ သရဲ ဆိုတာဘာလည္းလို႔ ေမးၾကည္႔ရေအာင္..
ေယဘူယ်အားျဖင္႔ သရဲဆိုေသာ အယူအဆက၊ လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) ရွင္သန္ေနတဲ႔ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခု ေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ခႏၶာမရွိတဲ႔အေျခအေန၊ တမလြန္ဘ၀ တစ္ခုလို႔ လူအမ်ားက ယူဆထားၾကၿပီး အမ်ားစုေသာ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားထဲမွာလည္း တေစၧ၊ သရဲ၊ နတ္၊ မွင္စာ န႔ဲ မေကာင္းဆိုး၀ါးသတၱ၀ါေတြအေပၚ ယံုၾကည္မႈေတြရွိေနတက္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ေသြးစုတ္ဖုတ္ေကာင္၊ စုန္း၊ သမန္း၀ံပုေလြ၊ သမန္းက်ား ယံုၾကည္ေၾကာက္ရြံ႕သူေတြေတာင္ ရွိပါေသးတယ္။ သရဲဆိုတာ မေသခင္ဘ၀မွာ မျဖစ္ေျမာက္လိုက္တဲ႔ ဆႏၵေတြကို စြဲလမ္းၿပီး၊ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေသမွန္းမသိျဖစ္ေနတဲ႔ စိတ္၀ိညာဥ္တစ္ခုလို႔ အမ်ားအားျဖင္႔ယူဆပါတယ္။ ရုပ္ကမာၻကေန၊ စိတ္၀ိညာဥ္ကမာၻသို႔ အကူးအေျပာင္း၊ သရဲေျခာက္တယ္ဆိုတဲ႔ ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာ အရိပ္ေတြ၊ အသံေတြ၊ အနံ႔ေတြ၊ အေငြ႔ေတြ၊ အျမင္နဲ႔ ေျခာက္လွန္႔မႈေတြ စသျဖင္႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လူသားေတြရဲ႕ ေၾကာက္လန္႔မႈကို အရယူတက္ပါတယ္။ေ
သသြားတဲ႔ ခႏၶာတိုင္း သရဲ ျဖစ္သလား?
ဒီလိုလည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ အဲ႔လိုသာဆို ဟိုးး ကမာၻဦးထဲက ယေန႔ထိေသဆံုးသြားတဲ႔ လူေတြ၊ တိရိစာၧန္ေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတြနဲ႔ ကမာၻႀကီးကျပည္႔ေနမွာေပါ႔။ ဒီလိုဆိုေတာ႔ သရဲ ဟာဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာကံကုန္တယ္၊ ေနာက္ဘ၀ဆိုတာရွိမရွိ၊ ၀ိညာဥ္ကမာၻတစ္ခုမ်ား သီးသန္႔ရွိေနသလား ေနာက္ဘ၀မေရာက္ခင္ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ မွာ လူ တိုင္း၀ိညာဥ္ျဖစ္ၾကသလားဆိုတာ ရႈပ္ေထြးေပြလီၿပီး၊ အေျဖမထုတ္ႏိုင္တဲ႔ ကိစၥရပ္တစ္ခုပါ။
သရဲ ဘာလို႔ေျခာက္သလဲ?
သဘာ၀လြန္ျဖစ္ရပ္ ေလ႔လာသူမ်ားဟာ ၀ိညာဥ္ေတြဘာလို႔ ၎တို႔ရဲ႕ မူလဘ၀ကို မစြန္႔ခြာႏိုင္ၾကသလဲ၊ ဘာလုိ႔ သရဲေျခာက္သလဲဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းအတြက္ ေအာက္ပါအေျခခံအၾကာင္း အခ်က္ေတြေၾကာင္႔လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။
-၀ိညာဥ္ မ်ားဟာ ၎တို႔ တည္ရွိေနေၾကာင္း အသိေပးရန္။ (ျမန္မာအယူအဆအရ အမွ်ေ၀ေစရန္)
-ထို ၀ိညာဥ္ မ်ားဟာ သရဲ အေျခာက္ခံရတဲ႔သူနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ သီးျခားဆက္စပ္ေနတဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ႕ေတြရွိေနလို႔ျဖစ္ေစ။
-သို႔မဟုတ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေသမွန္းမသိ ေသသြားရတဲ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင္႔၊ ၎တို႔ ေသဆံုးသြားၿပီဆိုတာကို မသိရွိပဲ၊ သက္ရွိဘ၀မ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ျခင္း။
သရဲ ရွာေဖြျခင္း
ဒီေန႔ေခတ္ နည္းပညာ ျမင္႔မားလာသည္ႏွင္႔အမွ်၊ အပူခ်ိန္၊ အလင္း၊ လႈပ္ရွားမႈ႕ နဲ႔ အသံအာရံုခံစနစ္ေတြ ပါ၀င္တဲ႔ ေခတ္မီဆန္းျပားတဲ႔ ကိရိယာေတြနဲ႔ သရဲရွာပံုေတာ္ဖြင္႔ၾကတဲ႔ သူေတြလည္း အမ်ားအျပားေပၚေပါက္ခဲ႔ၿပီး၊ သရဲရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို သက္ေသျပဖို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစားခဲ႔ၾကပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေနာက္ထပ္အယူအဆတစ္ခုက ၀ိညာဥ္မ်ားကို လိႈင္းမ်ားအျဖစ္ယူဆၿပီး၊ ရွင္သန္ေနခဲ႔ေသာလူသားတစ္ဦးရဲ႕ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ႕ လိႈင္းမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္လိႈင္းမ်ားက အီနားရွားနိယာမအရ ထိုသူေသဆံုးသြားသည္႔တိုင္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနၿပီး အေဆာက္အဦးထဲထြင္ ဆက္လက္ရိုက္ခတ္ေနကာ သရဲေျခာက္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးက အိုေဟာင္းေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားမွာ အျဖစ္မ်ားၿပီး၊ ထိုက႔ဲသို႔ ထုႀကီးထည္ႀကီး အေဆာက္အဦးမ်ိဳးက လိႈင္းမ်ားကို ပိုမိုထိန္းထားႏိုင္စြမ္းရွိလို႔ပါ။
သဘာ၀လြန္ျဖစ္ရပ္ ေလ႔လာသူမ်ားဟာ သရဲ၊ တေစၧ ရွိျခင္း မရွိျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီးရွာေဖြခဲ႔ပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ TAPS ဆိုတဲ႔ သရဲ ရွာေဖြတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္က စိန္႔ေအာ္ဂတ္စ္တင္း မီးျပတိုက္သို႔သြားေရာက္ခဲ႔ကာ အေဆာက္အဦးၾကားထဲက မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသံနဲ႔ အရိပ္ျပမႈ႕ေတြကို ဖမ္းယူရရွိခဲ႔ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ရင္း ဓါတ္ပံုေတြထဲမွာ ပါလာတယ္ဆိုတဲ႔ ၀ိညာဥ္ပံုေတြလည္း အမ်ားအျပားထြက္ေပၚခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ျပဳျပင္ဖန္တီးထားတာလား၊ တကယ္႔အစစ္အမွန္ပဲလားဆိုတာေတာ႔ မသိႏိုင္ပါဘူး။ သရဲကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတ႔ြဖူးပါတယ္ဆိုၿပီး ထြက္ဆိုရွင္းလင္းသူမ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္။
အခ်ိဳ႕ေသာအယူသည္းသူမ်ားကေတာ႔ သရဲ၊ တေစၧ မ်ားကို ဆဌမအာရံု နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သူမ်ားလည္း ရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ကိုယ္႔ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းေတြ ေသဆံုးကြယ္လြန္သြားသည္႔အခါ ဘယ္ဘ၀ေရာက္ေနမလဲဆိုတာကို ထိုကဲ႔သို အာရံုခံႏိုင္သည္ဟူ ေျပာဆိုသူမ်ားထံ ေမးျမန္းၾကမႈ႕မ်ား အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ တေစၧ၊ သရဲဆိုတာ ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ ၾကည္႔ဖူးသလို လူသားမ်ားကို ဒုကၡေပးတဲ႔ လူသတ္ေကာင္ မ်ားပါလို႔ တစ္ထစ္ခ် ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ယံုၾကည္တယ္ဆိုသူမ်ားအတြက္ ၃၁ဘံုမွာ က်က္စားၾကေသာ ဘ၀မ်ားထဲက ဘ၀တစ္ခုလုိ႔သာ မွတ္ယူထားသင္႔ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိရဲ႕ ေၾကာက္စိတ္ကလည္း တေစၧ၊ သရဲ မ်ားကို အလိုလိုပံုေဖာ္ၿပီး မ်က္လံုးထဲ ျမင္သလိုလုိျဖစ္တက္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားနဲ႔ မယံုၾကည္သူမ်ားအၾကား တေစၧတကယ္ရွိသလားဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းကေတာ႔ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဦးမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေလ႔လာေဖာ္ထုတ္ၾကမည္႔သူမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ႔ သင္႔ကိုလည္း တစ္ခုေလာက္ျပန္ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ သင္ေရာ သရဲ၊ တေစၧမ်ားကို ယံုၾကည္သူတစ္ဦးလား ??
Credit: ေအာင္ခန့္ (မိုမိုေလး)

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...