အမ်ိဳးသားမ်ား အခ်ိန္(၃)မိနစ္ေလာက္ ေပးျပီး ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ... အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကိုယ့္ခ်စ္သူေတြ႔ေအာင္ ရွဲေပးလိုက္ပါ။

သင့္ ဇနီး ဆိုတာ ….!

၁။ သင့္ဇနီးသည္ဟာ ျပည့္စံုသူမဟုတ္လို႔ သူ႔ကိုခြင့္လႊတ္ပါ။

၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အ႐ိုးထဲကအ႐ိုးျဖစ္လို႔ သူ႔ကိုမ႐ိုက္ခ်ိဳးပါနဲ႔။

၃။ သင့္ဇနီးဟာ လက္ေဆာင္ျဖစ္တယ္၊ တန္ဖိုးထားပါ။

၄။ သင့္ဇနီးဟာ ရွားပါးတဲ့ေက်ာက္မ်က္အ႐ိုင္းေလးျဖစ္တယ္၊ သူ႔ရဲ႕ မနာလို စိတ္ေလးေတြကို လမ္းမွန္တည့္ေပးပါ။

၅။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြပါ၊ သူ႔ကိုရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံပါ။

၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕ဝမ္းေျမာက္စရာပါ၊ သူ႔ကိုျပည့္ဝအားအင္ရွိေစပါ။

၇။ သင့္ဇနီးဟာ ယုယမႈခံထိုက္သူပါ၊ သူ႔အတြက္ ေက်နပ္ဝမ္းသာပါ။

၈။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အဟာရပါ၊ သူ႔ကို ယုယပါ။

၉။ သင့္ဇနီးဟာ နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္မဟုတ္ပါ၊ စြန္႔ပစ္မထားပါနဲ႔။

၁၀။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လိင္မႈကိစၥအတြက္ေလာက္သာမဟုတ္ဘဲ၊ ကိစၥတိုင္း အတြက္ သူ႔ကိုေခၚသြားပါ။

၁၁။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရန္သူမဟုတ္ပါ၊ ခြန္အားေပးပါ။

၁၂။ သင့္ဇနီးဟာ မိသားစုရဲ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမဟုတ္ပါ၊ သင့္ မိသားစုဝင္ေတြ အသံုးျပဳဖို႔ သူတို႔လက္ထဲမအပ္ပါနဲ႔။

၁၃။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ၿပိဳင္ဖက္မဟုတ္ပါ၊ သူနဲ႔မယွဥ္ပါနဲ႔။

၁၄။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လို႔ သူ႔ကိုေလးစားပါ။

၁၅။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ားဆိုင္မဟုတ္ပါ၊ အျခားသူနဲ႔မႏိႈင္းယွဥ္ပါနဲ႔။

၁၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လက္ေဆးခံုမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ေနတာေတြရပ္ပါ။

၁၇။ သင့္ဇနီးဟာ ထိရွလြယ္ပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ကိုင္တြယ္ပါ။

၁၈။ သင့္ဇနီးဟာ လွပတဲ့မိဖုရားပါ၊ ခမ္းနားစြာ ပြဲခံပါ။

၁၉။ သင့္ဇနီးဟာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မတိုက္ခိုက္ပါနဲ႔။

၂၀။ သင့္ဇနီးဟာ ေလ့က်င့္ေရးသဲအိတ္မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မထိုးႀကိတ္ပါနဲ႔။

၂၁။ သင့္ဇနီးဟာ ကစားစရာမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မကစားပါနဲ႔။

၂၂။ သင့္ဇနီးကို အရင္ႏူးနပ္ပါ၊ အတင္းအဓမၼ မလုပ္ပါနဲ႔။

၂၃။ သင့္ဇနီးဟာခ်ိတ္တစ္ခုပါ၊ သူနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

၂၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အခ်စ္အားလံုးစုရာပါ၊ သူ႔ကိုခ်ီးမြမ္းပါ။

၂၅။ သင့္ဇနီးဟာ အေရးႀကီးသူပါ၊ တန္ဖိုးထား႐ိုေသပါ။

၂၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ပံုသြင္းတဲ့ျဖစ္မယ့္သူပါ၊ လက္ခံပါ။

၂၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ဝမ္းေျမာက္စရာပါ၊ သူ႔ကို အလိုလိုက္ပါ။

၂၈။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ရဲ႕အေလးေပးမႈလိုပါတယ္၊ လူၾကားထဲမွာ အရွက္မ (ခြဲ) ရပါေစနဲ႔။

၂၉။ သင့္ဇနီးဟာ ဓားတစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္ပါ၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။

၃၀။ သင့္ဇနီးဟာ ထူးျခားတဲ့ကိုယ္ရည္ေသြးရွိသူျဖစ္တယ္၊ အျခားအလုပ္ေတြနဲ႔ ခိုင္းႏိႈင္းျခင္း မလုပ္ပါနဲ႔။

၃၁။ သင့္ဇနီးဟာသစၥာရွိသူပါ။ သူ႔ကို မယံုသကၤာမရွိပါနဲ႔။

၃၂။ သင့္ဇနီးဟာ က်ပ္မျပည့္သူမဟုတ္ပါ၊ သူ႔အၾကံေပးခ်က္ေတြ နားေထာင္ေပးပါ။

၃၃။ သင့္ဇနီးဟာအဖ်က္သမားမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ထိခိုက္ေစလိုတဲ့ စိတ္ထားေလးေတြ သိမ္းမထားပါနဲ႔။

၃၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ရႏိုင္တဲ့အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြပါ၊ သူနဲ႔ရင္းႏွီးပြင့္လင္းပါ။

၃၅။ သင့္ဇနီးဟာ လက္သုပ္ပုဝါမဟုတ္ပါ၊ အသံုးျပဳပံုမမွားပါေစနဲ႔။

၃၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အိမ္ေစမဟုတ္ပါ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ သူ႔ကိုကူညီပါ။

၃၇။ သင့္ဇနီးဟာအခ်စ္ႀကီးသူျဖစ္တယ္၊ ၿပီးစလြယ္မဆက္ဆံပါနဲ႔။

၃၈။ သင့္ဇနီးဟာ အရမ္းအေရးပါသူပါ၊ သူ႔ေမြးေန႔ကို ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါနဲ႔။

၃၉။ သင့္ဇနီးဟာမိဖုရားတစ္ပါးပါ၊ သူနဲ႔စကားအျငင္းအခုန္မလုပ္ပါနဲ႔။

၄၀။ သင့္ဇနီးဟာတစ္ဦးတည္းေသာကေလးထိန္းမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ကေလးထိန္းကူပါ။

၄၁။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔ကို မႏွိမ္ပါနဲ႔။

၄၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕တာဝန္ပါ၊ သူ႔ကိုေထာက္ပံ့ပါ။

၄၃။ သင့္ဇနီးဟာသင္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ၊ သူ႔ကိုအိပ္ယာခြဲမအိပ္ခိုင္းပါနဲ႔။

၄၄။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ဘဝရဲ႕နံပတ္တစ္ပါ၊ သူ႔ေနရာကို သင့္မိခင္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွအစားမထိုးပါနဲ႔။

၄၅။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ရဲ႕အဖိုးတန္ရတနာပါ၊ ျမတ္ႏိုးစြာထိန္းသိမ္းပါ။

၄၆။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ရဲ႕ကူညီမႈလိုအပ္ပါတယ္၊ သူ႔ကိုကူညီပါ။

၄၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အာရံုစိုက္မႈကို လိုအပ္ပါတယ္၊ တီဗြီကိုပဲ အာရံုစိုက္မေနပါနဲ႔။

၄၈။ သင့္ဇနီးဟာတန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔တန္ဖိုးကို ထပ္ေပါင္းႁမွင့္တင္ေပးပါ။

၄၉။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ရဲ႕သရဖူပါ၊ စြန္႔ပစ္မထားပါနဲ႔။

၅၀။ သင့္ဇနီးအတြက္ဘုရားေရွ႕မွာ သင့္တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ပါ။

(မူရင္း Odebiyi Kolawole ၏ေရးသားခ်က္ကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

Credit:  Pui Cool
==============

သင့် ဇနီး ဆိုတာ ….!

၁။ သင့်ဇနီးသည်ဟာ ပြည့်စုံသူမဟုတ်လို့ သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။

၂။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အရိုးထဲကအရိုးဖြစ်လို့ သူ့ကိုမရိုက်ချိုးပါနဲ့။

၃။ သင့်ဇနီးဟာ လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်၊ တန်ဖိုးထားပါ။

၄။ သင့်ဇနီးဟာ ရှားပါးတဲ့ကျောက်မျက်အရိုင်းလေးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ မနာလို စိတ်လေးတွေကို လမ်းမှန်တည့်ပေးပါ။

၅။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါ၊ သူ့ကိုရင်းနှီးစွာဆက်ဆံပါ။

၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာပါ၊ သူ့ကိုပြည့်ဝအားအင်ရှိစေပါ။

၇။ သင့်ဇနီးဟာ ယုယမှုခံထိုက်သူပါ၊ သူ့အတွက် ကျေနပ်ဝမ်းသာပါ။

၈။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အဟာရပါ၊ သူ့ကို ယုယပါ။

၉။ သင့်ဇနီးဟာ နတ်ဆိုးတစ်ကောင်မဟုတ်ပါ၊ စွန့်ပစ်မထားပါနဲ့။

၁၀။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်လိင်မှုကိစ္စအတွက်လောက်သာမဟုတ်ဘဲ၊ ကိစ္စတိုင်း အတွက် သူ့ကိုခေါ်သွားပါ။

၁၁။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရန်သူမဟုတ်ပါ၊ ခွန်အားပေးပါ။

၁၂။ သင့်ဇနီးဟာ မိသားစုရဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ၊ သင့် မိသားစုဝင်တွေ အသုံးပြုဖို့ သူတို့လက်ထဲမအပ်ပါနဲ့။

၁၃။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ပြိုင်ဖက်မဟုတ်ပါ၊ သူနဲ့မယှဉ်ပါနဲ့။

၁၄။ သင့်ဇနီးဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ သူ့ကိုလေးစားပါ။

၁၅။ သင့်ဇနီးဟာ အများဆိုင်မဟုတ်ပါ၊ အခြားသူနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။

၁၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်လက်ဆေးခုံမဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို နှိပ်စက်နေတာတွေရပ်ပါ။

၁၇။ သင့်ဇနီးဟာ ထိရှလွယ်ပါတယ်၊ ဂရုစိုက် ကိုင်တွယ်ပါ။

၁၈။ သင့်ဇနီးဟာ လှပတဲ့မိဖုရားပါ၊ ခမ်းနားစွာ ပွဲခံပါ။

၁၉။ သင့်ဇနီးဟာ တိုက်ခိုက်ရေးသမားမဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။

၂၀။ သင့်ဇနီးဟာ လေ့ကျင့်ရေးသဲအိတ်မဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို မထိုးကြိတ်ပါနဲ့။

၂၁။ သင့်ဇနီးဟာ ကစားစရာမဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို မကစားပါနဲ့။

၂၂။ သင့်ဇနီးကို အရင်နူးနပ်ပါ၊ အတင်းအဓမ္မ မလုပ်ပါနဲ့။

၂၃။ သင့်ဇနီးဟာချိတ်တစ်ခုပါ၊ သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။

၂၄။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အချစ်အားလုံးစုရာပါ၊ သူ့ကိုချီးမွမ်းပါ။

၂၅။ သင့်ဇနီးဟာ အရေးကြီးသူပါ၊ တန်ဖိုးထားရိုသေပါ။

၂၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင်ပုံသွင်းတဲ့ဖြစ်မယ့်သူပါ၊ လက်ခံပါ။

၂၇။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ဝမ်းမြောက်စရာပါ၊ သူ့ကို အလိုလိုက်ပါ။

၂၈။ သင့်ဇနီးဟာသင့်ရဲ့အလေးပေးမှုလိုပါတယ်၊ လူကြားထဲမှာ အရှက်မ (ခွဲ) ရပါစေနဲ့။

၂၉။ သင့်ဇနီးဟာ ဓားတစ်ချောင်းမဟုတ်ပါ၊ ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပါ။

၃၀။ သင့်ဇနီးဟာ ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ရည်သွေးရှိသူဖြစ်တယ်၊ အခြားအလုပ်တွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းခြင်း မလုပ်ပါနဲ့။

၃၁။ သင့်ဇနီးဟာသစ္စာရှိသူပါ။ သူ့ကို မယုံသင်္ကာမရှိပါနဲ့။

၃၂။ သင့်ဇနီးဟာ ကျပ်မပြည့်သူမဟုတ်ပါ၊ သူ့အကြံပေးချက်တွေ နားထောင်ပေးပါ။

၃၃။ သင့်ဇနီးဟာအဖျက်သမားမဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို ထိခိုက်စေလိုတဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ သိမ်းမထားပါနဲ့။

၃၄။ သင့်ဇနီးဟာ သင်ရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါ၊ သူနဲ့ရင်းနှီးပွင့်လင်းပါ။

၃၅။ သင့်ဇနီးဟာ လက်သုပ်ပုဝါမဟုတ်ပါ၊ အသုံးပြုပုံမမှားပါစေနဲ့။

၃၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အိမ်စေမဟုတ်ပါ၊ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ သူ့ကိုကူညီပါ။

၃၇။ သင့်ဇနီးဟာအချစ်ကြီးသူဖြစ်တယ်၊ ပြီးစလွယ်မဆက်ဆံပါနဲ့။

၃၈။ သင့်ဇနီးဟာ အရမ်းအရေးပါသူပါ၊ သူ့မွေးနေ့ကို ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။

၃၉။ သင့်ဇနီးဟာမိဖုရားတစ်ပါးပါ၊ သူနဲ့စကားအငြင်းအခုန်မလုပ်ပါနဲ့။

၄၀။ သင့်ဇနီးဟာတစ်ဦးတည်းသောကလေးထိန်းမဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို ကလေးထိန်းကူပါ။

၄၁။ သင့်ဇနီးဟာ တန်ဖိုးရှိသူပါ၊ သူ့ကို မနှိမ်ပါနဲ့။

၄၂။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့တာဝန်ပါ၊ သူ့ကိုထောက်ပံ့ပါ။

၄၃။ သင့်ဇနီးဟာသင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ၊ သူ့ကိုအိပ်ယာခွဲမအိပ်ခိုင်းပါနဲ့။

၄၄။ သင့်ဇနီးဟာသင့်ဘဝရဲ့နံပတ်တစ်ပါ၊ သူ့နေရာကို သင့်မိခင်နဲ့ ဘယ်တော့မှအစားမထိုးပါနဲ့။

၄၅။ သင့်ဇနီးဟာသင့်ရဲ့အဖိုးတန်ရတနာပါ၊ မြတ်နိုးစွာထိန်းသိမ်းပါ။

၄၆။ သင့်ဇနီးဟာသင့်ရဲ့ကူညီမှုလိုအပ်ပါတယ်၊ သူ့ကိုကူညီပါ။

၄၇။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို လိုအပ်ပါတယ်၊ တီဗွီကိုပဲ အာရုံစိုက်မနေပါနဲ့။

၄၈။ သင့်ဇနီးဟာတန်ဖိုးရှိသူပါ၊ သူ့တန်ဖိုးကို ထပ်ပေါင်းမြှင့်တင်ပေးပါ။

၄၉။ သင့်ဇနီးဟာသင့်ရဲ့သရဖူပါ၊ စွန့်ပစ်မထားပါနဲ့။

၅၀။ သင့်ဇနီးအတွက်ဘုရားရှေ့မှာ သင့်တာဝန်ရှိပါတယ်၊ ဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ပါ။

(မူရင်း Odebiyi Kolawole ၏ရေးသားချက်ကို နားလည်လွယ်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)

Credit:  Pui Cool

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...