အိမ္ငွါး က ေနထိုင္တာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါက ဥပေဒ အရ ႏွင္ခ်ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ပါဘူးတဲ့ သတိထားႏိုင္ေစဖို႔ပါ…


အိမ္ငွါး က ေနထိုင္တာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါက ဥပေဒ အရ ႏွင္ခ်ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ပါဘူးတဲ့…
တရားစြဲဖို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္ဆံုးသြားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့… ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္မွာ ပါေသာ ေဆာင္းပါးပါ….
“၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထုိင္လာသူထံမွ ေျမႏွင့္အိမ္ကို ၀ယ္လွ်င္”
”ေရာင္းမယ့္ အိမ္နဲ႔ ေျမက ပိုင္ရွင္အစစ္မဟုတ္လုိ႔ ဝယ္ဖုိ႔ အဆင္ေျပပါ့မလား ဆရာ” ဟု တပည့္တစ္ဦး က လာေရာက္ေဆြးေႏြး ပါသည္။
”ပိုင္ရွင္အစစ္မဟုတ္ဘူးဆုိတာက ဘာကို ေျပာတာလဲ၊ ေျမပိုင္ရွင္က ေသဆုံးသြားလုိ႔လား”
”အဲဒီလုိေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ ဘယ္လုိေျပာရမလဲ”
”ဘယ္လုိမွ မေျပာနဲ႔ေတာ့၊ ေသခ်ာေလ့လာခဲ့မွေပါ့ကြယ္၊ ကဲ- ဆရာေမးတာပဲ ေျဖေတာ့”
”ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ”
”ေျမနဲ႔ အိမ္အမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္က တစ္ေယာက္၊ အခု ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာေပါ့”
”ဟုတ္တယ္ ဆရာ”
”ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက အဲဒီ အိမ္နဲ႔ ေျမကို ဝယ္ထား တာလား၊ ဘယ္လုိ ပုိင္ဆုိင္လာတာလဲ”
”ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူရဲ႕ေျပာစကားအရေတာ့…အခုအိမ္ နဲ႔ ေျမ ေပၚမွာေနတာ အႏွစ္ ၂ဝ နီးပါး ရွိၿပီလုိ႔ေျပာတယ္”
”ဒါဆုိရင္ ေျမပိုင္ရွင္ က သူတုိ႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ထားတာလား”
”အိမ္ေျမပိုင္ရွင္ က သူ႔ကို က်ဴး ေက်ာ္ေနထုိင္တယ္ ဆုိၿပီး တရား စြဲခဲ့တယ္”
”အဲဒီေတာ့ အမႈေကာၿပီးသြား ၿပီလား”
”အိမ္ေျမပုိင္ရွင္ရဲ႕တရားစြဲဆုိမႈက ကာလစည္းကမ္း သတ္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားလုိ႔ တရားစြဲတာ ႐ႈံး သြားတယ္ ေျပာတယ္”
”သူတုိ႔က အႏုိင္ရတယ္ေပါ့၊ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္လုိ႔ ပိုင္ရွင္ကို ဆန္႔ က်င္ေနထုိင္ခြင့္ ရသြားတာျဖစ္မယ္”
”ဟုတ္တယ္ ဆရာ၊ အခု သူတို႔က အိမ္နဲ႔ ေျမကိုေရာင္း မွာ ဆရာ”
”ဒါမ်ဳိးကေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဝယ္ဖုိ႔လုိတယ္၊ ေရာင္းတဲ့သူ က လည္း ေနာက္ထပ္အမႈအခင္း အ႐ႈပ္အရွင္း ကင္းေအာင္ဆုိၿပီး သင့္တဲ့ေစ်းနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာင္းသြားမယ့္ သေဘာ ျဖစ္မယ္”
”ဟုတ္တယ္ဆရာ၊ေစ်းသင့္လုိ႔ ဝယ္မယ့္သူ က သမီးဆီ လာၿပီး စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးေပးပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ သမီးလည္းေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးေနတာနဲ႔ ဆရာ့ဆီ အႀကံလာေတာင္းတာ ဆရာ” ဟုတပည့္ျဖစ္သူ မိန္းကေလးက ရွင္းျပ ပါသည္။
”ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္လာၾကတယ္ ဆိုတာေတာ့မသိဘူးေပါ့ကြယ္၊ အဲဒီလုိ ေနထုိင္ လာခဲ့ တာ ၁၂ ႏွစ္ ကာလေက်ာ္ခဲ့ရင္ ကာလ စည္းကမ္း သတ္ အက္ ဥပေဒအရ ပိုင္ရွင္ဆုိသူက တရားစြဲဆုိဖယ္ရွား ပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူး။အခ်င္းျဖစ္ေျမနဲ႔ အိမ္မွာေနတဲ့ သူေတြ က ပုိင္ရွင္အေပၚ ဆန္႔က်င္ေနထုိင္ခြင့္ ရသြားၿပီ ျဖစ္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က လည္း အဲဒီအေျခအေနကို ပစၥည္း အေပၚဆန္႔က်င္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရသြားၿပီဆုိၿပီး သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚ ၾကတယ္။ အဲဒီေျမအိမ္၊ တုိက္ခန္း စတဲ့ မိမိ ေနထုိင္ တဲ့ အေဆာက္အအုံဥပစာကို မိမိတုိ႔ ပုိင္သြားၿပီ လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ဒါနဲ႔ပဲ ထပ္ဆင့္ ေရာင္းခ်တာေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့”
”အဲဒီလုိရခဲ့တဲ့ အေဆာက္အအုံ ဥပစာကို ဝယ္ရင္
တရားဝင္ ပါ့မလား ဆရာ”
”တုိက္ခန္း မွာ အမည္ေျပာင္းဖုိ႔ ကိစၥ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္ သလုိ၊ေျမ နဲ႔အိမ္ဆုိရင္လည္း အေရာင္းအဝယ္ ေျမပုံကူး ယူဖုိ႔အေရာင္းအဝယ္ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔ဂရန္ေျမ အမည္ေျပာင္းဖုိ႔စတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အမည္ေပါက္သူက တာဝန္ယူမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲေတြ႔မွာ ျဖစ္တယ္”
”ဆရာေျပာေတာ့ ဆန္႔က်င္ ပိုင္ဆုိင္တယ္ဆုိ”
ဒါက အားလုံးက လြယ္လြယ္ ေျပာေနၾကတာ၊ တရား႐ုံး က ပိုင္ဆုိင္သြားၿပီလုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တရား စြဲဆုိခြင့္ ကာလေက်ာ္လြန္သြားၿပီ လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ေပး လုိက္တာျဖစ္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ကာလစည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ မွာ
*** တရားစြဲဆုိဖုိ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကာလ အပုိင္း အျခား ကုန္ဆုံးသြားရင္ အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္ ခြင့္သည္လည္းကုန္ဆုံးျပတ္စဲသြားၿပီလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အတြက္ေနထုိင္ေနသူက ပစၥည္းကို ပိုင္ဆုိင္သြားၿပီလုိ႔ ယူဆၾကတာျဖစ္တယ္ ***
”ဒါဆုိရင္ ပိုင္ရွင္က ပုိင္ဆုိင္ ခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီ ေပါ့ေနာ္”
”ငါ့ တပည့္ ကို ရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ စီရင္ထုံးတစ္ခုကို ဖတ္ျပမယ္”
စာေရးသူက စာအုပ္စင္ေပၚ က စီရင္ထုံးစာအုပ္ကို
ဆြဲယူလုိက္ ၿပီး ဖတ္ျပလုိက္ပါသည္။
ေဒၚငန္လြယ္ပါ ရွစ္ဦးႏွင့္ ေဒၚတြဲလ်န္ပါ သုံးဦး ၊
၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ ၉၂ အမႈတြင္
“ေဒၚတြဲလ်န္ တုိ႔က အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္ကုိ တရား မစြဲဆုိမီ ၅၅ ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ဆန္႔က်င္လက္ရွိ ထားခဲ့ သျဖင့္ ယင္း ေျမႏွင့္အိမ္ကို ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျမြက္ဟေၾကညာ ေပးရန္တရား႐ုံး တြင္ ေဒၚငန္လြယ္ တုိ႔အေပၚတရားစြဲဆုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။”
တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္သည္မွာ
– ေဒၚတြဲလ်န္ အဆုိျပဳသည့္အတုိင္း အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္ အိမ္ကုိ ပုိင္ရွင္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္၍ ၁၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ လက္ရွိ ထားခဲ့ပါမူ၊ဆုိင္ရာပုိင္ရွင္တုိ႔အေန ျဖင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ား တြင္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မွာ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ အရကုန္ဆုံး ျပတ္စဲသြားေပမည္။
– ပိုင္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ အရ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ကုန္ဆုံး ျပတ္စဲ ေစကာမူ၊ ေဒၚတြဲလ်န္တို႔သည္ ယင္းသို႔ ဆန္႔က်င္ လက္ရွိ ထားျခင္းျဖင့္ အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္ အိမ္ ၏ ပိုင္ရွင္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစရမည္ဟု…
အဆုိပါ ပုဒ္မ ၂၈ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားျခင္းမရွိေပ။
– အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပိုင္ရွင္ တုိ႔က ေဒၚတြဲလ်န္ တုိ႔ အေပၚ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို လက္ေရာက္ရလုိ ေၾကာင္း တရားစြဲဆုိခြင့္ မရွိေတာ့ျခင္းမွာ အခ်င္းျဖစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚတြဲလ်န္တုိ႔၏ ပုိင္ေရး ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟုမဆုိႏုိင္ေပ။
– ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚတြဲလ်န္ တုိ႔စြဲဆုိေသာ အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္ အိမ္ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးရန္ စြဲဆုိမႈ အား ပလပ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။
” * ဒါေၾကာင့္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ဆန္႔က်င္ေနထုိင္ လာ ႐ုံနဲ႔ အဆုိပါ ပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရၿပီး ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနပုိင္ခြင့္ ဆက္လက္ ရွိေနျခင္းကို ဆုိလုိတာျဖစ္တယ္။
ပိုင္ရွင္က မိမိကို အဆုိပါ အေဆာက္အအုံမွဖယ္ရွား ေပးရန္ တရားစြဲဆုိခြင့္ မရွိျခင္းသာ ျဖစ္တယ္၊
ဥပေဒ အရ ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး * ”
”ဒါဆုိ ေရာင္းလ႔ုိမရဘူးေပါ့”
”အေရာင္းအဝယ္ လုပ္လုိ႔ မရ ဘူးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
ပစၥည္းတစ္ခုကို ေရာင္းသူဝယ္သူ သေဘာတူ ရင္
အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၾကတာပဲ။
ဒါေပမယ့္ အခုလုိ အေျခအေနမ်ဳိး က ဥပေဒ နဲ႔အညီ
တရားဝင္ပိုင္ရွင္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရာင္းမယ္ ဆုိရင္ ကန္႔ကြက္တာ၊ တရားစြဲဆုိတာေတြျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ဒီအခ်က္ေတြကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္မွသာ ဝယ္ ပါ”လုိ႔အႀကံျပဳ ေျပာၾကားလုိက္ပါ သည္။
ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
#Credit_ZaygwetJournal
#via_အိမ္ျခံေျမလမ္းဆံု

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...