ငါးေထာင္တန္အတု ၊ တစ္ေသာင္းတန္အတုေတြမွာ ဘာလကၡဏာေတြရွိလဲ?


က်ေတာ္တို႔ပိုက္ဆံအတုအစစ္ဘယ္လိုခြဲၾကမလဲ။Bank Staffေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။မသိေသးတဲ့ Bank Staff ေတြလည္းအမ်ားႀကီးပါ။(အတုအစစ္ခြဲတဲ့ စက္ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းBank Staffေတြမသိၾကတာလို႔ထင္ပါတယ္)လုပ္သက္အေတြ႕အႀကံဳအေပၚမွာမူတည္ၿပီးပညာတစ္ခုအေနနဲ႔သိလာၾကတာပါ။က်ေတာ္ Bank Staffလို႔သံုးပါတယ္။Banker လို႔မသံုးပါ။(ႀကိဳစကားပုလႅင္ခံထားပါတယ္။)ထားပါ။
အတုကိုမေျပာခင္မွာအစစ္မွာဘာလကၡဏာေတြရွိသလဲ?
1.water marks(ေရစာ)
2.emboss(ေဖာင္းႂကြပံုႏွိပ္ထားသည္)
3.Geometric lathe work
(Geometricပညာနဲ႔ျပဳလုပ္ထား)
4.Micro printing(ေသးငယ္တဲ့ပံုရိပ္ေတြပံုႏွိပ္ထား)
5.optically variable colour changing inks
(မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္တဲ့ အေရာင္ေျပာင္းတဲ့မွင္ ပါတယ္)
6.Holograms (သံုးဖက္ျမင္ပံုရိပ္ရွိ)
7.Security threads(လံုၿခံဳေရးႀကိဳး ပါ၀င္)
8.Magnetic ink(သံလိုက္ဓာတ္ပါတဲ့မွင္ သံုးထား)
9.Serial Number(serial နံပါတ္ေတြပါတယ္)
10.Anti copying mark
(ကူးယူလို႔မရတဲ့အမွတ္အသားမ်ားပါ၀င္)
11.copy evident paper(ထင္ရွားျမင္သာတဲ့ copy paperျဖစ္)
12.fluorescent dyes (အလင္းေရာင္ထြက္ေနတဲ့ေဆးေတြ ပါ၀င္)
13.Registration of feature on both side
(မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ခုလံုးမွာ register လုပ္ထား)
14.Electronic devices
15.Thermochromatic ink
(အေရာင္ေျပာင္းႏိုင္တဲ့မွင္ ပါတယ္)
16.latentImage(ေသခ်ာၾကည့္မွျမင္ရတဲ့ပံုေတြပါတယ္)
ဒီလကၡဏာေတြနဲ႔ျပည့္စံုရင္အစစ္လို႔ေျပာပါတယ္။
ဒါဆိုအတုကေရာ။(ေျပာင္းျပန္ေပါ့)ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကLED မီးတို႔။Microscopeတို႔နဲ႔ၾကည့္မွျမင္ႏိုင္တာပါ။သာမန္ မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြပါ။ဒီေတာ့ဘယ္ဟာအတု ဘယ္ဟာအစစ္ လြယ္လြယ္ကူကူမွတ္လို႔မရႏိုင္ပါဖူး။
ဒီေတာ့အၾကမ္းဖ်င္းက်ေတာ္တို႔ဘယ္မွတ္ၾကမလဲ?
တစ္ေသာင္းတန္အတု
တစ္ေသာင္းတန္အတုမွာ ဘာလကၡဏာေတြရွိလဲ?
တစ္ေသာင္းတန္အတုေတြဟာနည္းပညာအရမ္းျမင့္လြန္းပါတယ္။စကၠဴကအစခြၽတ္စြပ္ခြဲမရေအာင္တူပါတယ္။ဒီေတာ့ေအာက္ကအေျခခံအခ်က္ေတြနဲ႔ဘဲအၾကမ္းဖ်င္းခြဲၾကည့္ပါ။
1.ေငြစကၠဴရဲ႕ဘယ္ဖက္ေထာင့္အလယ္မွာCBMစာလံုးမပါပါဖူး(အစစ္မွာပါပါတယ္)
2.CBMပါသည့္ေနရာမွာေခ်ာေနပါတယ္။(အစစ္တြင္၄င္းေနရာမွာၾကမ္းေနပါတယ္။လက္န႔ဲကိုင္ၾကည့္ပါ။)
3.အတုတြင္လည္းေရစာပါပါတယ္။ထင္ရွားလြန္ပါတယ္။(အစစ္ကအဲ့ေလာက္မထင္ရွားပါ)
4.လံုၿခံဳေရးႀကိဳးပါတယ္။ ႀကိဳးေပၚတြင္လည္းစာပါပါတယ္။ အလင္းေရာင္မွာလႈပ္ရမ္းၾကည္ရင္ ခရမ္းတစ္ေရာင္တည္းပါ။ (အစစ္တြင္ ၄င္းလံုၿခံဳေရးႀကိဳးကိုလႈပ္ၾကည့္ရင္ အဝါနဲ႔ ခရမ္းေရာင္ေျပးေနပါတယ္)
5.၁၀၀၀၀ စာလံုးထဲႏွင့္ ေဘးအျပာေနရာရွိအကြက္ေလးမ်ားေဆးသားမျပတ္သားပါ။(အစစ္တြင္ေဆးသားျပတ္သားပါတယ္)
6.ၿမိဳ႕ရိုးေဆးသားကေဆးျပန္႔ေနပါတယ္။(အစစ္မွာမျပန္႔ပါဖူး)
ငါးေထာင္တန္အတု
ငါးေထာင္တန္အတု မွာ ဘာလကၡဏာေတြရွိလဲ
ငါးေထာင္တန္မွာေတာ့ၾကည့္တာနဲ႔ကိုကြဲျပားျပားသိႏိုင္ပါတယ္။အေရာင္ကအစကြဲျပားပါတယ္။အတုက ပန္းေရာင္ဖက္သမ္းပါတယ္။အၾကမ္းဖ်င္းခြဲၾကည့္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့
1.အတုမွာစကၠဴေထာင့္ျဖတ္ရာေတြပါ ပါတယ္။(အစစ္မွာမပါပါဖူး)
2.ေငြစကၠဴရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေထာင့္အလယ္မွာ CBMေရစာမပါပါဖူး။(အစစ္မွာ ပါ ပါတယ္)
3.လံုၿခံဳေရးႀကိဳးေပၚမွာ ေငြစကၠဴတန္ဖိုးမရိုက္ထားပါဖူး။ဒါမွမဟုတ္ MYANMAR Spw စာမရိုက္ထားပါဖူး(အစစ္မွာပါပါတယ္)
4.ေငြစကၠဴရဲ႕ ညာဖက္ေထာင့္အလယ္မွာ ဆင္ပံု ေရစာမပါ ပါဖူး(အစစ္မွာပါပါတယ္)
ဆင္ပံုေရစာသည္ ေနာက္ပိုင္ထြက္ေသာ ေငြစကၠဴအသစ္တြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လွည့္သည္။
တစ္ေထာင္တန္ အတု ကေတာ့စကၠဴသားကအစကြဲျပားပါတယ္။(မေရးျပေတာ့ပါဖူး)
အတုကိုင္ထားရင္ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္လဲ
မည္သူမဆို ေငြစကၠဴုကို ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေငြလက္မွတ္ကို ျဖစ္ေစ လိမ္လည္ အတုျပဳလ်င္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ အတုျပဳမွန္း မိမိသိလ်က္ ႏွင့္ ထိုသို႔ လိမ္လည္ အတုျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ အဆင့္တစ္ခုခုကို ပါ၀င္ျပဳလုပ္ပါက ထိုသူအား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၈၉(က)အရ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရးယူႏိုင္သည့္ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။
ထို႕ျပင္ေငြစကၠဴုကို ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေငြလက္မွတ္ကိုျဖစ္ေစ အတုမွန္းသိလ်က္ အစစ္အမွန္အျဖစ္ အသံုးျပဳပါက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၈၉ (ခ) အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ တစ္ကြၽန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရးယူႏိုင္ပါတယ္။ေငြ ဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ေငြစကၠဴမ်ားအား အတုျပဳလုပ္ထားမွန္း သိလ်က္ သံုးစြဲရန္ႀကံရြယ္ကာ လက္၀ယ္ထားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရးယူႏိုင္ သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
အခု က်ေတာ္တင္ေပးထားတဲ့ ပံုေတြက ပိုက္ဆံ အစစ္ပံုေတြပါ။(အေပၚက ပုဒ္မေတြေၾကာက္တဲ့အတြက္ အစစ္ပံုသာ တင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္😁)
က်ေတာ့ထက္ပိုမိုကာေျပာျပႏိုင္ေသာဘဏ္ေမာင္ႏွမညီအကိုမ်ားရွိမွာပါ။လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္တင္းေပးပါ။😄
အမွားမ်ားပါလ်ွင္အႏူးၫႊတ္ေတာင္းပန္လ်ွက္
သူ၇ိန္(Bank Staff)
UAB

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...