လ်ပ္စစ္ ဓါတ္ ဘာေၾကာင့္ လူကို လိုက္တာလဲ

တိုင္းျပည္ တိုးတက္လာရင္ လ်ပ္စစ္ ဓါတ္ကို ပို သံုးစြဲ လာ၇မည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္သည္။
ေကာင္းကြက္နွင့္ အတူ ဆုိးၾကိဳးမ်ား တြဲ လာတတ္ပါသည္။ ဆိုးၾကိဳး မွာ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို အမ်ားထဲ မွ တခု ျဖစ္ေသာ လူမ်ားဓါတ္ လိုက္ ျပီး လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ရ သည့္ အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါသည္ ။
လ်ပ္စစ္မွာ voltage , current , frequency ဆိုတာ အၾကမ္းအား ျဖင့္ ရိွပါသည္။
လူကို ဓါတ္ လိုက္ ျပီးေသ ေစသည္ မွာ current ဟုေခၚေသာ လ်ပ္စစ္ စီးေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ခနၱာ ကိုယ္ ကို ျဖတ္သမ္း သြားေသာ current ပမာဏ နွင့္ အခ်ိန္ေၾကာင့္ လူမ်ား အသက္ဆံုး ရံွဳးေစ ပါသည္ ။
၃၀ မီလီ အမ္ပီယာ ( 0.003 Amp ) အထက္ ခနၱာ ကိုယ္ ကို ျဖတ္သမ္း သြားမယ္ ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ ရိွလာျပီလို ့ဆိုပါတယ္ ။ Voltage အေန နဲ့ ကေတာ့ ၅၀ Volt ေကာ်္ရင္ အႏၱရာယ္ ရိွပါျပီ။
၇၅ အမ္ပီယာ တစ္စကၠန့္ အထက္ လူေတြ ရဲ့ နွလံုးထဲ ကို ျဖတ္သြား မယ္ဆိုရင္ အသက္ အႏၱရာယ္ ရိွပါျပီ။
လွ်ပ္စစ္ တခုက ပတ္လမ္းတခု ျပည့္ မွသာ လ်ပ္စစ္ စီး နိုင္ပါတယ္ ။ မျပည့္ လို ရိွရင္ မစီး နိုင္ပါ ။
ေနာက္ လ်ပ္စစ္ ရဲ့ သေဘာ တရား က voltage ဆိုတာ တြန္းအား လို့ အၾကမ္းျဖင္း ေျပာ လို ့ရပါတယ္ ။ အဲ ဒါက ရိွေနတဲ့ ေနရာ ၂ ခုရဲ့ ျခားနားျခင္းပါ။
၂၂၀ ဗို႔ ရိွတယ္ဆိုတာ အဲ ဒီေနရာ ၂ ခုကြာျခားျခင္း ကိုေျပာတာပါ ။ လြယ္လြယ္ ပဲ ေျပာရရင္ Phase ဆိုတဲ့ အပူၾကိဳး နဲ့ Neutral ဆိုတဲ့ အေအး ၾကိဳး ၂ ခုျခားနားျခင္းပါ။
အပူၾကိဳးက ၂၂၀ ဗို့ ရိွ ျပီး အေအး ၾကိုးက သံုညဗို႔ ရိွေနတာပါ ။
အဲဒီ ၂ ခုကို ျဖတ္စီးေစတာ လ်ပ္ကူး conductor နဲ့ load ( resistance) ရိွရ ပါမယ္။ load ( resistance) အနည္း အမ်ားကို မူတည္ျပီး လ်ပ္စီး current အနဲ အမ်ား စီး နိုင္ပါတယ္။
မီးလံုး တလံုး ဆို အပူၾကိုး က ၂၂၀ ဗို့ ကေန ၀ါယာၾကိုး ကေန မီးလံုးload ကို ျဖတ္ျပီး Neutral ကိုေရာက္တဲ့ အခါ လ်ပ္စီး current စီးျပီး မီးလင္းေစပါတယ္။
လူကိုဓါတ္ လိုက္ေစတာ ကလဲ အဲဒီ မီးလံုးေန ရာမွာ လူကေရာက္သြား လို့ပါ။
ဓါတ္လိုက္ ခံ ရတာ ၂ မ်ဳိး ရိွပါတယ္ ။ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ ့ျပီး လိုက္တာ နဲ့ သြယ္၀ိုက္ထိေတြ ့ျပီး လိုက္တာပါ ။
ျမန္မာျပည္ မိုးတြင္း မွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တာက သြယ္၀ိုက္ထိေတြ ့ျပီး လိုက္တာပါ ။ ပါ၀ါ ရိွတဲ့ ဓါတ္ၾကိုးေတြ က ေပါက္ျပဲ ျပီး လ်ပ္စစ္ စီးေန နိုင္တဲ့ သံသၱဳ ပစၥည္းေတြ ကို ထိျပီး အဲဒီ မွာလ်ပ္စစ္ဓါတ္ ၀င္ေနပါတယ္ ။
အဲဒါကို လူျဖစ္ေစ တိရိစာၦန္ ျဖစ္ေစ ထိမိရင္ ခႏၱာ ကိုယ္ ကတဆင့္ လ်ပ္စစ္ ဓါတ္ က ေျမၾကီးထဲ ကို စီး၀င္ပါတယ္ ။ေျမၾကီး ေတြ ကစိုေနေတာ့ လ်ပ္စစ္ စီးအား ပိုေကာင္းပါတယ္ ။ အဲဒီမွာ နွလံုး ကို ထိခိုက္မိ ျပီးလူ က ေသ ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ မိုးရြွာ စိုစြတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ လ်ပ္စစ္ဓါတ္ ရိွနိုင္မဲ့ ေနရာ ေတြ ကို မသြားတာေကာင္းပါတယ္ ။ မိုးရြာတဲ့ အခ်ိန္ က လ်ပ္စစ္ဓါတ္ က ပိုစီး ပါတယ္ ။ ေရ ကလဲ လ်ပ္စစ္ဓါတ္ စီးနိုင္ပါတယ္။
အဲဒါေတြ ကို ကာကြယ္လို့ မရ ဖူးလားဆိုေတာ့ ရပါတယ္ ။ ေငြေၾကးေတာ့ အနည္းငယ္ ကုန္မွာေပါ့။
ကာကြယ္ တာကေတာ့ အဲ ဒီ လ်ပ္စစ္ဓါတ္ နဲ့ ထိနိုင္တဲ့ သတၱဳပစၥည္းေတြ မွာ ေျမစိုက္ၾကိဳး လို့ေခၚတဲ့ earth ၾကိုးတပ္ဆင္ထား ရင္ ပထမကာ ကြယ္ပါတယ္ ။
အကယ္၍ ၾကိုးေပါက္ျပဲ ျပီးထိမယ္ဆို လ်ပ္စစ္ က earth ၾကိုး တဆင့္ ေျမၾကီးထဲ ကို စီးပါတယ္ ။ လ်ပ္စီးေတြ အဆမတန္ စီးတဲ့ အခါ အရင္းမွာရိွတဲ့ breaker , fuse ေတြ က မခံနိုင္ပဲ ျပတ္သြားပါတယ္ ။
ဒီထက္ေကာင္းတာ ကေတာ့ အဲဒိလို ေပါက္ျပဲ ျပီး ထိေနတာ ေတြ ကို ေထာက္လွမ္းျပီး ျဖတ္ ခ် နိုင္တဲ့ erath leakage ေတြ တပ္ထားျပီး main source ကို ျဖတ္ခ်တာပါ ။
ၾကိုးေတြ ေပါက္ ျပီး အဲဒါေတြ ဘာလို့ ျဖစ္လဲ ဆိုေတာ့ တည္ေဆာက္တဲ့ အခါ မွာျဖစ္သလို လုပ္က်လို့ပါ။
ပစၥည္း အညံ့ေတြ မသင့္ေတာ္တာေတြ ထည့္က်လို့ပါ ။က်ြန္ေတာ္ တို့ က လ်ပ္စစ္ နဲ့ အသက္ေမြး ေနတာ ဆိုေတာ့ ဘယ္လို အသံုး မက် ေဆာက္ထားလဲ ။ ဘာ မွ လွ်ပ္စစ္အႏၱာရယ္ အတြက္ မကာကြယ္ထားဖူးဆိုတာသိပါတယ္ ။
• ပထမဆံုးလုပ္ရမွာက တာ၀န္ရိွသူေတါ လွ်ပ္စစ္အႏၱာရယ္ ျဖစ္ နိုင္တဲ့ေနရာေတြ ကို ေလ့လာ ေနာက္ plan နဲ့ ျပင္သင့္ပါတယ္ ။
• ေနာက္ Information ဌာန လိုတခုဖြင့္ျပီး ျပည္သူေတြ ရဲ့ လွ်ပ္စစ္အႏၱာရယ္ ျဖစ္နိုင္တဲ့ေနရာေတြ ကို ေရးသားေဖၚျပတာေတြ လုပ္ ေနာက္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ လိုက္တယ္ ဆိုတာ ေဖၚျပသင့္ပါတယ္။
• လ်ပ္စစ္ ဌာန တခုထဲ ေငြေၾကး မတတ္နိုင္ရင္သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူေတြ ထဲ က လွဳခ်င္သူေတြ ကို ဖိတ္ေခၚေပါ့ ။
လူတေယာက္ရဲ့ အသက္ ကလဲ အသက္ပါပဲဗ်ာ ။ ၾကားရရင္ လူေတြ အတြက္ ရင္တုန္လြန္း လို့ပါ ။ သားသမီးေတြ အတြက္ ရင္ပူစြာ ေမ်ာ္ေနမဲ့ မိဘေတြ ကို ကိုယ္ခ်င္းစာ တယ္ဗ်ာ ။

Credit – ေလာကနီတိ သုတစာေပ/ Facebook
===============

တိုင်းပြည် တိုးတက်လာရင် လျပ်စစ် ဓါတ်ကို ပို သုံးစွဲ လာရမည်မှာ ဓမ္မတာ ဖြစ်သည်။
ကောင်းကွက်နှင့် အတူ ဆိုးကြိုးများ တွဲ လာတတ်ပါသည်။ ဆိုးကြိုး မှာ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ဖြစ်ပါသည်။
ထို အများထဲ မှ တခု ဖြစ်သော လူများဓါတ် လိုက် ပြီး လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ဖြစ်ရ သည့် အကြောင်း ပြောချင်ပါသည် ။
လျပ်စစ်မှာ voltage , current , frequency ဆိုတာ အကြမ်းအား ဖြင့် ရှိပါသည်။
လူကို ဓါတ် လိုက် ပြီးသေ စေသည် မှာ current ဟုခေါ်သော လျပ်စစ် စီးကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။ ခန္တာ ကိုယ် ကို ဖြတ်သမ်း သွားသော current ပမာဏ နှင့် အချိန်ကြောင့် လူများ အသက်ဆုံး ရှုံးစေ ပါသည် ။
၃၀ မီလီ အမ်ပီယာ ( 0.003 Amp ) အထက် ခန္တာ ကိုယ် ကို ဖြတ်သမ်း သွားမယ် ဆိုရင် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ရှိလာပြီလို ့ဆိုပါတယ် ။ Voltage အနေ နဲ့ ကတော့ ၅၀ Volt ကောျ်ရင် အန္တရာယ် ရှိပါပြီ။
၇၅ အမ်ပီယာ တစ်စက္ကန့် အထက် လူတွေ ရဲ့ နှလုံးထဲ ကို ဖြတ်သွား မယ်ဆိုရင် အသက် အန္တရာယ် ရှိပါပြီ။
လျှပ်စစ် တခုက ပတ်လမ်းတခု ပြည့် မှသာ လျပ်စစ် စီး နိုင်ပါတယ် ။ မပြည့် လို ရှိရင် မစီး နိုင်ပါ ။
နောက် လျပ်စစ် ရဲ့ သဘော တရား က voltage ဆိုတာ တွန်းအား လို့ အကြမ်းဖြင်း ပြော လို ့ရပါတယ် ။ အဲ ဒါက ရှိနေတဲ့ နေရာ ၂ ခုရဲ့ ခြားနားခြင်းပါ။
၂၂၀ ဗို့ ရှိတယ်ဆိုတာ အဲ ဒီနေရာ ၂ ခုကွာခြားခြင်း ကိုပြောတာပါ ။ လွယ်လွယ် ပဲ ပြောရရင် Phase ဆိုတဲ့ အပူကြိုး နဲ့ Neutral ဆိုတဲ့ အအေး ကြိုး ၂ ခုခြားနားခြင်းပါ။
အပူကြိုးက ၂၂၀ ဗို့ ရှိ ပြီး အအေး ကြိုးက သုံညဗို့ ရှိနေတာပါ ။
အဲဒီ ၂ ခုကို ဖြတ်စီးစေတာ လျပ်ကူး conductor နဲ့ load ( resistance) ရှိရ ပါမယ်။ load ( resistance) အနည်း အများကို မူတည်ပြီး လျပ်စီး current အနဲ အများ စီး နိုင်ပါတယ်။
မီးလုံး တလုံး ဆို အပူကြိုး က ၂၂၀ ဗို့ ကနေ ၀ါယာကြိုး ကနေ မီးလုံးload ကို ဖြတ်ပြီး Neutral ကိုရောက်တဲ့ အခါ လျပ်စီး current စီးပြီး မီးလင်းစေပါတယ်။
လူကိုဓါတ် လိုက်စေတာ ကလဲ အဲဒီ မီးလုံးနေ ရာမှာ လူကရောက်သွား လို့ပါ။
ဓါတ်လိုက် ခံ ရတာ ၂ မျိုး ရှိပါတယ် ။ တိုက်ရိုက် ထိတွေ ့ပြီး လိုက်တာ နဲ့ သွယ်ဝိုက်ထိတွေ ့ပြီး လိုက်တာပါ ။
မြန်မာပြည် မိုးတွင်း မှာ အများဆုံး ဖြစ်တာက သွယ်ဝိုက်ထိတွေ ့ပြီး လိုက်တာပါ ။ ပါ၀ါ ရှိတဲ့ ဓါတ်ကြိုးတွေ က ပေါက်ပြဲ ပြီး လျပ်စစ် စီးနေ နိုင်တဲ့ သံသ္တု ပစ္စည်းတွေ ကို ထိပြီး အဲဒီ မှာလျပ်စစ်ဓါတ် ဝင်နေပါတယ် ။
အဲဒါကို လူဖြစ်စေ တိရိစ္ဆာန် ဖြစ်စေ ထိမိရင် ခန္တာ ကိုယ် ကတဆင့် လျပ်စစ် ဓါတ် က မြေကြီးထဲ ကို စီးဝင်ပါတယ် ။မြေကြီး တွေ ကစိုနေတော့ လျပ်စစ် စီးအား ပိုကောင်းပါတယ် ။ အဲဒီမှာ နှလုံး ကို ထိခိုက်မိ ပြီးလူ က သေ ပါတယ်။
အဲဒီတော့ မိုးရွှာ စိုစွတ်နေတဲ့ အချိန် မှာ လျပ်စစ်ဓါတ် ရှိနိုင်မဲ့ နေရာ တွေ ကို မသွားတာကောင်းပါတယ် ။ မိုးရွာတဲ့ အချိန် က လျပ်စစ်ဓါတ် က ပိုစီး ပါတယ် ။ ရေ ကလဲ လျပ်စစ်ဓါတ် စီးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါတွေ ကို ကာကွယ်လို့ မရ ဖူးလားဆိုတော့ ရပါတယ် ။ ငွေကြေးတော့ အနည်းငယ် ကုန်မှာပေါ့။
ကာကွယ် တာကတော့ အဲ ဒီ လျပ်စစ်ဓါတ် နဲ့ ထိနိုင်တဲ့ သတ္တုပစ္စည်းတွေ မှာ မြေစိုက်ကြိုး လို့ခေါ်တဲ့ earth ကြိုးတပ်ဆင်ထား ရင် ပထမကာ ကွယ်ပါတယ် ။
အကယ်၍ ကြိုးပေါက်ပြဲ ပြီးထိမယ်ဆို လျပ်စစ် က earth ကြိုး တဆင့် မြေကြီးထဲ ကို စီးပါတယ် ။ လျပ်စီးတွေ အဆမတန် စီးတဲ့ အခါ အရင်းမှာရှိတဲ့ breaker , fuse တွေ က မခံနိုင်ပဲ ပြတ်သွားပါတယ် ။
ဒီထက်ကောင်းတာ ကတော့ အဲဒိလို ပေါက်ပြဲ ပြီး ထိနေတာ တွေ ကို ထောက်လှမ်းပြီး ဖြတ် ချ နိုင်တဲ့ erath leakage တွေ တပ်ထားပြီး main source ကို ဖြတ်ချတာပါ ။
ကြိုးတွေ ပေါက် ပြီး အဲဒါတွေ ဘာလို့ ဖြစ်လဲ ဆိုတော့ တည်ဆောက်တဲ့ အခါ မှာဖြစ်သလို လုပ်ကျလို့ပါ။
ပစ္စည်း အညံ့တွေ မသင့်တော်တာတွေ ထည့်ကျလို့ပါ ။ကျွန်တော် တို့ က လျပ်စစ် နဲ့ အသက်မွေး နေတာ ဆိုတော့ ဘယ်လို အသုံး မကျ ဆောက်ထားလဲ ။ ဘာ မှ လျှပ်စစ်အန္တာရယ် အတွက် မကာကွယ်ထားဖူးဆိုတာသိပါတယ် ။
• ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက တာဝန်ရှိသူတေါ လျှပ်စစ်အန္တာရယ် ဖြစ် နိုင်တဲ့နေရာတွေ ကို လေ့လာ နောက် plan နဲ့ ပြင်သင့်ပါတယ် ။
• နောက် Information ဌာန လိုတခုဖွင့်ပြီး ပြည်သူတွေ ရဲ့ လျှပ်စစ်အန္တာရယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေ ကို ရေးသားဖေါ်ပြတာတွေ လုပ် နောက် ဘယ်လို ဆောင်ရွက် လိုက်တယ် ဆိုတာ ဖေါ်ပြသင့်ပါတယ်။
• လျပ်စစ် ဌာန တခုထဲ ငွေကြေး မတတ်နိုင်ရင်သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူတွေ ထဲ က လှုချင်သူတွေ ကို ဖိတ်ခေါ်ပေါ့ ။
လူတယောက်ရဲ့ အသက် ကလဲ အသက်ပါပဲဗျာ ။ ကြားရရင် လူတွေ အတွက် ရင်တုန်လွန်း လို့ပါ ။ သားသမီးတွေ အတွက် ရင်ပူစွာ မျော်နေမဲ့ မိဘတွေ ကို ကိုယ်ချင်းစာ တယ်ဗျာ ။

Credit – လောကနီတိ သုတစာပေ/ Facebook

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...